• PACC event “De Nieuwe Winnaars”: 13 september 2022

  Op 13 september organiseert het Purpose Accounting Collective (PACC) het event “De Nieuwe Winnaars” voor het Nederlands midden, en grootbedrijf waarin verschillende vraagstukken centraal staan. Zes zakelijke dienstverleners hebben het ‘Purpose Accounting Collective’ (PACC) opgericht. Dit collectief bestaat uit ondernemers die hun krachten bundelen om voor het Nederlandse midden- en grootbedrijf de kansen van brede waardecreatie laagdrempelig en ondernemend te implementeren. Lees hier meer over het event.

  Lees meer
 • De belangrijkste wijzigingen in de herziene ISO 27001 en ISO 27002

  Op 15 februari 2022 werd de nieuwe versie van de norm ISO 27002 gepubliceerd. De ISO 27002 is een uitbreiding op de standaard ISO 27001 ISO 27001 voor informatiebeveiliging en specifieert hoe een Information Security Management System (ISMS) er precies moet uitzien. De uitbreiding bevat best practices voor beveiligingscontroles en maatregelen die u kunt implementeren om uw beveiliging te verbeteren. Hoewel de ISO 27002 geen certificeerbare standaard is, heeft deze herziening wél gevolgen voor organisaties die ISO 27001-gecertificeerd zijn of willen worden. Daarom delen wij hier de belangrijkste wijzigingen met u.

  Lees meer
 • Slechts 1 van de bijna 200 gestolen Toyota RAV4’s heeft een gecertificeerd beveiligingssysteem

  In het eerste halfjaar van 2022 is het aantal gestolen voertuigen enorm gestegen, dit meldt het LIV (Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit). Er zijn 13% meer personenauto’s gestolen in vergelijking met de eerste zes maanden van 2021. Dat is de eerste stijging in 20 jaar. Een gecertificeerd elektronische beveiligingssysteem (Klasse 1, Klasse 2 of Klasse 3) of goedgekeurde mechanische beveiliging bewijst nut in tijden van toenemende autodiefstal.

  Lees meer
 • Alarm- en terugvindsystemen kunnen stijgende diefstalcijfers tweewielers indammen

  Het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) meldt een schrikbarende stijging van het aantal gestolen motor- en bromfietsen. In de eerste twee maanden van 2022 werden 41 procent meer motoren en maar liefst 63 procent meer bromfietsen gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Met Kiwa SCM gecertificeerde alarm- en terugvindsystemen wordt het risico op diefstal verkleind en is de kans groter dat een gestolen motorvoertuig wordt teruggevonden.

  Lees meer
 • Cyber security cruciaal voor veiligheid draadloze apparatuur

  Met de publiekscampagne “Stoor ik?” wil Agentschap Telecom consumenten bewuster maken van de gevaren van elektronische en draadloze apparatuur die niet voldoet aan de wet- en regelgeving van de Europese Unie. Santosh Sharman, cybersecurityexpert bij Kiwa, juicht het toe dat wordt geprobeerd om het bewustzijn op dit gebied te stimuleren, maar pleit tegelijkertijd voor meer aandacht voor de cyberveiligheid.

  Lees meer
 • Kiwa reikt tienduizendste actieve Stipel-certificaat uit

  Een paar maanden geleden reikte Kiwa zijn tienduizendste (actieve) Stipel-certificaat uit. Stipel staat voor Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek en met certificering tonen elektrotechnici aan dat ze weten hoe ze veilig en goed hun werk kunnen doen. Het certificaat werd onder toeziend oog van Ko Roverts van exameninstelling Bepect en Heleen Hanemaaijer van Stedin door Kiwa’s Bob Schakenbos uitgereikt aan Daan Hilgenga, projectcoördinator Regio Midden bij Stedin.

  Lees meer
 • Kiwa’s Label Veilig Sportklimaat krijgt vervolg tijdens ronde-tafel-sessie

  In september vorig jaar overhandigde Kiwa aan de PSV Academy het Label Veilig Sportklimaat, een instrument voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag binnen de club. Toen was al duidelijk dat deze, samen met PSV, ontwikkelde norm breder ingezet kan en móet worden. De eerste stappen daarvoor werden vorige week gezet, tijdens de door Kiwa geïnitieerde ronde-tafel-sessie Veilig Sociaal Klimaat met Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

  Lees meer
 • Vlaamse ADI examens via IBEX officieel van start

  De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gunde IBEX vorig jaar de opdracht voor de ontwikkeling en afname van asbestdeskundige inventarisatie (ADI)-examens. Het examen toetst de basiskennis asbestinventarisatie en de leerstof van de verplichte opleiding, zoals de kennis van de Vlaamse wetgeving rond het asbestattest, het toepassen van het inspectieprotocol en het werken met de online inventarisatiedatabank.

  Lees meer
 • ‘Certificaat NEN 7510 zorgt voor zekerheid en vertrouwen bij patiënten en leveranciers’

  Informatie die zorgverleners verwerken is vrijwel altijd vertrouwelijk. De zorgsector ligt dan ook onder een vergrootglas als het gaat om privacy- en informatiebeveiliging. De NEN 7510 beschrijft, specifiek voor de Nederlandse zorgsector, de eisen voor informatiebeveiliging. Kiwa’s Tom Luhukay is als auditor gespecialiseerd in de NEN 7510 en vertelt hieronder meer over de norm.

  Lees meer
 • Kiwa onderzoekt eigenschappen vloeibaar en superkritisch CO₂

  Een van de manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is vrijgekomen CO₂ af te vangen en op te slaan of te gebruiken. Om dit efficiënt en veilig te kunnen doen, is aanvullende kennis nodig over de eigenschappen van materialen die aan kooldioxide worden blootgesteld. Kiwa heeft daarom geïnvesteerd in nieuwe faciliteiten om onder hoge druk CO₂ te onderzoeken en te testen.

  Lees meer