• Drukapparatuur met een druk van meer dan 0,5 bar welke in Nederland wordt gebruikt dient te voldoen aan het Warenwetbesluit Drukkapparatuur.
  Lees meer
 • De norm ISO 14903 bevat de vereisten en procedures voor typegoedkeuringstests van hermetisch afgesloten en gesloten componenten die worden gebruikt in koelsystemen en warmtepompen. Kiwa is een expert op het gebied het testen en certificeren van warmtepompen, met top testlabs en wereldwijd erkende certificeringen.
  Lees meer
 • Assetmanagement: Het optimaal beheren van buisleidingen is een voortdurende afweging tussen kosten, risico’s en functionele eisen. Hierbij is het nodig dat alle relevante informatie op de juiste manier door de bedrijfsvoering wordt geleid.
  Lees meer
 • Het volgens de richtlijn ATEX 114 (2014/34/EU) certificeren van apparatuur en componenten begint met het beoordelen van het ontwerp. Kiwa ExVision toetst of uw apparaat voldoet aan de ATEX 114-eisen. Certificatie onder ATEX 114 bestaat meestal uit een combinatie van een EU-typeonderzoek met productiekwaliteitsborging.
  Lees meer
 • Fabrikanten die apparatuur voor inbraakalarmering in Zweden op de markt willen brengen, moeten ervoor zorgen dat hun producten zijn gekeurd volgens de Zweedse standaard SSF 1014 en gecertificeerd door certificeringsinstantie Svensk Brand- och SäkerhetsCertifiering (SBSC). Kiwa is een SBSC erkend testlab voor SSF 1014.
  Lees meer
 • Calamiteitenhandboek- en oefeningen: Voor operationeel beheer, en ook het adequaat reageren op calamiteiten. Bereikbaarheid, bekwaamheid, snelheid en effectiviteit zijn hierbij een aantal sleutelwoorden.
  Lees meer
 • De brandkranen zijn bedoeld voor drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 25°C.
  Lees meer
 • Wilt u een warmtepomp wasdroger ontwikkelen? Kiwa Technology heeft de expertise in huis.
  Lees meer
 • Sanitaire kranen - Elektronische (meng)kranen
  Lees meer
 • Sanitaire kranen: buitenkranen met muurdoorvoer
  Lees meer
 • Terugstroombeveiligingen Familie A, Type A, B, C, D, F en G conform NEN-EN1717
  Lees meer
 • Thermostatische mengkranen zijn bestemd om te worden toegepast in leidingwaterinstallaties met een statische druk van maximaal 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C.
  Lees meer
 • Kiwa Technology heeft ruimte ervaring in het samen met de klant ontwikkelen van stoom- en luchtverwarmingsovens.
  Lees meer
 • Uw partner in de duurzaam gas keten: Biogas, het product van vergisting van biomassa, zal steeds meer worden toegepast als vervanger van aardgas. Biogas dat is opgewerkt naar aardgaskwaliteit wordt ook wel groen gas genoemd. De duurzaamheid voor groen gas is beter dan voor elektriciteitsproductie uit vergisting.
  Lees meer
 • De norm ISO 50001 stelt uw organisatie in staat een energiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Doordat de norm op dezelfde manier is opgebouwd als de ISO 9001 en de ISO 14001 kan deze gemakkelijk worden geïntegreerd. Hierdoor komt ook uw energiemanagement in de jaarlijkse verbetercyclus terecht.
  Lees meer
 • Bij overname van netwerken is het van belang inzicht te krijgen in de technische staat van deze netten. De kwaliteit van de over te nemen assets bepaalt immers voor een belangrijk deel de waarde ervan. Kiwa Technology heeft ruime ervaring en kan u hierin adviseren.
  Lees meer
 • Als leverancier, afnemer, inspecteur en eindgebruiker wilt u zekerheid. Zekerheid over de kwaliteit van materialen en producten die worden gebruikt in drinkwaterinstallaties en over de vervaardiging daarvan. Kiwa kan deze zekerheid zichtbaar maken door uw producten te testen in ons testlaboratorium.
  Lees meer
 • De producten zijn bestemd om te worden toegepast in gesloten en gevulde drinkwaterinstallaties om doorstroomde waterhoeveelheden te meten per tijdseenheid en te totaliseren.
  Lees meer
 • De producten zijn bedoeld om in combinatie met stortbakken (conform beoordelingsrichtlijn BRL-K 620) of spoelkranen te fungeren als sanitaire spoelinrichtingen met verschillende nominale spoelvolumen.
  Lees meer
 • Dunwandige koperen buis met bekleding
  Lees meer