• Kiwa eerste certificerende instelling voor het afgeven van certificaten voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

  30 augustus 2022 werd Kiwa als eerste certificerende instelling door de overheid aangewezen voor het afgeven van certificaten voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Een CO-audit door Kiwa leidt vanaf nu dus tot een wettelijk erkend certificaat.

  Lees meer
 • Nieuw: geaccrediteerde vibratietests warmtepompen volgens IEC 60335-2-40:2022 Editie 7.0

  Brandbare koudemiddelen zoals A2L en A3 worden steeds vaker gebruikt voor warmtewisseling in warmtepompen. Dit betekent dat veiligheidsaspecten van warmtepompen steeds belangrijker en complexer worden. Daarom behandelt de nieuwste versie van de IEC 60335-2-40, betreffende de veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden, onder meer de trillingsaspecten van warmtepompen.

  Lees meer
 • Installatiekeurmerk PV-installatie wordt straks verplicht bij opstalverzekering

  Zonne-energie is hot. Door de ambitie om de energievoorziening te verduurzamen en vooral door de almaar stijgende energiekosten kiezen steeds meer Nederlanders voor een fotovoltaïsche (PV) installatie. Als gevolg hiervan zijn niet alleen de componenten voor zo’n zonnestroominstallatie schaars, maar ook de vakmensen die deze deskundig kunnen installeren. Dat gaat helaas nogal eens ten koste van de kwaliteit, met alle gevolgen van dien.

  Lees meer
 • PACC event “De Nieuwe Winnaars”: 13 september 2022

  Op 13 september organiseert het Purpose Accounting Collective (PACC) het event “De Nieuwe Winnaars” voor het Nederlands midden, en grootbedrijf waarin verschillende vraagstukken centraal staan. Zes zakelijke dienstverleners hebben het ‘Purpose Accounting Collective’ (PACC) opgericht. Dit collectief bestaat uit ondernemers die hun krachten bundelen om voor het Nederlandse midden- en grootbedrijf de kansen van brede waardecreatie laagdrempelig en ondernemend te implementeren. Lees hier meer over het event.

  Lees meer
 • De belangrijkste wijzigingen in de herziene ISO 27001 en ISO 27002

  Op 15 februari 2022 werd de nieuwe versie van de norm ISO 27002 gepubliceerd. De ISO 27002 is een uitbreiding op de standaard ISO 27001 ISO 27001 voor informatiebeveiliging en specifieert hoe een Information Security Management System (ISMS) er precies moet uitzien. De uitbreiding bevat best practices voor beveiligingscontroles en maatregelen die u kunt implementeren om uw beveiliging te verbeteren. Hoewel de ISO 27002 geen certificeerbare standaard is, heeft deze herziening wél gevolgen voor organisaties die ISO 27001-gecertificeerd zijn of willen worden. Daarom delen wij hier de belangrijkste wijzigingen met u.

  Lees meer
 • Slechts 1 van de bijna 200 gestolen Toyota RAV4’s heeft een gecertificeerd beveiligingssysteem

  In het eerste halfjaar van 2022 is het aantal gestolen voertuigen enorm gestegen, dit meldt het LIV (Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit). Er zijn 13% meer personenauto’s gestolen in vergelijking met de eerste zes maanden van 2021. Dat is de eerste stijging in 20 jaar. Een gecertificeerd elektronische beveiligingssysteem (Klasse 1, Klasse 2 of Klasse 3) of goedgekeurde mechanische beveiliging bewijst nut in tijden van toenemende autodiefstal.

  Lees meer
 • Alarm- en terugvindsystemen kunnen stijgende diefstalcijfers tweewielers indammen

  Het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) meldt een schrikbarende stijging van het aantal gestolen motor- en bromfietsen. In de eerste twee maanden van 2022 werden 41 procent meer motoren en maar liefst 63 procent meer bromfietsen gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Met Kiwa SCM gecertificeerde alarm- en terugvindsystemen wordt het risico op diefstal verkleind en is de kans groter dat een gestolen motorvoertuig wordt teruggevonden.

  Lees meer
 • Cyber security cruciaal voor veiligheid draadloze apparatuur

  Met de publiekscampagne “Stoor ik?” wil Agentschap Telecom consumenten bewuster maken van de gevaren van elektronische en draadloze apparatuur die niet voldoet aan de wet- en regelgeving van de Europese Unie. Santosh Sharman, cybersecurityexpert bij Kiwa, juicht het toe dat wordt geprobeerd om het bewustzijn op dit gebied te stimuleren, maar pleit tegelijkertijd voor meer aandacht voor de cyberveiligheid.

  Lees meer
 • Kiwa reikt tienduizendste actieve Stipel-certificaat uit

  Een paar maanden geleden reikte Kiwa zijn tienduizendste (actieve) Stipel-certificaat uit. Stipel staat voor Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek en met certificering tonen elektrotechnici aan dat ze weten hoe ze veilig en goed hun werk kunnen doen. Het certificaat werd onder toeziend oog van Ko Roverts van exameninstelling Bepect en Heleen Hanemaaijer van Stedin door Kiwa’s Bob Schakenbos uitgereikt aan Daan Hilgenga, projectcoördinator Regio Midden bij Stedin.

  Lees meer
 • Kiwa’s Label Veilig Sportklimaat krijgt vervolg tijdens ronde-tafel-sessie

  In september vorig jaar overhandigde Kiwa aan de PSV Academy het Label Veilig Sportklimaat, een instrument voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag binnen de club. Toen was al duidelijk dat deze, samen met PSV, ontwikkelde norm breder ingezet kan en móet worden. De eerste stappen daarvoor werden vorige week gezet, tijdens de door Kiwa geïnitieerde ronde-tafel-sessie Veilig Sociaal Klimaat met Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

  Lees meer