• De aanleg techniek van elektrolasverbindingen in polyethyleen-leidingsystemen voor onder meer water en gas is bekend. Echter er komen nog wel eens falende lasverbindingen voor. De oorzaak kan door Kiwa door (non-)destructief onderzoek voor u inzichtelijk maken. Lees hier wat Kiwa voor u kan betekenen!
  Lees meer
 • Tijdelijke drinkwaterinstallaties
  Lees meer
 • Kiwa heeft een nieuw keurmerk geïntroduceerd: het Kiwa Water Mark. Het Kiwa Water Mark mag door certificaathouders worden gevoerd voor en op producten die in contact komen met drinkwater en voldoen aan alle eisen uit betreffende Kiwa-beoordelingsrichtlijnen (BRL-en).
  Lees meer
 • Kiwa test en certificeert producten die worden toegepast in industriële of huishoudelijke (drink-)waterinstallaties. Bij gebleken geschiktheid worden deze producten voorzien van het Kiwa-keur.
  Lees meer
 • Wilt u een warmtepomp wasdroger ontwikkelen? Kiwa Technology heeft de expertise in huis.
  Lees meer
 • Calamiteitenhandboek- en oefeningen: Voor operationeel beheer, en ook het adequaat reageren op calamiteiten. Bereikbaarheid, bekwaamheid, snelheid en effectiviteit zijn hierbij een aantal sleutelwoorden.
  Lees meer
 • Verbindingstechnieken Materialen: Indien zich problemen in leidingsystemen voordoen, vinden deze vaak hun oorzaak in verbindingen. Op dit gebied heeft Kiwa Technology in de loop der jaren daarom ook heel veel ervaring opgedaan.
  Lees meer
 • De norm ISO 50001 stelt uw organisatie in staat een energiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Doordat de norm op dezelfde manier is opgebouwd als de ISO 9001 en de ISO 14001 kan deze gemakkelijk worden geïntegreerd. Hierdoor komt ook uw energiemanagement in de jaarlijkse verbetercyclus terecht.
  Lees meer
 • Geïntegreerde Watermeter-Aansluiteenheden
  Lees meer
 • Deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing op kranen die door hun vorm en/of uitvoering bedoeld zijn voor toepassing in laboratoria. Deze BRL is van belang voor o.a. voor producenten, groothandels installatie-artikelen, installateurs.
  Lees meer
 • De fittingen zijn bedoeld voor het maken van aftakkingen aan eventueel onder druk staande doorgaande leidingen van koperen pijp volgens NEN 2200 met buitenmiddellijnen van 12, 15, 22, 28, 35, 42 en 54mm. De fittingen zijn voozien van een plunjer m...
  Lees meer
 • De producten zijn bestemd om te worden toegepast als leidingsystemen voor het transport van afvalwater met een:-nominale middellijn van DN 40 t/m DN 2000 en;-nominale drukken van PN 10, PN 16, PN 25 of PN 40 en een;-maximale watertemperatuur van 4...
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit volgens ISO 14001', na deze cursus kunt u zelf een milieuaudit opzetten, voorbereiden en uitvoeren.
  Lees meer
 • De beoordelingsrichtlijn K758 is van toepassing op, in droge vorm als poeder of in vloeibare vorm als verf, geproduceerde bekledingen voor bescherming tegen corrosie van metalen hulpstukken, leidingen, afsluiters, pompen, tanks, drukvaten en dergelijke, in drinkwaterinfrastructuur.
  Lees meer
 • De norm ISO 14903 bevat de vereisten en procedures voor typegoedkeuringstests van hermetisch afgesloten en gesloten componenten die worden gebruikt in koelsystemen en warmtepompen. Kiwa is een expert op het gebied het testen en certificeren van warmtepompen, met top testlabs en wereldwijd erkende certificeringen.
  Lees meer
 • De training ATEX Managementtraining van ATEXcertificaat.nl is ontwikkeld voor managers en leidinggevenden in organisaties met explosiegevaarlijke zones. Deelnemers doen tijdens deze training van een halve dag kennis op over explosierisico’s. Ook leren ze wat hierin hun eigen taken en verantwoordelijkheden zijn.
  Lees meer
 • Operationeel medewerkers die met en aan ATEX-apparatuur werken leren in de ATEX Basiscursus module 001 alles over ATEX-wetgeving en ATEXcertificering. Daarnaast leren cursisten de basisprincipes van explosieveiligheid toe te passen ATEX-zones. De cursus is gebaseerd op de eind- en toetstermen IECEx 05 module 001.
  Lees meer
 • De brandkranen zijn bedoeld voor drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 25°C.
  Lees meer
 • Het Kiwa Covenant is voor innovatieve producten en diensten, waarbij de gebruikelijke certificatie niet mogelijk is. Toch wilt u uw klanten graag overtuigen van de kwaliteit van uw product of dienst. Het liefst zo snel mogelijk. Dat kan met het Kiwa covenant. Een kwaliteitswaarborg dat net dat stuk vertrouwen geeft.
  Lees meer
 • De Beoordelingsrichtlijn BRL-K621 bevat eisen gesteld aan closetcombinaties. Deze producten zijn bestemd om te worden toegepast als sanitaire spoelinrichtingen met een nominaal spoelvolume van 6, 7 of 9 liter.
  Lees meer