• Steeds meer bedrijven houden zich bezig met de zorg voor het milieu. Met een milieumanagementsysteem kunt u uw invloed op het milieu structureel beheersen en waar mogelijk verbeteren. De ISO 14001 norm, conform de HLS structuur, is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.
  Lees meer
 • Met het procescertificaat ’Legionella-veilig beheerd’ wordt erkend dat de waterinstallaties goed zijn aangelegd, technisch in orde zijn en dat de eigenaar deze installaties zodanig beheert, dat de kans op een legionella-besmetting beperkt blijft.
  Lees meer
 • Er bestaan diverse technieken om uitgroei van legionella-bacteriën in leidingwaterinstallaties te voorkomen of te verminderen. Onder voorwaarden mogen daarvoor elektrochemische technieken worden ingezet. Kiwa heeft, in overleg met de overheid en d...
  Lees meer
 • Declaratie gevaarlijke stoffen bouwproducten
  Lees meer
 • Keuren van kwaliteitsborgingsysteem van gevaarlijke stoffen volgens Vlarema voor verhandeling naar België
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit volgens ISO 14001', na deze cursus kunt u zelf een milieuaudit opzetten, voorbereiden en uitvoeren.
  Lees meer
 • Na de cursus 'Interne Audit volgens OHSAS 18001' van Kiwa Training kunt u zelf arbo veiligheid gerelateerde audits voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen
  Lees meer
 • Volg deze e-learning, bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen die betrokken zijn bij het opzetten, invoeren en onderhouden van een ISO 9001:2015 systeem, voor (interne) auditoren en voor een ieder die meer wil weten over de ISO 9001:2015 norm.
  Lees meer
 • Wilt u meer weten over de nieuwe ISO 14001? En wilt u zelf bepalen wanneer, waar en in welk tempo u de kennis over deze nieuwe norm opdoet? In deze e-learning krijgt u een beeld van de structuur van de ISO 14001:2015 en de ISO 9001:2015 en gaan we in detail in op de wijzigingen in deze normen.
  Lees meer
 • Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 2021 alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. Kiwa ontwikkelt daarvoor de beoordelingsrichtlijn . Lees hier meer!
  Lees meer
 • EED energie-audit richtlijn voor energieverbruik in gebouwen processen en installaties om te voldoen aan doelstelling van 20% lager Europees energieverbruik in 2020
  Lees meer
 • WEEELABEX (Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence) De WEEELABEX kwaliteitsstandaard beschrijft de werkwijze voor het be- en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
  Lees meer
 • Om het monitoren van een kwaliteitsmanagementsysteem te leiden, is er de lead auditor. Een ervaren auditor met diepgaande kennis van de betreffende normen en processen en de vaardigheden die als ‘kartrekker’ nodig zijn.
  Lees meer
 • De MVO-Quick Scan levert een rapportage op die inzicht verschaft in de mate waarop duurzaam ondernemen bekend en ingebed is in uw organisatie
  Lees meer
 • Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) laten zien dat ze voldoen aan de eisen voor goede arbeidsomstandigheden. Het opzetten van een arbomanagement-systeem volgens ISO 45001 vergt wel enige kennis en ervaring. In deze cursus legt u hiervoor de basis.
  Lees meer
 • Met certificering volgens de norm ISO 22301 voor Business Continuity Management (BCM) beschermt u uw organisatie tegen risico’s die de operationele bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen. Certificeringsspecialist Kiwa kan u helpen met implementatie en onafhankelijke toetsing van de norm.
  Lees meer
 • In de normkennis cursus ISO 9001 gaan we in op de details van de ISO 9001 norm en bespreken we wat deze norm voor uw organisatie kan betekenen.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit volgens ISO 9001', na deze interne auditor training kunt u zelf audits voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen.
  Lees meer