Wijzigingen voor opsporingssystemen

Nieuwe klassenindeling: Klasse 4 en 5 

Vanaf 1 januari 2021 is de klassenindeling voor voertuigvolgsysteem gewijzigd. De klasse voertuigvolgsysteem is opgesplitst naar Klasse 4 en Klasse 5, zoals in het verleden ook werd gehanteerd. Een voertuigvolgsysteem dat volgens de nieuwe eisen is goedgekeurd hoeft sinds 1 januari 2021 niet meer te beschikken over een jamming detectie.

Klasse 4 is een systeem dat 24/7 automatisch de positie van het voertuig kan bepalen en real-time kan doorgeven aan een Particuliere Alarm Centrale (PAC) alsmede een startonderbreker/blokkeersysteem. Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:  

  • positiebepaling volgens GPS;
  • communicatie via GSM;
  • startonderbreker/blokkeersysteem welke na diefstal verplaatsing van het voertuig op eigen kracht kan voorkomen. 

Klasse 5 is een systeem dat 24/7 automatisch de positie van het voertuig kan bepalen en real-time kan doorgeven aan een PAC, alsmede een blokkeersysteem. Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies: 

  • positiebepaling volgens GPS; 
  • communicatie via GSM;
  • startonderbreker/blokkeersysteem welke na diefstal verplaatsing van het voertuig op eigen kracht kan voorkomen; 
  • koppeling aan een klasse 3 alarmsysteem voor doormelding aan de alarmcentrale en een automatische inschakeling van het blokkeersysteem. 

Terugvindsystemen

Een terugvindsysteem is een opsporingssysteem dat voertuigen kan lokaliseren na diefstal. De nieuwe voorschriften maken het mogelijk om terugvindsystemen te certificeren zonder basisbeveiliging. De eis dat een voertuig moet beschikken over een gecertificeerde startonderbreker of alarmsysteem voor het certificeren van een terugvindsysteem komt hiermee te vervallen. Hierdoor kunnen terugvindsystemen op een bredere range voertuigen worden gemonteerd en gecertificeerd. Denk hierbij aan exclusieve voertuigen, motorfietsen, werkmaterieel, opleggers en caravans. Alle voertuigen met een kenteken en werkmaterieel kunnen vanaf nu worden voorzien van een gecertificeerd terugvindsysteem. 

Inbouwvoorschrift

Het nieuwe inbouwvoorschrift is van kracht. In het CCV inbouwvoorschrift voertuigbeveiliging staan de nieuwste eisen en beoordelingsmethoden die gesteld worden aan het inbouwen van beveiligingssystemen in voertuigen.

CBA

Het anayseren van diefstalmethodes is een van de taken van de Commissie Beoordeling Aanvalsbestendigheid (CBA). De CBA kan besluiten dat de eisen van opsporingssystemen aangepast moeten worden of dat er een aanpassing nodig is aan een voertuig.

Overige wijzigingen Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging

Wilt u meer informatie over andere wijzigingen van het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging? Lees dan hier verder.