Gevaarlijke stoffen

Kiwa biedt gecertificeerde en/of geaccrediteerde onderzoeken, controles, evaluatieprogramma's, risicobeoordelingen en advies. Onze laboratoria voeren onafhankelijke geaccrediteerde tests uit volgens de laatste normen. Samen met u zetten we ons in voor gezonde leef- en werkomgevingen.

  • Gecertificeerde en geaccrediteerde onderzoeken
  • Onafhankelijk testen
  • Expert in verwijderen en verhelpen
Filter
Service
Markt
Services (28 resultaten)
 Legionellapreventie waterinstallatie
Elektrochemische technieken legionellapreventie (BRL-K14010 deel 2)

Kiwa heeft, in overleg met de overheid en de markt, de Beoordelingsrichtlijn "Legionellapreventie met alternatieve technieken, deel 2: Elektrochemische technieken" (BRL-K14010-2) ontwikkeld.

Lees meer
Stalen tank
EN 14015 - Inspectie en beoordeling van ter plaatse gebouwde stalen tanks (ontwerp en fabricage)

De constructie van opslagtanks met een vlakke bodem brengt een breed scala aan technische uitdagingen met zich mee. Van fundering, tot tankbodem, en van dak dak tot veiligheidsuitrusting.

Lees meer
Man wijst groei aan in kwaliteitssysteem
ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.

Lees meer
Koolmonoxide melder
CO certificering Kiwa BRL K25000 preventie koolmonoxide

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf sinds 1 april 2023 alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. Kiwa heeft daarvoor de eigen beoordelingsrichtlijn K25000 ‘Certificering preventie koolmonoxide’ ontwikkeld.

Lees meer
Testen in het lab
Declaratie gevaarlijke stoffen in bouwproducten

Declaratie gevaarlijke stoffen bouwproducten

Lees meer
Bouwnijverheid: werknemers met helmen
EED energie-audit

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling tot continue verbetering van de energie-efficientie. Uw organisatie kan verplicht zijn een EED of EER te laten uitvoeren.

Lees meer
Huis, zon en gezin
Training Normkennis ISO 14001

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met de zorg voor het milieu. Met een milieumanagementsysteem kunt u uw invloed op het milieu structureel beheersen en waar mogelijk verbeteren. De ISO 14001 norm, conform de HLS structuur, is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.

Lees meer
Aan het werk met mobiel
ISO 27001 certificering van managementsystemen voor informatiebeveiliging

ISO 27001-certificering via Kiwa: beveilig uw informatie en bouw vertrouwen op in uw merk.

Lees meer
Wereldbol in groen landschap
ISO 14001:2015 Milieumanagement

ISO 14001-certificering via Kiwa: reduceer verspilling, win het vertrouwen van klanten en blijf uw concurrentie voor.

Lees meer
Groene wereld MVO
EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)-certificering

EMAS-certificering via Kiwa: verklein uw impact op het milieu, creëer betrokkenheid bij uw medewerkers en verbeter uw reputatie.

Lees meer
Weg met verkeer in een landschap met water
ISO 39001 Management Veiligheid Wegverkeer

De internationale standaard ISO 39001:2012 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor verkeersveiligheid (Road Traffic Safety (RTS)).

Lees meer
NIS2 in Europa
Europese NIS2 richtlijn cybersecurity

Cybersecurity blijft een hot topic. Niet alleen vanwege het toenemende aantal hacks en ransomwareaanvallen, maar ook vanuit het perspectief van toezichthouders én de evoluerende wet- en regelgeving op dit gebied. Met uitgebreide ervaring op het snijvlak van certificering en cybersecurity kan Kiwa uw organisatie helpen te voldoen aan de richtlijn NIS2.

Lees meer
Boom in een groen landschap
WEEELABEX (Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence)

WEEELABEX (Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence) De WEEELABEX kwaliteitsstandaard beschrijft de werkwijze voor het be- en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Lees meer
 Legionellapreventie waterinstallatie
Legionella-veilig beheerde installaties (BRL-K14012)

Met het procescertificaat ’Legionella-veilig beheerd’ wordt erkend dat de waterinstallaties goed zijn aangelegd, technisch in orde zijn en dat de eigenaar deze installaties zodanig beheert, dat de kans op een legionella-besmetting beperkt blijft.

Lees meer
Medewerkers vergelijken samen cijfers
Training Normkennis ISO 9001

In de normkennis cursus ISO 9001 gaan we in op de details van de ISO 9001 norm en bespreken we wat deze norm voor uw organisatie kan betekenen.

Lees meer
Auditor op het gebied van windenergie windmolens
Energiemanagement ISO 50001

De norm ISO 50001 stelt uw organisatie in staat een energiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Doordat de norm op dezelfde manier is opgebouwd als de ISO 9001 en de ISO 14001 kan deze gemakkelijk worden geïntegreerd. Hierdoor komt ook uw energiemanagement in de jaarlijkse verbetercyclus terecht.

Lees meer
IT Tablet
Lead Auditor Training, de volgende stap voor de auditor

Om het monitoren van een kwaliteitsmanagementsysteem te leiden, is er de lead auditor. Een ervaren auditor met diepgaande kennis van de betreffende normen en processen en de vaardigheden die als ‘kartrekker’ nodig zijn.

Lees meer
Cosmetica: allerlei kleuren lippenstift
ISO 22716 Good Manufacturing Practices (GMP) Cosmetica

De ISO 22716 is een internationale norm die voorschriften bevat voor systematische en organisatorische productveiligheid en kwaliteitscontrole bij de productie van cosmetica.

Lees meer
ISO 27701 Certificering Privacy Informatie Management Systeem
ISO 22301 certificering Business Continuity Management (BCM)

Met certificering volgens de norm ISO 22301 voor Business Continuity Management (BCM) beschermt u uw organisatie tegen risico’s die de operationele bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen. Certificeringsspecialist Kiwa kan u helpen met implementatie en onafhankelijke toetsing van de norm.

Lees meer
Een duurzaam idee
Training Interne Audit ISO 14001

Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit volgens ISO 14001', na deze cursus kunt u zelf een milieuaudit opzetten, voorbereiden en uitvoeren.

Lees meer
Arbomanagement op kantoor
Training Normkennis ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001)

Bedrijven die gecertificeerd zijn volgens ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) laten zien dat ze voldoen aan de eisen voor goede arbeidsomstandigheden. Het opzetten van een arbomanagement-systeem volgens ISO 45001 vergt wel enige kennis en ervaring. In deze cursus legt u hiervoor de basis.

Lees meer
Werknemers in de bouwsector
ISO 45001 Gezond en veilig werken

ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Lees meer
Lassen Productie
EN ISO 3834-certificaat: hét kwaliteitskeurmerk voor smeltlassen

EN ISO 3834-certificaat: kwaliteitskeurmerk voor smeltlassen

Lees meer
Groei in kwaliteitssysteem
Training Interne Audit ISO 9001

Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit ISO 9001', na deze interne auditor training kunt u zelf audits voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen.

Lees meer