• Eén herziene ISO 27001, drie verschillende versies

  12 juli 2024

  Als een norm niet meer actueel is, moet deze worden herzien. Bij de ISO 27001 voor informatiebeveiliging gebeurde dat in 2022. In de jaren daarna kreeg de norm een aantal kleinere updates, waardoor er nu drie verschillende versies in omloop zijn: ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27001:2023 en ISO/IEC 27001:2024.

  Lees meer
 • Hobéon SKO reikt eerste certificaat arbokerndeskundige met driedubbele scope uit

  11 juli 2024

  Een bijzondere certificaatuitreiking bij Kiwa-onderdeel Hobéon SKO. Op maandag 10 juni 2024 ontving André Verbeek als eerste arbokerndeskundige het certificaat voor alle drie de scopes die in het vakgebied van arbokerndeskundige worden onderscheiden: arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige en hogere veiligheidskundige.

  Lees meer
 • Kiwa en NVvPG sluiten overeenkomst voor certificering preventieve gezondheidsonderzoeken

  10 juli 2024

  Kiwa gaat aanbieders van preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s) conform de kwaliteitsstandaard NEN 8051 auditen en certificeren voor het NVvPG-keurmerk. Kiwa en de Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek (NVvPG) ondertekenden daarvoor op woensdag 19 juni 2024 een samenwerkingsovereenkomst.

  Lees meer
 • BRL K11008-2: Kiwa’s procescertificaat voor grootschalige zonnestroomsystemen

  28 juni 2024

  Om de kwaliteit van zonnestroominstallaties te verbeteren en de veiligheid te verhogen, introduceerde Kiwa in 2022 de beoordelingsrichtlijn BRL K11008-1. Deze richtlijn focust zich op het borgen van de kwaliteit van kleinschalige systemen (≤ 3 x 80 A), van ontwerp tot oplevering. Eind vorig jaar kwam Kiwa ook met een richtlijn voor installaties van groter dan 3 x 80 A. Bas van Galen, als productmanager nauw betrokken bij de ontwikkeling van de BRL K11008-2, vertelt er meer over.

  Lees meer
 • Mijn Keurmerk viert samen met klanten 15-jarig jubileum

  27 juni 2024

  Mijn Keurmerk, Kiwa’s kwaliteitskeurmerk voor zzp’ers in de zorg, viert dit jaar zijn vijftienjarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum werd onlangs een feestelijke bijeenkomst georganiseerd in Restaurant Kloosterhoeve in Harmelen. Het event werd bijgewoond door Mijn Keurmerk-medewerkers en Mijn Keurmerk-deelnemers van het eerste uur.

  Lees meer
 • Innovatief Olie & Gas bedrijf ONE-Dyas behaalt ISO 27001-certificaat informatiebeveiliging

  24 juni 2024

  ONE-Dyas, de grootste particuliere Olie & Gas onderneming in Nederland, werd onlangs gecertificeerd conform de ISO 27001-certificaat voor informatiebeveiliging. Het certificaat werd op woensdag 20 juni 2024 aan Hans de Haan, Manager IT Departement uitgereikt door Kiwa’s Daniël Knot.

  Lees meer
 • Kiwa certificeert eerste BHV-opleiders volgens erkenningsregeling BVBN

  6 juni 2024

  Kiwa heeft op 5 juni 2024 de eerste certificaten uitgereikt aan BHV-opleiders volgens de nieuwe erkenningsregeling van de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN). Deze stap markeert een belangrijke vooruitgang in de professionalisering en kwaliteitsborging van BHV-, EHBO- en reanimatieopleidingen.

  Lees meer
 • Kiwa en Securance bundelen krachten rondom cybersecurity- en riskmanagementoplossingen

  28 mei 2024

  Test-, inspectie- en certificeringsspecialist Kiwa en assurance- en cybersecurityexpert Securance hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om gezamenlijk de dienstverlening op het gebied van riskmanagement en cybersecurity te versterken. Deze samenwerking brengt de uitgebreide certificerings- en compliance-expertise van Kiwa samen met de innovatieve riskmanagement- en cybersecurityoplossingen van Securance.

  Lees meer
 • Invoering toelatingsstelsel Wtta uitgesteld naar 2026

  27 mei 2024

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs de invoering van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld. In een brief aan de Tweede Kamer informeerde de minister over de verschuiving van het tijdpad, waarbij de wet nu op 1 januari 2026 in werking zal treden. De Arbeidsinspectie zal vanaf 1 januari 2027 beginnen met de handhaving.

  Lees meer
 • Boil-off systemen cruciaal voor veilig gebruik waterstof

  23 mei 2024

  Bij de toepassing van waterstof ontstaat onvermijdelijk overtollig waterstof. Om te voorkomen dat dit vrijkomt, is het zaak voertuigen en waterstofnetwerken te voorzien van een boil-off managementsysteem (BMS) dat overtollig gas efficiënt kan afvoeren. Kiwa’s waterstofexpert Hans de Laat schreef hierover een achtergrondartikel.

  Lees meer