Jaemüük

Jaemüük hõlmab hea kvaliteediga toodete ja teenuste pakkumist ning müümist klientidele tarnijate ahela kaudu. Teie müüdava toote kvaliteedi, ohutuse ja tervislikkuse tagamiseks on vajalik tõhus ning tulemuslik (ülemaailmne) koostöö. Teie kliendid nõuavad toodete puhul kvaliteeti, ohutust ja jälgitavust algallikani. Nad ootavad teilt kui jaemüüjalt usaldusväärsuse tõestust sõltumatu kontrolli ja sertifitseerimise kaudu. Kusjuures, viimane võib välistada tagasikutsumised, pettused ja klientide rahulolematuse. Lisaks peavad teie asukohad ja sealsed paigaldised alates külmkambritest kuni eskalaatoriteni olema ohutud ning optimaalses seisukorras. Kiwa aitab teil keskenduda põhitegevusele, milleks on toodete müümine. Me sertifitseerime ja kontrollime kogu tarneahela lõikes paljudel erinevatel turgudel, tagades igat tüüpi seadmete ohutuse. Kokkuvõttes tagame, et teie pood oleks meeldiv koht, mida külastada ja kus töötada.

  • Kvaliteedi parandamine
  • Sõltumatu kontrollimine ja sertifitseerimine
  • Lai valik ekspertteenuseid
Filtrid
Teenus
Turg
Services (7 results)
Kiwa  ekspert kontrollimas lifti
Eskalaatori ja liikurtee audit

Eskalaatori ja liikurtee audit on menetlus, mille käigus auditit tegev isik kirjalikult hindab ja tõendab registreeritava tõsteseadme vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Loe lisaks
Kiwa ekspert osutamas ekraanile
ISO 9001 Kvaliteedijuhtimissüsteem

ISO 9001: 2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine koos KIWA-ga: parandage oma sooritust, täitke klientide vajadusi ja suurendage oma kasumit.

Loe lisaks
Mahutid
EN 14015

Kiwa pakub kohapeal ehitatud, vertikaalsete, silindriliste, lamedapõhjaliste, maapinnast keevitatud, terasest mahutite projekteerimisel ja tootmisel kõiki hindamis- ja kontrolliteenuseid. Teeme seda selleks, et teil oleks usaldusväärne mahuti oma protsessi jaoks.

Loe lisaks
Mittepurustav katsetamine (NDT)

Teostame järgnevaid keevisõmbluste ja metallide mittepurustavaid katsetusi ning kontrollimisi

Loe lisaks
Veetilk  maapinnal
ISO 14001 Keskkonnajuhtimissüsteem

ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga: jäätmete vähendamine, võita klientide usaldus ja olla konkurentsivõimeline.

Loe lisaks
Kiwa töötaja hoiab käes rohelist taime
Toodete keskkonnadeklaratsioon EPD

EPD-d on III tüüpi keskkonnadeklaratsioonid ja neid reguleerivad standardid EN ISO 14025 ja EN 15804. Need sisaldavad mõõdetavat keskkonnateavet Euroopa ühtlustatud teaduslikul alusel. Andmete väljatöötamisel võetakse tootest terviklik vaade, optimeerimispotentsiaalid piki materjali.

Loe lisaks
Kiwa eksperdid arutamas ehitusplatsil
ISO 45001:2018 Töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001 töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga

Loe lisaks