• Mensen en organisaties zijn zowel vanuit de theorie als in de praktijk overtuigd van het nut van klantgerichtheid. Immers bedrijven die er in slagen om hun klanten tevreden en loyaal te houden en waarvan deze klanten tevens bereid zijn deze bedrij...
  Lees meer
 • CO2 bewust certificaat [versie 3.0] danwel CO2 prestatieladder
  Lees meer
 • In deze ééndaagse cursus maken we u vertrouwd met de NEN 7510, de Nederlandse standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. U krijgt inzicht in het belang van informatiebeveiliging en de eisen die de NEN 7510 stelt.
  Lees meer
 • Informatie is voor veel bedrijven en organisaties steeds waardevoller. Uw informatie moet daarom worden beveiligd. Benieuwd hoe Kiwa u hiermee kan helpen? Bekijk dan deze pagina!
  Lees meer
 • Voor ieder onderdeel (management & beleid, CC-agents (contactcenter medewerkers), infrastructuur, processen, klanttevredenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid) zijn eisen geformuleerd waaraan de dienstverlening door het contactcenter ...
  Lees meer
 • Het certificaat Groenkeur Boomverzorging voorziet in alle kwalificaties waar een boomverzorger aan moet voldoen voor werken in het openbaar groen en langs rijwegen.
  Lees meer
 • De Groenkeur-beoordelingsrichtlijn voorziet in de kwaliteitsvraag voor de groene sector. Omgaan met levende materialen vraagt een daarop toegespitst kwaliteitsmanagementsysteem. De beoordelingsrichtlijn kent hoogwaardige producteisen.
  Lees meer
 • HKZ Gehandicaptenzorg- Ook mensen met beperkingen (gehandicapten) willen graag een leven leiden dat past bij hun wensen en mogelijkheden. Het doel van de gehandicaptenzorg is hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Zodat ze hun leven zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen leiden.
  Lees meer
 • Laten zien dat u als kinderopvangorganisatie voldoet aan de geldende eisen en continu werkt aan het verbeteren van uw kwaliteit? De HKZ norm Kinderopvang bevat eisen voor onder meer buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus.
  Lees meer
 • Op verzoek van de NVMDL (Nederlandse Vereniging voor Maag Darm Leverartsen) heeft HKZ een interpretatiedocument bij het HKZ-certificatieschema Cliënt-/Patiëntveiligheid ontwikkeld voor endoscopieafdelingen. Dit interpretatiedocument heet ‘Certific...
  Lees meer
 • HKZ Welzijn en Dienstverlening- Welzijnorganisaties zijn onmisbaar in de maatschappij. Ze verbinden mensen: mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, mensen die graag een helpende hand uitsteken.
  Lees meer
 • De ISAE 3402 is een IT assurance rapport waarmee organisaties aantoonbaar kunnen maken dat ze in control zijn over hun IT en dat processen op de juiste manier zijn ingericht en worden uitgevoerd. Kiwa helpt u verder!
  Lees meer
 • Het certificatieschema voor de systeemcertificaten ISO 14001:2015 is net als die voor ISO 9001:2015 in september 2015 definitief geworden. Daarna trad de overgangsperiode van 3 jaar in werking. Bent u nog niet overgegaan naar deze nieuwe norm laat...
  Lees meer
 • De beheersmodel audit heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie. De Beheersmodelaudit wordt uitgevoerd bij praktijken welke vooraf door de zorgverzekeraar zijn geselecteerd.
  Lees meer
 • ISO 55001 Asset management - Managementsystems - Requirements
  Lees meer
 • apotheekhoudend apotheek huisarts
  Lees meer
 • De regeling medische hulpmiddelen (MDR) treed in vanaf mei 2020 en vervangt de richtlijn medische hulpmiddelen (MDD). Meer weten? Kiwa kan u helpen!
  Lees meer
 • SVMS007 Veilig en Milieukundig Slopen
  Lees meer
 • Om de kwaliteit voor u te waarborgen worden de ZKN-leden getoetst door een onafhankelijk certificeringinstituut, KIWA. Alle klinieken laten met het ZKN-keurmerk zien dat ze voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die gelden voor de reguliere ziekenhuizen.
  Lees meer
 • De mobiele apps die veel organisaties gebruiken om functionaliteit aan te bieden aan klanten of medewerkers verwerken vaak persoonlijke of andere gevoelige data. Kiwa helpt de app security te verbeteren met een Vulnerability Scan (pentest) eventueel gevolgd door een App Consult en een Code Review.
  Lees meer