• Tijdelijke drinkwaterinstallaties
  Lees meer
 • Wilt u een warmtepomp wasdroger ontwikkelen? Kiwa Technology heeft de expertise in huis.
  Lees meer
 • Het certificaat dat op basis van de Beoordelingsrichtlijn "Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten gevaarlijke toestellen" (BRL-K14011) kan worden verkregen is van toepassing op seriematig vervaardigde “gevaarlijke toestellen” die bestemd zijn voor aansluiting op leidingwaterinstallaties.
  Lees meer
 • De ISO 22716 is een internationale norm die voorschriften bevat voor systematische en organisatorische productveiligheid en kwaliteitscontrole bij de productie van cosmetica.
  Lees meer
 • Kiwa adviseert leveranciers en producenten van meetapparatuur over de gekozen meetconcepten, toegepaste materialen en testmethoden.
  Lees meer
 • Calamiteitenhandboek- en oefeningen: Voor operationeel beheer, en ook het adequaat reageren op calamiteiten. Bereikbaarheid, bekwaamheid, snelheid en effectiviteit zijn hierbij een aantal sleutelwoorden.
  Lees meer
 • Kiwa Technology heeft veel ervaring bij de ontwikkeling van gasgestookte kookpannen en kan u hierbij helpen.
  Lees meer
 • Industriële Gasinstallaties moeten voor het gebruik beschikbaar zijn en aantoonbaar voldoen aan alle milieu en veiligheidseisen. Het voldoen aan deze eisen geen eenvoudige opgaven. Kennis van gastechniek, veiligheidsfilosofie, ATEX en SIL is noodzakelijk.
  Lees meer
 • Innovatieve producten en technologieen: Wanneer u engineer, assetmanager of inkoper bent van een beheerder van buisleidingen, of wanneer u leverancier of producent bent, kunt u bij Kiwa Technology terecht om een onafhankelijk oordeel te verkrijgen over nieuwe technieken.
  Lees meer
 • PAS 55 is een standaard die bedoeld is voor de optimalisatie van het beheer van uw fysieke infrastructurele bedrijfsmiddelen over de gehele levensduur ervan en dient als basis voor Risk Based Asset Management processen in te richten. Wij helpen u graag.
  Lees meer
 • Het certificatieschema Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) is beëindigd per 1 januari 2021. Als producent of verwerker van voedingsmiddelen kunt u bij Kiwa terecht voor HACCP-alternatieven als ISO 22000 of FSSC 22000.
  Lees meer
 • Bij overname van netwerken is het van belang inzicht te krijgen in de technische staat van deze netten. De kwaliteit van de over te nemen assets bepaalt immers voor een belangrijk deel de waarde ervan. Kiwa Technology heeft ruime ervaring en kan u hierin adviseren.
  Lees meer
 • Als leverancier, afnemer, inspecteur en eindgebruiker wilt u zekerheid. Zekerheid over de kwaliteit van materialen en producten die worden gebruikt in drinkwaterinstallaties en over de vervaardiging daarvan. Kiwa kan deze zekerheid zichtbaar maken door uw producten te testen in ons testlaboratorium.
  Lees meer
 • Deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing op expansievaten voor drinkwaterinstallaties. Onder expansievaten worden ook schakelvaten zoals omschreven in Waterwerkblad WB 4.3A bedoeld.
  Lees meer
 • Geïntegreerde Watermeter-Aansluiteenheden
  Lees meer
 • Om warmtepompen succesvol te kunnen lanceren op de Nederlandse markt is een kwaliteitsverklaring volgens de norm NEN 7120 een pre. Kiwa is dé expert op het gebied van testen en certificeren van warmtepompen, met state-of-the-art testlabs en wereldwijd erkende certificaten en verklaringen.
  Lees meer
 • De training ATEX Managementtraining van ATEXcertificaat.nl is ontwikkeld voor managers en leidinggevenden in organisaties met explosiegevaarlijke zones. Deelnemers doen tijdens deze training van een halve dag kennis op over explosierisico’s. Ook leren ze wat hierin hun eigen taken en verantwoordelijkheden zijn.
  Lees meer
 • De training ATEX6 Reparatie en montage is er voor elektrotechnici die Ex-materieel repareren en monteren. Tijdens de training – een verdieping op de training ATEX E-Inspectie en onderhoud – leren cursisten volgens ATEX 114 en geldende Nederlandse normen reparatie- en montagewerkzaamheden uit te voeren aan Ex-materieel.
  Lees meer
 • De training ATEX voor Fabrikanten is er voor ontwikkelaars of quality assurance (QA) managers die werken aan producten die vallen onder de ATEX-richtlijn 2014/34/EU. Tijdens de training ATEX voor fabrikanten van ATEXcertificaat.nl leert u alles over ATEX en IECEx productcertificatietrajecten.
  Lees meer
 • Operationeel medewerkers die met en aan ATEX-apparatuur werken leren in de ATEX Basiscursus module 001 alles over ATEX-wetgeving en ATEXcertificering. Daarnaast leren cursisten de basisprincipes van explosieveiligheid toe te passen ATEX-zones. De cursus is gebaseerd op de eind- en toetstermen IECEx 05 module 001.
  Lees meer