• Een behandeling met botox, een peeling of een ooglidcorrectie, het zijn allemaal medische handelingen waarbij patiënten moeten kunnen vertrouwen op kwaliteit en professionaliteit. Samen met de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde ontwikkelde Kiwa daarom het Keurmerk NVCG, het Kwaliteitskeurmerk voor klinieken- en behandelaars.
  Lees meer
 • Sinds 2019 is er een nieuwe kwaliteitsnorm HKZ Mondzorg (170). Deze vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken (2005) en orthodontiepraktijken (2006). Praktijken voor mondzorg kunnen met het HKZ-keurmerk Mondzorg aantonen dat ze voldoen aan de eisen en dat ze werk maken van continue kwaliteitsverbetering. Kiwa heeft jarenlange ervaring als certificeerder van mondzorgorganisaties en kan u helpen om uw HKZ Mondzorg-certificaat soepel en snel te behalen.
  Lees meer
 • In de gezondheidszorg groeit de behoefte aan ondernemerschap. Wie zijn organisatie meer als een bedrijf wil leiden, moet zichzelf ondernemersdoelen stellen. Het schrijven van een business case is hiertoe het geëigende middel.
  Lees meer
 • Bent u budgetverantwoordelijk in een zorginstelling en wilt u meer grip krijgen op de financiën binnen uw organisatie? Dan is deze tweedaagse training dé oplossing! Hiermee vergroot u snel uw financiële kennis en wordt u een goede gesprekspartner zijn voor de financieel specialisten binnen uw organisatie.
  Lees meer
 • De kwaliteitsnorm HKZ Ambulancezorg (146) heeft betrekking op de ambulancezorg. Regionale ambulancevoorzieningen (RAV) kunnen met het HKZ-keurmerk Ambulancezorg aantonen dat ze voldoen aan de eisen en werk maken van continue kwaliteitsverbetering. Kiwa heeft veel ervaring met het uitvoeren van certificeringstrajecten in de zorg- en welzijnssector en kan aanbieders van ambulancediensten ondersteunen bij het behalen van het HKZ-keurmerk.
  Lees meer
 • Speciaal voor kleine organisaties in de zorg- en welzijnssector is er de HKZ Kleine Organisaties (143). Deze HKZ KO norm is ontworpen voor kleine organisaties die willen voldoen aan de geldende eisen en de wens hebben de zorg binnen hun organisatie, praktijk en/ of maatschap te verbeteren.
  Lees meer
 • In deze ééndaagse cursus wordt het coderen van letsels, late gevolgen van letsels en complicaties van medisch handelen behandeld. Daarnaast wordt het coderen van complicaties en bijwerkingen van medicatie toegelicht.
  Lees meer
 • Medische of chirurgische mondmaskers worden op de eerste plaats gebruikt om patiënten te beschermen tegen besmetting door zorgverleners. Omdat het hierbij vaak om kwetsbare mensen gaat, is het van levensbelang dat hierbij kwalitatief goede mondneusmaskers gebruikt worden.
  Lees meer
 • ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.
  Lees meer
 • Als coach kinder-, jongeren- en gezinsprofessionals wilt u kunnen aantonen dat u professioneel en verantwoord werkt en dat de kwaliteit van uw praktijk geborgd is. Dat kan met het keurmerk Kinder-, jongeren- en gezinsprofessionals.
  Lees meer
 • De 2-daagse ICD-10 cursus leert u de nieuwste codeer inzichten en codeadviezen voor het optimaal gebruik van de ICD-10. Deze actualisatiecursus is bestemd voor medewerkers zorgadministratie/-registratie, polikliniek assistenten en anderen die belast zijn met het coderen en vastleggen van medische gegevens.
  Lees meer
 • Het deelcertificatieschema Opvang bevat een set normen voor externe toetsing van kwaliteitsmanagementsystemen binnen de reikwijdte van het schema. Deze normen zijn door de veldpartijen zelf beschreven, onder regie van HKZ
  Lees meer
 • Kiwa Training biedt u een compacte en hoogrendement nascholing, waarin de meest voorkomende soorten kanker binnen Neoplasmata aan bod komen.
  Lees meer
 • Om de kwaliteit voor u te waarborgen worden de ZKN-leden getoetst door een onafhankelijk certificeringinstituut, Kiwa. Alle klinieken laten met het ZKN-keurmerk zien dat ze voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die gelden voor de reguliere ziekenhuizen.
  Lees meer
 • ISO 27001-certificering via Kiwa: beveilig uw informatie en bouw vertrouwen op in uw merk.
  Lees meer
 • Kiwa beschikt over veel ervaring met betrekking tot de NEN 7510 certificeringen. Deze norm betreft de eisen voor informatiebeveiliging in de zorg. Kijk hier voor meer info!
  Lees meer
 • Kersverse ouders willen er op kunnen vertrouwen dat de zorg die ze ontvangen voorafgaand aan, tijdens en in de eerste dagen na de bevalling van goede kwaliteit is en wordt verleend door vakmensen. Kraamzorgorganisaties die hun professionaliteit willen aantonen, kunnen dat doen met het certificaat HKZ Kraamzorg. De kwaliteitsnorm HKZ Kraamzorg is onderdeel van de HKZ-norm voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en wordt onafhankelijk door Kiwa getoetst.
  Lees meer
 • Digitalisering verbetert de dienstverlening aan en communicatie met uw cliënten. Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) beoogt patiënten via internet toegang te bieden tot hun eigen medische gegevens. Kiwa helpt organisaties hun VIPP 5-subsidie te behalen en behouden.
  Lees meer
 • Kiwa Training biedt u een compacte en hoogrendement medische nascholing (en specialistisch coderen) Inwendige Geneeskunde, waarin de meest voorkomende diagnosen en behandelingen aan bod komen op het gebied van Nefrologie, Aandoeningen van het immuunsysteem, Endocriene ziekten en Voedings- en stofwisselingsstoornissen.
  Lees meer
 • Kiwa Training biedt een compacte medische nascholing toegespitst op longziekten, waarin de meest voorkomende diagnosen op het gebied van longziekten aan bod komen.
  Lees meer