Zorg en pharma

Bij medische behandelingen, medische apparatuur en medicijnen zijn veiligheid en gezondheid van levensbelang. Kiwa’s services voor zorg en pharma helpen u risico's te verkleinen en kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Wij zorgen ervoor dat uw activiteiten voldoen aan uw eigen verwachtingen én aan die van uw stakeholders.

  • Laat zorg van hoge kwaliteit zien
  • Breed scala aan expertdiensten
  • Verbeter de veiligheid en beveiliging
Filter
Service
Markt
Services (74 resultaten)
Zorg
Keurmerk NVCG – Kwaliteitskeurmerk voor klinieken en behandelaars

Een behandeling met botox, een peeling of een ooglidcorrectie, het zijn allemaal medische handelingen waarbij patiënten moeten kunnen vertrouwen op kwaliteit en professionaliteit. Samen met de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde ontwikkelde Kiwa daarom het Keurmerk NVCG, het Kwaliteitskeurmerk voor klinieken- en behandelaars.

Lees meer
Mondzorg
HKZ (170) Mondzorg

Sinds 2019 is er een nieuwe kwaliteitsnorm HKZ Mondzorg (170). Deze vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken (2005) en orthodontiepraktijken (2006). Praktijken voor mondzorg kunnen met het HKZ-keurmerk Mondzorg aantonen dat ze voldoen aan de eisen en dat ze werk maken van continue kwaliteitsverbetering. Kiwa heeft jarenlange ervaring als certificeerder van mondzorgorganisaties en kan u helpen om uw HKZ Mondzorg-certificaat soepel en snel te behalen.

Lees meer
Doktor met tablet in haar handen
Business cases opstellen en ondernemen in de gezondheidszorg

In de gezondheidszorg groeit de behoefte aan ondernemerschap. Wie zijn organisatie meer als een bedrijf wil leiden, moet zichzelf ondernemersdoelen stellen. Het schrijven van een business case is hiertoe het geëigende middel.

Lees meer
Overleg tussen collega's
Training Financieel management voor niet-financiële managers in de zorg

Bent u budgetverantwoordelijk in een zorginstelling en wilt u meer grip krijgen op de financiën binnen uw organisatie? Dan is deze tweedaagse training dé oplossing! Hiermee vergroot u snel uw financiële kennis en wordt u een goede gesprekspartner zijn voor de financieel specialisten binnen uw organisatie.

Lees meer
Ambulance onderweg
HKZ (146) Ambulancezorg

De kwaliteitsnorm HKZ Ambulancezorg (146) heeft betrekking op de ambulancezorg. Regionale ambulancevoorzieningen (RAV) kunnen met het HKZ-keurmerk Ambulancezorg aantonen dat ze voldoen aan de eisen en werk maken van continue kwaliteitsverbetering. Kiwa heeft veel ervaring met het uitvoeren van certificeringstrajecten in de zorg- en welzijnssector en kan aanbieders van ambulancediensten ondersteunen bij het behalen van het HKZ-keurmerk.

Lees meer
Arts zorgt voor het hart
HKZ (143) Kleine Organisaties

Speciaal voor kleine organisaties in de zorg- en welzijnssector is er de HKZ Kleine Organisaties (143). Deze HKZ KO norm is ontworpen voor kleine organisaties die willen voldoen aan de geldende eisen en de wens hebben de zorg binnen hun organisatie, praktijk en/ of maatschap te verbeteren.

Lees meer
Ziekenhuisapparatuur
Cursus Specialistisch Coderen Letsels, complicaties en uitwendige oorzaken/ongevalstoedrachten

In deze ééndaagse cursus wordt het coderen van letsels, late gevolgen van letsels en complicaties van medisch handelen behandeld. Daarnaast wordt het coderen van complicaties en bijwerkingen van medicatie toegelicht.

Lees meer
Chirurgische mondkapjes
Testen medische mondmaskers EN 14683

Medische of chirurgische mondmaskers worden op de eerste plaats gebruikt om patiënten te beschermen tegen besmetting door zorgverleners. Omdat het hierbij vaak om kwetsbare mensen gaat, is het van levensbelang dat hierbij kwalitatief goede mondneusmaskers gebruikt worden.

Lees meer
Man wijst groei aan in kwaliteitssysteem
ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.

Lees meer
Cliënt- en patiëntveiligheid – Uitgave voor ziekenhuizen
HKZ (126) Cliënt- en patiëntveiligheid – Uitgave voor ziekenhuizen

In samenwerking met zorgverleners, bestuurders, financiers en cliëntenorganisaties heeft HKZ het HKZ-certificatieschema voor Cliënt-/Patiëntveiligheid ontwikkeld.

Lees meer
Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening
HKZ (138) Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – deel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening

De HKZ-norm voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening omvat diverse componenten, waaronder het specifieke onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening. Een certificaat, gebaseerd op deze norm, is aan te vragen voor individuele opvangvormen en kan tevens van toepassing zijn op meerdere opvangvormen tegelijk.

