• Expert (EBI of PI) op het gebied van stookinstallaties? Op initiatief van Kiwa zijn er contactgroepen opgericht met als doel uitdagingen op het gebied van techniek en regelgeving bij inspecties en onderhoud aan stookinstallaties bespreekbaar te maken en zo mogelijk op te lossen. De vergaderfrequentie van de bijeenkomsten is drie keer per jaar. Meepraten? Meldt u aan!
  Lees meer
 • De constructie van opslagtanks met een vlakke bodem brengt een breed scala aan technische uitdagingen met zich mee. Van fundering, tot tankbodem, en van dak dak tot veiligheidsuitrusting.
  Lees meer
 • ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.
  Lees meer
 • EED energie-audit richtlijn voor energieverbruik in gebouwen processen en installaties om te voldoen aan doelstelling van 20% lager Europees energieverbruik in 2020
  Lees meer
 • Installatieprofessionals kunnen zich ten opzichte van hun concurrentie onderscheiden met een BRL 6000 certificaat, aangevuld met certificering voor verschillende installaties en disciplines. BRL 6000-AB certificering is bedoeld voor bedrijven die deze installaties ontwerpen en installeren.
  Lees meer
 • ISO 27001-certificering via Kiwa: beveilig uw informatie en bouw vertrouwen op in uw merk.
  Lees meer
 • CE-markering is voor de meeste de bouwproducten verplicht wanneer u ze op de Europese interne markt in de handel wilt brengen. Voor de overige bouwproducten is er de mogelijkheid om vrijwillig CE aan te brengen. Voor de vrijwillige route dient u e...
  Lees meer
 • Installatieprofessionals die gasverbrandingstoestellen onderhouden met een vermogen van minder dan 100 kW kunnen zich laten certificeren tegen de BRL 6000-16/00. Kiwa is niet alleen een toonaangevend kennisinstituut binnen de gassector, maar ook marktleider als het gaat om BRL 6000-certificeringen.
  Lees meer
 • Deze Beoordelingsrichtlijn is erop gericht instellingen te certificeren die veiligheidsbeoordelingen van voorzieningen in gebouwen uitvoeren en op basis daarvan rapportages verstrekken over status van die voorzieningen. De aan de voorzieningen te ...
  Lees meer
 • Het kwalificeren van een stookruimte onder het maaiveld heeft als doel de kans op een gasexplosie in de stookruimte verregaand te minimaliseren. Door aanvullende maatregelen, kan de gekwalificeerde stookruimte door een gemeente worden geaccepteerd als een gelijkwaardige veiligheid volgens het Bouwbesluit 2012.
  Lees meer
 • ISO 14001-certificering via Kiwa: reduceer verspilling, win het vertrouwen van klanten en blijf uw concurrentie voor.
  Lees meer
 • EMAS-certificering via Kiwa: verklein uw impact op het milieu, creëer betrokkenheid bij uw medewerkers en verbeter uw reputatie.
  Lees meer
 • De internationale standaard ISO 39001:2012 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor verkeersveiligheid (Road Traffic Safety (RTS)).
  Lees meer
 • Het certificaat dat op basis van de Beoordelingsrichtlijn "Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten gevaarlijke toestellen" (BRL-K14011) kan worden verkregen is van toepassing op seriematig vervaardigde “gevaarlijke toestellen” die bestemd zijn voor aansluiting op leidingwaterinstallaties.
  Lees meer
 • Waterleidingsystemen van koper vertonen soms lekkages waarbij diverse oorzaken kunnen spelen. Een lekkage is zelfs niet altijd duidelijk te zien. De meeste voorkomende oorzaken is corrosie waarbij er verschillende vormen van corrosie te onderscheiden zijn, zoals putcorrosie, erosie corrosie of spanningscorrosie.
  Lees meer
 • Bij industriële gasverbruiksinstallaties staan veiligheid en betrouwbaarheid voorop. Kiwa kan u daarbij ondersteunen, door het ontwerp van uw bestaande of nieuw te bouwen installatie onafhankelijk te beoordelen.
  Lees meer
 • Als verantwoordelijke voor een installatie is het van belang om te weten in welke toestand de installatie zich bevindt en of er specifieke regelgeving van toepassing is op de gasinstallatie. Als vanzelfsprekend moet en wilt u antwoord kunnen geven op het hoe, het waarom en het waar.
  Lees meer
 • Kiwa Technology is in Nederland hét kenniscentrum als het gaat om gasinstallaties en de veilige toepassing van gassen (van aardgas en propaan tot biogas en waterstof). We zetten ons in voor het blijvend veilig toepassen van gas in zowel huishoudens als bedrijven.
  Lees meer
 • Installatieprofessionals die zich bezighouden met het ontwerpen, aanleggen en beheren van het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem moeten beschikken over een BRL 6000-21 certificaat. Kiwa kan de BRL 6000-21 onder accreditatie certificeren is bovendien de enige certificatie instelling die zowel het bovengrondse (BRL 6000-21/00) als het ondergrondse deel (SIKB BRL 11000) van bodemgebonden energiesystemen kan certificeren.
  Lees meer
 • Lekkages in biosgasinstallaties kunnen gevaarlijke situaties opleveren, maar ook het milieu belasten. Daarnaast kost weglekkend gas geld. Bij biogasinstallaties moeten lekken en kwetsbare plekken zo snel mogelijk ontdekt worden. Kiwa kan daarbij helpen, met camera-inspectie met behulp van een geavanceerde gascamera.
  Lees meer