Nutssector

Kiwa levert een breed scala diensten voor fabrikanten en dienstverleners in de nutssector, met name in de gas- en drinkwatersector. Wij zijn experts op het gebied van gassen en ondersteunen u bij het overstappen van fossiele energie op zonne- en windenergie en bij het transport en gebruik van energie en water.

  • Expert gas- en drinkwatersector
  • Diversiteit in consultancy- en inspectiediensten
  • Zorg voor zekerheid
Filter
Service
Markt
Services (244 resultaten)
Waterkraan
Kiwa Watermark Certificering, Testen en Inspecties

Testen en Kiwa Watermark certificering garanderen dat wordt voldaan aan de eisen van de Nederlandse normen voor producten die in contact komen met drinkwater dat wordt gebruikt in industriële en huishoudelijke drinkwaterinstallaties.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
K536-K meerlaags buizen systemen PE-X/Al, PE-RT/Al, PP-R/Al and PP-RCT/Al voor drink water

Deze richtlijn is van toepassing voor producten welke behoren tot een meerlaags buizen systeem van PE-X/Al, PE-RT/Al, PP-R/Al en PP-RCT/Al, welke bedoeld is voor de toepassing van warm en koud drinkwater installaties binnen gebouwen bij een ontwerpdruk van 8 of 10 bar (maximum druk gebruik).

Lees meer
Waterstroming
Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen van PVC-U, PVC-O of PE (BRL-K773)

De producten zijn bestemd om te worden toegepast als verbindingselementen van PVC-U en PE buizen voor het transport van drinkwater of afvalwater.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
Stortbakken (BRL-K620)

De Beoordelingsrichtlijn BRL-K620 bevat de eisen aan stortbakken. Deze producten zijn bestemd om te worden toegepast als sanitaire spoelinrichting voor closetpotten. Ze worden aangesloten op drinkwaterinstallaties met een watertemperatuur van maxi...

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
BRL 5607 Kunststofleidingsystemen van PE-RT, voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluiting

De producten conform BRL 5607 zijn bestemd om te worden toegepast in leidingsystemen voor warm water distributie bij een ontwerp (werk) overdruk van 6 bar onder de voorwaarden genoemd in tabel 1.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
BRL K536-D Kunststofleidingsystemen van PE-X voor warm en koud drinkwater

De producten conform BRL K536 D zijn bestemd om te worden toegepast in leidingsystemen voor warm en koud drinkwater distributie bij een ontwerp (werk) overdruk van 8 of 10 bar onder de voorwaarden genoemd in tabel 1.

Lees meer
Schroefdraadbout
Afdichtmateriaal voor metalen schroefdraad verbindingen. Deel 2: Niet-uithardend afdichtmateriaal

Deze keuringseis is van toepassing op niet-uithardend afdichtmateriaal voor metalen schroefdraad verbindingen volgens EN 10226-1. Het afdichtmateriaal is geschikt om te worden toegepast in gasinstallaties voor gassen uit de 2de en 3de familie gassen volgens EN 437 en voor heet water verwarmingssystemen.

Lees meer
Buizen aansluiting
Apparatuur voor het tijdelijke afsluiten van gasleidingen

Deze keuringseis geldt voor apparatuur voor het tijdelijk afsluiten van gasdistributieleidingen waarin een nominale druk heerst van 100 mbar of 4 bar. Onder de eerstgenoemde vallen distributieleidingen waar een tijdelijke of permanente druk heerst van maximaal 200 mbar.

Lees meer
Gasinstallatie
Gegolfde roestvrijstalen leidingsystemen voor gasinstallaties binnenshuis

De keuringseis heeft betrekking op flexibele en buigbare geribbelde roestvast stalen buizen met kunststof bekleding en bijpassende trekvaste fittingen voor gasinstallaties binnenshuis. De nominale binnendiameter van de gegolfde buizen is 10 tot 65 mm. De maximaal toelaatbare werkdruk is 100 mbar. Het systeem is bedoeld voor gebruik binnenshuis bij bedrijfstemperaturen van -20 ° C tot 60 ° C.

