• ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
  Lees meer
 • ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001-certificering.
  Lees meer
 • ISO 27001 certificatie helpt u informatiebeveiliging gestructureerd aan te pakken. Kiwa's experts hebben alles in huis om uw organisatie voor te bereiden op ISO 27001 certificering. We hebben veel ervaring met ISO 27001 certificatie, van stappenplan tot information security management systeem (ISMS).
  Lees meer
 • Het certificatieschema voor de systeemcertificaten ISO 14001:2015 is net als die voor ISO 9001:2015 in september 2015 definitief geworden. Daarna trad de overgangsperiode van 3 jaar in werking. Bent u nog niet overgegaan naar deze nieuwe norm laat...
  Lees meer
 • De MVO Prestatieladder is de certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  Lees meer
 • Met certificering volgens de norm ISO 22301 voor Business Continuity Management (BCM) beschermt u uw organisatie tegen risico’s die de operationele bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen. Certificeringsspecialist Kiwa kan u helpen met implementatie en onafhankelijke toetsing van de norm.
  Lees meer
 • EMAS-certificering via Kiwa: verklein uw impact op het milieu, creëer betrokkenheid bij uw medewerkers en verbeter uw reputatie.
  Lees meer
 • CO2 bewust certificaat [versie 3.0] danwel CO2 prestatieladder
  Lees meer
 • Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de certificatie van CO2 verificatie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ook wel Corporate Social Responsibility (CSR) genoemd, en CO2-reductie zijn belangrijke maatschappelijke thema’s waar...
  Lees meer
 • ISO 14001-certificering via Kiwa: reduceer verspilling, win het vertrouwen van klanten en blijf uw concurrentie voor.
  Lees meer
 • EED energie-audit richtlijn voor energieverbruik in gebouwen processen en installaties om te voldoen aan doelstelling van 20% lager Europees energieverbruik in 2020
  Lees meer
 • De MVO-Quick Scan levert een rapportage op die inzicht verschaft in de mate waarop duurzaam ondernemen bekend en ingebed is in uw organisatie
  Lees meer