• Helaas is het onvermijdelijk dat in sommige gevallen problemen optreden die vooraf niet te voorzien zijn. In een conflictsituatie kan BDA Geveladvies bemiddelen of een deskundigenbericht opstellen.
  Lees meer
 • Het bepalen van de weerstand tegen dynamische windbelasting van dak- en gevelconstructies. Toepassingsgebied: dakconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen; gevelsystemen;
  Lees meer
 • Biogas is een waardevolle energiedrager. Biogas komt voor als stortgas, rioolgas en fermentatiegas (vergisting van mest en organisch afval). Biogas vindt toepassing in stookketels, verbrandingsinstallaties en gasmotoren(verstroming). Opgewerkt bio...
  Lees meer
 • Nieuwe opleidingsvormen als e-learnings, webinars en online cursussen maken het delen van kennis eenvoudiger dan ooit, maar vragen wél om een goede inrichting van uw bedrijfsopleidingen. Kiwa’s leermanagementsysteem ondersteunt u bij het faciliteren, selecteren, geven, volgen en administreren van opleidingen.
  Lees meer
 • Als Geborgd Pluimveedierenarts voldoet u aan het reglement opgesteld door de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD). De regeling geeft invulling aan de maatschappelijk verantwoorde omgang met pluimveegezondheid.
  Lees meer
 • De thuisstudie Medische Terminologie maakt u op een praktische manier wegwijs in het medische taalgebruik. U leert veelgebruikte medische termen en wordt getraind in het herkennen van ‘bouwstenen’ waaruit medische termen zijn opgebouwd. Zodoende kunt u medische termen in de praktijk zelf ontleden en vertalen.
  Lees meer
 • GGZ richt zich op vier zaken: Het voorkomen van psychische aandoeningen; Het behandelen en genezen van psychische aandoeningen; Het zo goed mogelijk laten deelnemen van mensen met een chronische psychische aandoening aan de samenleving; H...
  Lees meer
 • INTERNAL PARTITION KITS FOR USE AS NON-LOADBEARING WALLS
  Lees meer
 • Om de kennis in Europa te vergroten op het gebied van waterstof en brandstofcellen zijn een aantal e-learnings ontwikkeld. In de e-Learning Miniatuur brandstofcellen doet u kennis op over de miniatuur brandstofcellen die worden toegepast in apparatuur die wordt gebruikt in omgevingen zonder netstroom.
  Lees meer
 • Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubbe
  Lees meer
 • HKZ Welzijn en Dienstverlening- Welzijnorganisaties zijn onmisbaar in de maatschappij. Ze verbinden mensen: mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, mensen die graag een helpende hand uitsteken.
  Lees meer
 • Er bestaan diverse technieken om uitgroei van legionella-bacteriën in leidingwaterinstallaties te voorkomen of te verminderen. Onder voorwaarden mogen daarvoor elektrochemische technieken worden ingezet. Kiwa heeft, in overleg met de overheid en d...
  Lees meer
 • Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer een geschil hebben over een (weg)bouwkundig werk, wordt vaak een arbitragezaak aanhangig gemaakt. Kiwa KOAC kan hierbij van dienst, zijn met deskundige technische bijstand en aanvullende specialistische adviezen waarmee partijen hun stellingen kunnen onderbouwen.
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen.
  Lees meer
 • Plus audit - U kunt zich als fysiotherapeut onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg door de Plus audit. De Plus audit wordt door zorgverzekeraars (CZ, De Friesland en Menzis) gebruikt om te komen tot differentiatie in de afspraken die gemaakt worden met een fysiotherapiepraktijk.
  Lees meer
 • Alle kunstgrasvelden zijn aan slijtage onderhevig. Door intensief gebruik neemt de kwaliteit af, waardoor de eigenschappen en de veiligheid in het geding komen. Het is dan ook zaak om de velden tijdig te renoveren of om te bouwen. Kiwa ISA Sport kan u hierbij helpen met renovatie- of ombouwadvies.
  Lees meer
 • Wilt u als inbouwbedrijf Kiwa SCM goedgekeurde systemen inbouwen in bedrijfsvoertuigen? Met de Kiwa SCM erkenning inbouwbedrijf bedrijfsvoertuigen kunt u goedgekeurde Kiwa SCM beveiligingssystemen inbouwen én certificeren.Deze erkenning heeft betr...
  Lees meer
 • BRL SIKB 12000 beschrijft de juiste uitvoering vanaf de voorbereiding tot en met uitvoering en monitoring bij tijdelijke grondwater bemaling.
  Lees meer
 • SMK MK.58 Betreft het Certificatieschema Milieukeur Betonproducten
  Lees meer
 • STEK verbetert sinds 1992 de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koel-, klimaat- en warmtepompsector, onder meer met STEK certificering, gebaseerd op wet- en regelgeving (BRL 100) op het gebied van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.
  Lees meer