Lees meer
Draadpijpen
Stalen buis voor lassen of draadsnijden

Deze keuringseis beschrijft de eisen voor stalen buizen die geschikt zijn voor lassen en draadsnijden. De stalen buizen worden gebruikt voor het transport van gas uit de 2de en 3de familie gassen volgens EN 437. De stalen buizen worden naadloos of met langslas geproduceerd en geleverd met een socket, draadeind of vlak eind.

Lees meer
Kunststof buizen
Aansluitleidingen voor het aansluiten van woningen en gebouwen

Flexibele gasleidingen bedoeld voor installatiematerialen dienen aan hoge eisen te voldoen. Voor flexibele gasleidingen met als toepassing gas zijn immers hoge veiligheidseisen gesteld. Een gecertificeerde flexibele gasleiding garandeert dat aan deze hoge veiligheidseisen voldaan wordt.

Lees meer
 Legionellapreventie waterinstallatie
Elektrochemische technieken legionellapreventie (BRL-K14010 deel 2)

Kiwa heeft, in overleg met de overheid en de markt, de Beoordelingsrichtlijn "Legionellapreventie met alternatieve technieken, deel 2: Elektrochemische technieken" (BRL-K14010-2) ontwikkeld.

Lees meer
 Legionellapreventie waterinstallatie
Keerkleppen voor water in nominale maten tot en met 1200 mm, klasse B (BRL-K651)

Keerkleppen voor water in nominale maten tot en met 1200 mm, klasse B

Lees meer
 Legionellapreventie waterinstallatie
Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken voor het transport van drinkwater (BRL-K772)

Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken voor het transport van drinkwater

Lees meer
 Legionellapreventie waterinstallatie
Nodulair gietijzeren flenskoppelingen voor leidingen van nodulair gietijzer (BRL-K775)

Nodulair gietijzeren flenskoppelingen voor leidingen van nodulair gietijzer, gri

Lees meer
Vergadering
Contactgroepen Stookinstallaties, Leidinginspectie en Industrie

Expert (EBI of PI) op het gebied van stookinstallaties? Op initiatief van Kiwa zijn er contactgroepen opgericht met als doel uitdagingen op het gebied van techniek en regelgeving bij inspecties en onderhoud aan stookinstallaties bespreekbaar te maken en zo mogelijk op te lossen. De vergaderfrequentie van de bijeenkomsten is drie keer per jaar. Meepraten? Meldt u aan!

Lees meer
 Legionellapreventie waterinstallatie
Terugstroombeveiligingstoestellen, niet controleerbaar, Familie C Type A (BRL-K648)

Terugstroombeveiligingstoestellen, niet controleerbaar, Familie C Type A

Lees meer
 Legionellapreventie waterinstallatie
Warmteleiding voor CB Wisselverwarming

Warmteleiding voor Wisselverwarming (SPC00207)

Lees meer
 Legionellapreventie waterinstallatie
Watermeterbeugels (BRL-K645)

Watermeterbeugels BRL-k645

Lees meer
Stalen tank
EN 14015 - Inspectie en beoordeling van ter plaatse gebouwde stalen tanks (ontwerp en fabricage)

De constructie van opslagtanks met een vlakke bodem brengt een breed scala aan technische uitdagingen met zich mee. Van fundering, tot tankbodem, en van dak dak tot veiligheidsuitrusting.

Lees meer
Gasmanometer
Schadeanalyses voor warmtedistributienetten

Met name netbeheerders en verzekeraars, maar ook overheidsinstellingen zoals justitie kunnen bij Kiwa Technology terecht voor een onafhankelijke schadeanalyse of schadeonderzoek.

Lees meer
Assetmanagement
Risicomanagement en analyses

Kiwa Technology kan u adviseren over alle vraagstukken mbt risicomanagement en analyses.

Lees meer