Lees meer
Medewerkster in ziekenhuis met tablet
Basisprincipes ICD-10 Actualisatiecursus

De 2-daagse ICD-10 cursus leert u de nieuwste codeer inzichten en codeadviezen voor het optimaal gebruik van de ICD-10. Deze actualisatiecursus is bestemd voor medewerkers zorgadministratie/-registratie, polikliniek assistenten en anderen die belast zijn met het coderen en vastleggen van medische gegevens.

Lees meer
Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang.jpg
HKZ (139) Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – deel Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang

De HKZ-norm voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang er een is. Het certificaat op basis van deze norm kan worden aangevraagd voor zowel elke afzonderlijke opvangvorm als voor meerdere opvangvormen tegelijk. Op welke opvangvorm(en) het certificaat betrekking heeft, wordt in de scope op het certificaat vermeld.

Lees meer
Neoplasmata
Neoplasmata: Medische Nascholing en Specialistisch Coderen

Kiwa Training biedt u een compacte en hoogrendement nascholing, waarin de meest voorkomende soorten kanker binnen Neoplasmata aan bod komen.

Lees meer
Medische stethoscoop op toetsenbord
Toetsingscriteria ZKN keurmerk incl. VeiligheidsManagementSysteem

Om de kwaliteit voor u te waarborgen worden de ZKN-leden getoetst door een onafhankelijk certificeringinstituut, Kiwa. Alle klinieken laten met het ZKN-keurmerk zien dat ze voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die gelden voor de reguliere ziekenhuizen.

Lees meer
Aan het werk met mobiel
ISO 27001 certificering van managementsystemen voor informatiebeveiliging

ISO 27001-certificering via Kiwa: beveilig uw informatie en bouw vertrouwen op in uw merk.

Lees meer
Medische stethoscoop op toetsenbord
NEN 7510 certificering: zorg voor uw vertrouwelijke informatie

Kiwa beschikt over veel ervaring met betrekking tot de NEN 7510 certificeringen. Deze norm betreft de eisen voor informatiebeveiliging in de zorg. Kijk hier voor meer info!

Lees meer
Kraamzorg
HKZ (155) Kraamzorg

Kersverse ouders willen kunnen vertrouwen op goede zorg voorafgaand aan, tijdens en in de eerste dagen na de bevalling. Die zorg moet van goede kwaliteit zijn en worden verleend door vakmensen. Kraamzorgorganisaties die hun professionaliteit willen aantonen, kunnen dat doen met het certificaat HKZ Kraamzorg. De kwaliteitsnorm HKZ Kraamzorg is onderdeel van de HKZ-norm voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en wordt onafhankelijk door Kiwa getoetst.

Lees meer
Arts
VIPP 5 voor Zelfstandige Behandelcentra

Digitalisering verbetert de dienstverlening aan en communicatie met uw cliënten. Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) beoogt patiënten via internet toegang te bieden tot hun eigen medische gegevens. Kiwa helpt organisaties hun VIPP 5-subsidie te behalen en behouden.

Lees meer
Doktor met tablet in haar handen
Inwendige geneeskunde Medische Nascholing en specialistisch coderen

Kiwa Training biedt u een compacte en hoogrendement medische nascholing (en specialistisch coderen) Inwendige Geneeskunde, waarin de meest voorkomende diagnosen en behandelingen aan bod komen op het gebied van Nefrologie, Aandoeningen van het immuunsysteem, Endocriene ziekten en Voedings- en stofwisselingsstoornissen.

Lees meer
Longarts bekijkt röntgen foto
Longziekten: Medische nascholing en Specialistisch Coderen

Kiwa Training biedt een compacte medische nascholing toegespitst op longziekten, waarin de meest voorkomende diagnosen op het gebied van longziekten aan bod komen.

Lees meer
Medewerkster in ziekenhuis met tablet
Cursus Medische Terminologie

Deze Medische Terminologie cursus is bestemd voor medewerkers van de afdeling medische administratie/ registratie en andere medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, zorgverzekeraars etc. voor wie kennis op het gebied van de medische terminologie onontbeerlijk is.

Lees meer
Neurologie
Neurologie: Medische Nascholing en specialistisch coderen

Kiwa Training biedt u een compacte en hoogrendement nascholing, waarin de meest voorkomende diagnosen binnen de neurologie aan bod komen. U krijgt verder een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen en een blik op de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van neurologie.

Lees meer
Cliënt- en patiëntveiligheid
HKZ (125) Cliënt- en patiëntveiligheid

De overheid stimuleert het implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem binnen organisaties en wil dat in de nabije toekomst alle zorginstellingen aantonen dat zij systematisch werken aan veiligheid. Daarom heeft HKZ samen met zorgverleners, bestuurders, financiers en cliëntenorganisaties het HKZ-certificatieschema Cliënt- en Patiëntveiligheid ontwikkeld.

Lees meer