• Sprinklerinstallaties bewijzen al vele jaren een betrouwbare brandbeveiligingsinstallatie te zijn. Veel van deze installaties zijn inmiddels op leeftijd. Bij ons Kiwa FSS Testlab kunnen wij nu steekproefsgewijs de betrouwbaarheid van bestaande sprinklers testen. Wilt u meer weten, lees dan verder.
  Lees meer
 • Knelfittingen voor verbindingen met koperen buis KE 35
  Lees meer
 • Onder de naam KOACademy verzorgt Kiwa KOAC cursussen over de wegenbouw. Want ook al is de wegenbouw zo oud als de weg naar Rome, ontwikkelingen staan nooit stil. Maar hoeveel cursussen we ook verzorgen, soms zit daar net niet bij waar u behoefte aan heeft. In dat geval kunnen we een cursus op maat geven.
  Lees meer
 • Onze cursussen zijn bedoeld voor alle niveaus van werken in de wegenbouwbranche en beheer van de openbare ruimte. We hebben cursussen voor professionals die door ervaring of een hogere opleiding een algemene kennis van de branche hebben.
  Lees meer
 • Koperen buis KE 5
  Lees meer
 • Het kunstmatig verouderen / verweren van materialen en producten door blootstelling aan (een combinatie van) verhoogde temperatuur, vocht en straling (UV, xenon).
  Lees meer
 • Product is bestemd om te worden toegepast als meterkastvloerplaat, ook wel meterruimtevloerplaat genoemd, in woningen waarin uitsparingen zijn gemaakt voor de doorvoer van mantelbuizen voor gas of stadsverwarming, CAI, elektriciteit, telecom en water.
  Lees meer
 • Het materiaalonderzoek bij Kiwa Technology geeft inzicht in de kwaliteit van het huidige net (de ‘restkwaliteit’).
  Lees meer
 • De natuur is nergens hetzelfde, altijd in beweging en dus van wisselende invloed op de kwaliteit van uw sportvelden. Aanleg, onderhoud en renovatie van natuurgras sportvelden vragen dus om heel specifieke kennis. De specialisten van Kiwa ISA Sport kunnen u hierbij van dienst zijn.
  Lees meer
 • Zien en gezien worden. Daar gaat het om, óók in de sport. In de praktijk neemt de kwaliteit van een verlichtingsinstallatie af, met alle mogelijke gevolgen van dien. Door regelmatig uw verlichtingsinstallatie door Kiwa ISA Sport te laten controleren, kunt u er voor zorgen dat deze aan de normen blijft voldoen.
  Lees meer
 • Geïntegreerde contractvormen als Design & Construct (D&C) zijn in opmars. Dit betekent een verandering in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Kiwa KOAC kan u als opdrachtgever ondersteunen bij civieltechnische projecten op basis van een geïntegreerde contractvorm.
  Lees meer
 • Verhardingen op vliegvelden kennen een ander ontwerp, verkeersbelasting en gebruik ten opzichte van de reguliere wegverhardingen. Kiwa KOAC biedt brede ondersteuning in kwaliteitszorg om de risico’s bij de realisatie van verhardingen op vliegvelden in kaart te brengen en te beheersen.
  Lees meer
 • Mijn Keurmerk is Kiwa’s kwaliteitskeurmerk voor zzp’ers in de zorg. Via het online Mijn Keurmerk portal heeft u 24/7 inzage in uw persoonlijk dossier en kunt u documenten toevoegen. Met Mijn Keurmerk laat u zien dat u voldoet aan de WKKGZ-eisen en dat u staat voor zorgkwaliteit.
  Lees meer
 • De combinatiedeklaag wordt al decennia toegepast op terreinen en in situaties waar zware belastingen voorkomen. Desondanks blijft het nodig oog te houden voor de kwaliteit van de uitvoering. Kiwa KOAC biedt kwaliteitszorg om de risico’s bij de realisatie van dit type deklaag in kaart te brengen en te beheersen.
  Lees meer
 • De GWW-sector is in beweging. Opdrachtgevers laten kwaliteitscontrole steeds meer over aan opdrachtnemers. Die hebben meer verantwoordelijkheid gekregen voor de te leveren kwaliteit. Kiwa KOAC biedt kwaliteitszorg om de risico’s bij de realisatie van wegverhardingen in kaart te brengen en te beheersen.
  Lees meer
 • De training Luchtdoorlatendheidsonderzoek (Doorfantest) heeft als doel inzicht te verkrijgen in de wijze waarop dit type onderzoek moet worden uitgevoerd. Kennis over hoe de meting moet worden uitgevoerd is van belang om te komen tot een betrouwbare uitkomst en hoe je die vervolgens moet interpreteren en beoordelen.
  Lees meer
 • Maatlat Duurzame Veehouderij bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Kijk hier voor meer informatie.
  Lees meer
 • Meerlaagse kunstofleidingsystemen voor gasinstallaties buitenshuis KE 212
  Lees meer
 • Metalen koppelingen voor het verbinden van buizen KE 91
  Lees meer
 • De consument hecht steeds meer waarde aan kwaliteit, duurzaamheid en dierenwelzijn. De agrifood-experts van Kiwa CMR ondersteunen daarbij met een breed pakket diensten voor de vleesverwerkende industrie, zoals het kwaliteitsmonitoringsysteem MK-Systeem.
  Lees meer