Juhtimissüsteemid

Te soovite olla edukas oma turul ja vastata klientide pidevalt muutuvatele nõudmistele. See eeldab selgelt määratletud protsesse ja pidevaid täiustusi igas etapis – alates arendusest kuni müügini. Rahvusvaheliselt ja/või turusektori heakskiidu saanud kvaliteedijuhtimissüsteem koondab ettevõtte kogu olulise teabe ning täiustab üldiselt äritegevust. See aitab kõigil teie ettevõtte töötajatel saada ülevaate oma tööst ning sellest, kuidas ja millal nad töötavad ning miks nad just nii töötavad. See tagab läbipaistvuse, tõhususe, töötajate rahulolu, parema riskianalüüsi ja -juhtimise, kasumlikkuse ning rõõmsamad kliendid. Juhtimissüsteemid võimaldavad teil süstemaatiliselt kvaliteedijuhtimist, keskkonnaalase ja sotsiaalse vastutuse pingutusi ning tervise-, ohutus- ja tööstusalaseid tegevusi täiustada. Kiwa on teile abiks kogu protsessi vältel alates teabe kogumisest kuni sertifikaadi väljastamiseni.

  • Informatsiooni koondamine
  • Parandame äritegevust
  • Suurendame töötajate teadlikkust
Filtrid
Teenus
Turg
Services (7 results)
Valvekaamera
Külmutusainega seadmete katsetamine ja sertifitseerimine

Rahvusvaheliste kliimalepetega on võetud suund keelustada ja vähendada suure globaalse soojenemise potensiaaliga (GWP) külmutustangentide nagu halogeenitud klorofluorosüsinikud (HCFC) kasutamist

Loe lisaks
Kiwa ekspert osutamas ekraanile
ISO 9001 Kvaliteedijuhtimissüsteem

ISO 9001: 2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine koos KIWA-ga: parandage oma sooritust, täitke klientide vajadusi ja suurendage oma kasumit.

Loe lisaks
Keevitamine
ISO 3834 sertifitseerimine

Keevitamine kui „eriprotsess“ avaldab olulist mõju tootmiskuludele ja toote kvaliteedile ning seetõttu on oluline tagada, et need protsessid viiakse läbi kõige tõhusamal viisil ning asjakohast kontrolli teostatakse kõigi vastavate toodete üle.

Loe lisaks
Mittepurustav katsetamine (NDT)

Teostame järgnevaid keevisõmbluste ja metallide mittepurustavaid katsetusi ning kontrollimisi

Loe lisaks
Veetilk  maapinnal
ISO 14001 Keskkonnajuhtimissüsteem

ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga: jäätmete vähendamine, võita klientide usaldus ja olla konkurentsivõimeline.

Loe lisaks
Kiwa töötaja hoiab käes rohelist taime
Toodete keskkonnadeklaratsioon EPD

EPD-d on III tüüpi keskkonnadeklaratsioonid ja neid reguleerivad standardid EN ISO 14025 ja EN 15804. Need sisaldavad mõõdetavat keskkonnateavet Euroopa ühtlustatud teaduslikul alusel. Andmete väljatöötamisel võetakse tootest terviklik vaade, optimeerimispotentsiaalid piki materjali.

Loe lisaks
Kiwa eksperdid arutamas ehitusplatsil
ISO 45001:2018 Töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001 töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga

Loe lisaks