• Sinds 2019 is er een nieuwe HKZ-norm voor de mondzorg. De kwaliteitsstandaard HKZ Mondzorg vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken (2005) en orthodontiepraktijken (2006). De nadruk in de nieuwe norm ligt op kwaliteit, vakmanschap en continue verbetering. Meer weten?
  Lees meer
 • Het certificaat dat op basis van de Beoordelingsrichtlijn "Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten gevaarlijke toestellen" (BRL-K14011) kan worden verkregen is van toepassing op seriematig vervaardigde “gevaarlijke toestellen” die bestemd zijn voor aansluiting op leidingwaterinstallaties.
  Lees meer
 • Tijdelijke drinkwaterinstallaties
  Lees meer
 • In deze ééndaagse cursus maken we u vertrouwd met de NEN 7510, de Nederlandse standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. U krijgt inzicht in het belang van informatiebeveiliging en de eisen die de NEN 7510 stelt.
  Lees meer
 • Kiwa Training biedt u een compacte en hoogrendement nascholing, waarin de meest voorkomende diagnosen binnen Gynaecologie en Obstetrie aan bod komen.
  Lees meer
 • Laten zien dat u als kinderopvangorganisatie voldoet aan de geldende eisen en continu werkt aan het verbeteren van uw kwaliteit? De HKZ norm Kinderopvang bevat eisen voor onder meer buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus.
  Lees meer
 • Het deelcertificatieschema Opvang bevat een set normen voor externe toetsing van kwaliteitsmanagementsystemen binnen de reikwijdte van het schema. Deze normen zijn door de veldpartijen zelf beschreven, onder regie van HKZ
  Lees meer
 • Laten zien dat u, als verpleeghuis, verzorgingstehuis of thuiszorgt, kwaliteit hoog in het vaandel draagt en dat u werkt volgens de geldende normen? Het HKZ VV&T-certificaat laat zien dat u hieraan voldoet!
  Lees meer
 • De workshop 'Kennismaking met de Medische Terminologie' van Kiwa Training is speciaal ontwikkeld voor hen die in het werk te maken hebben met medische termen.
  Lees meer
 • Mijn Keurmerk is Kiwa’s kwaliteitskeurmerk voor zzp’ers in de zorg. Via het online Mijn Keurmerk portal heeft u 24/7 inzage in uw persoonlijk dossier en kunt u documenten toevoegen. Met Mijn Keurmerk laat u zien dat u voldoet aan de WKKGZ-eisen en dat u staat voor zorgkwaliteit.
  Lees meer
 • Sinds de invoering van de DBC’s registreert en factureert uw ziekenhuis DBC-zorgproducten. De gevolgen van de DBC-systematiek zijn groot. Wat betekenen DBC’s voor uw organisatie en voor uw eigen werkzaamheden? Hoe zit de DBC-systematiek in elkaar? En wat hebben Horizontaal Toezicht en ICD-10 met DBC’s te maken?
  Lees meer
 • Kersverse ouders willen er op kunnen vertrouwen dat de zorg die ze ontvangen voorafgaand aan, tijdens en in de eerste dagen na de bevalling van goede kwaliteit is en wordt verleend door vakmensen. Kraamzorgorganisaties die hun professionaliteit willen aantonen, kunnen dat doen met het certificaat HKZ Kraamzorg. De kwaliteitsnorm HKZ Kraamzorg is onderdeel van de HKZ-norm voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en wordt onafhankelijk door Kiwa getoetst.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert ook de ééndaagse cursus 'Risicogericht Auditen in de Zorg', kijk hier voor meer informatie en inschrijving!
  Lees meer
 • Medische of chirurgische mondmaskers worden op de eerste plaats gebruikt om patiënten te beschermen tegen besmetting door zorgverleners. Omdat het hierbij vaak om kwetsbare mensen gaat, is het van levensbelang dat hierbij kwalitatief goede mondneusmaskers gebruikt worden.
  Lees meer
 • Een goede hygiëne is cruciaal in de zorgsector. Om de microbiologische kwaliteit hiervan te bewaken en garanderen is er de Europese norm NEN-EN 14065 RABC. Interesse? Lees snel verder!
  Lees meer
 • Ook in de zorg kan met interne audits de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem worden gemeten. Voor de uitvoering van zo’n audit is een grondige theoretische basis onontbeerlijk. De basis hiervoor legt u in deze cursus.
  Lees meer
 • Wilt u kunnen aantonen dat u in control bent als het gaat om de bescherming van privacygevoelige informatie? Laat uw privacy en data security toetsen door onze auditors en ontvang een Kiwa AVG/GDPR-certificaat.
  Lees meer
 • Digitalisering verbetert de dienstverlening aan en communicatie met uw cliënten. Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) beoogt patiënten via internet toegang te bieden tot hun eigen medische gegevens. Kiwa helpt organisaties hun VIPP-subsidie te behalen en behouden.
  Lees meer
 • Het HKZ-certificaat (Openbare) Apotheken is dé kwaliteitsnorm voor (openbare) apotheken. U toont hiermee aan dat u voldoet aan de kwaliteitseisen die door de overheid worden gesteld aan farmaceutisch zorg- en dienstverleners.
  Lees meer
 • De HKZ Fysiotherapie-norm heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van extramurale en intramurale fysiotherapie(praktijken). Fysiotherapie is een vakgebied binnen de gezondheidszorg dat zich richt op (het herstel van) het dagelijks bewegen van de patiënt/cliënt.
  Lees meer