27 mei 2024

Invoering toelatingsstelsel Wtta uitgesteld naar 2026

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs de invoering van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld. In een brief aan de Tweede Kamer informeerde de minister over de verschuiving van het tijdpad, waarbij de wet nu op 1 januari 2026 in werking zal treden. De Arbeidsinspectie zal vanaf 1 januari 2027 beginnen met de handhaving.

Het doel van de Wtta is het waarborgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van uitzendbureaus en andere organisaties die arbeidskrachten ter beschikking stellen. De wet stelt eisen aan deze organisaties om ervoor te zorgen dat zij op een verantwoorde en eerlijke manier opereren. Zo moeten uitzendbureaus geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel en voldoen aan betrouwbaarheidseisen voor bestuurders, financiële zekerheid bieden via bankgaranties of verzekeringen en aantoonbaar de arbeidswetgeving naleven, waaronder minimumloon, arbeidsomstandigheden en belastingregels.

Overgangsrecht

Het uitstel van de invoering van de Wtta met één jaar betekent dat ook alle andere onderdelen van het tijdpad, waaronder de deadlines voor aanmelding en aanvraag van toelating voor het overgangsrecht, met een jaar opschuiven. Uitleners worden via het overgangsrecht aangemoedigd zich vóór 1 januari 2026 te melden en vóór 1 juli 2026 een toelating aan te vragen. Dienst Justis, die namens de Minister van SZW de toelatingen zal verstrekken, voert momenteel een uitvoeringstoets uit om het implementatietijdpad vast te stellen.

SNA-keurmerk

De minister benadrukt dat het uitstel ondernemingen meer tijd geeft om zich goed voor te bereiden op de toelatingsplicht, onder meer door het behalen van het SNA-keurmerk. Kiwa kan u onafhankelijk ondersteunen bij het behalen van dit keurmerk. Op SNA-keurmerk (conform NEN 4400-1) voor uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers leest u meer over het keurmerk. Wilt u via Kiwa het SNA-certificaat behalen? Plan dan tijdig een certificeringstraject in, zodat u zeker op tijd over het keurmerk beschikt. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Meer informatie: Uitvoering en lagere regelgeving Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Tweedekamer.nl).