• PVC-U leidingsystemen voor het transport van drinkwater. Voor het aanleggen van gecertificeerde kunststofleidingsystemen voor drinkwaterdistributie.
  Lees meer
 • BRL-K905 heeft betrekking op het inwendig reinigen van onder- en bovengrondse opslagtanks.
  Lees meer
 • Het proces van verwerken van kunststoffolie op het eigen bedrijf en/of op locatie tot vloeistofdichte constructies. Het betreft constructies in de bouw, voor mestopslag, milieubescherming en voor de grond-, weg-, en waterbouw.
  Lees meer
 • Het bepalen van de weerstand tegen windbelasting van zonne-energiesystemen in daken. Toepassingsgebied: Zonne-energiesystemen (thermisch en PV) geïntegreerd in hellende daken
  Lees meer
 • Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) biedt de workshop Basisonderhoud sprinklerinstallaties. Deze workshop is speciaal bedoeld voor beginnende sprinklerservicemonteurs en heeft als doel monteurs kennis te laten maken met het sprinklervoorschrift NEN-EN 12845 + NEN 1073 en montagetechnieken.
  Lees meer
 • Sinds enige tijd is de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Opdrachtgevers (VCO) ontwikkeld. Dit is een privaat en niet onder accreditatie vallend schema voor certificatie. De VCO is ontstaan vanuit een toenemend besef bij het Centraal Colle...
  Lees meer
 • Resultaatgericht vastgoed Onderhoud (RVO)
  Lees meer
 • Keuren van kwaliteitsborgingsysteem van gevaarlijke stoffen volgens Vlarema voor verhandeling naar België
  Lees meer
 • Met het VKL certificaat toont u aan dat u werkt op een manier die de voedselveiligheid en voedselkwaliteit verzekert. 
  Lees meer
 • De mobiele apps die veel organisaties gebruiken om functionaliteit aan te bieden aan klanten of medewerkers verwerken vaak persoonlijke of andere gevoelige data. Kiwa helpt de app security te verbeteren met een Vulnerability Scan (pentest) eventueel gevolgd door een App Consult en een Code Review.
  Lees meer
 • Drukapparatuur met een druk van meer dan 0,5 bar welke in Nederland wordt gebruikt dient te voldoen aan het Warenwetbesluit Drukkapparatuur.
  Lees meer
 • Het bepalen van de warmteweerstand van bouwmaterialen en –producten. Toepassingsgebied: producten voor thermische isolatie van gebouweno.a. MW, EPS, XPS, PUR, PIR, PF, CG reflecterende isolatieproducten VIP : vacuum insulation panels
  Lees meer
 • Het bepalen van de waterdampdoorlatendheid van flexibele banen voor waterafdichting en isolatiematerialen. Toepassingsgebied: bitumen, kunststof en rubber dakbanen; thermische isolatiematerialen.
  Lees meer
 • Ons energiesysteem is aan het transformeren. Waterstof is dan ook een koolstofvrije energiedrager die hierbij een belangrijke rol zou kunnen spelen. Bekijk deze pagina om meer te weten te komen over de mogelijkheden van energievoorziening door middel van waterstof.
  Lees meer
 • Lees meer
 • Het volgens de richtlijn ATEX 114 (2014/34/EU) certificeren van apparatuur en componenten begint met het beoordelen van het ontwerp. Kiwa ExVision toetst of uw apparaat voldoet aan de ATEX 114-eisen. Certificatie onder ATEX 114 bestaat meestal uit een combinatie van een EU-typeonderzoek met productiekwaliteitsborging.
  Lees meer
 • Speciaal voor engineers en technisch medewerkers die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor de inzet van ATEX-apparatuur in installaties biedt ATEXcertificaat.nl de ATEX Ontwerptraining, waarbij deelnemers leren hoe ze ATEX-eisen kunnen benoemen en toepassen bij het maken van een ontwerp.
  Lees meer
 • Voor het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve bepalingen van componenten in gasvormige brandstoffen.
  Lees meer
 • Assetmanagement: Het optimaal beheren van buisleidingen is een voortdurende afweging tussen kosten, risico’s en functionele eisen. Hierbij is het nodig dat alle relevante informatie op de juiste manier door de bedrijfsvoering wordt geleid.
  Lees meer
 • apotheekhoudend apotheek huisarts
  Lees meer