• De norm ISO 50001 stelt uw organisatie in staat een energiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Doordat de norm op dezelfde manier is opgebouwd als de ISO 9001 en de ISO 14001 kan deze gemakkelijk worden geïntegreerd. Hierdoor komt ook uw energiemanagement in de jaarlijkse verbetercyclus terecht.
  Lees meer
 • Expert (EBI of PI) op het gebied van stookinstallaties? Op initiatief van Kiwa zijn er contactgroepen opgericht met als doel uitdagingen op het gebied van techniek en regelgeving bij inspecties en onderhoud aan stookinstallaties bespreekbaar te maken en zo mogelijk op te lossen. De vergaderfrequentie van de bijeenkomsten is drie keer per jaar. Meepraten? Meldt u aan!
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan u inzicht geven in de kwaliteit van het onderhoud. Samen met u bekijken we uw contract met het onderhoudsbedrijf om te zien of het moet worden aangescherpt.
  Lees meer
 • Veilig gebruik van gas valt onder verantwoordelijkheid van u als gebouweigenaar. Inzicht krijgen in mogelijke risico’s en de omvang van risico’s is daarbij van wezenlijk belang.
  Lees meer
 • Keurmerk Beeldschoon als predikaat voor kwaltieit in beheer & onderhoud van openbare ruimte
  Lees meer
 • Installatieprofessionals die zich bezighouden met het ontwerpen, aanleggen en beheren van het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem moeten beschikken over een BRL 6000-21 certificaat. Kiwa kan de BRL 6000-21 onder accreditatie certificeren is bovendien de enige certificatie instelling die zowel het bovengrondse (BRL 6000-21/00) als het ondergrondse deel (SIKB BRL 11000) van bodemgebonden energiesystemen kan certificeren.
  Lees meer
 • Het GSE Systeem certificaat maakt inspanningen op het gebied van duurzaamheid meetbaar en inzichtelijk, kijk hier voor meer informatie!
  Lees meer
 • Met certificering volgens de norm ISO 22301 voor Business Continuity Management (BCM) beschermt u uw organisatie tegen risico’s die de operationele bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen. Certificeringsspecialist Kiwa kan u helpen met implementatie en onafhankelijke toetsing van de norm.
  Lees meer
 • Het certificaat dat op basis van de Beoordelingsrichtlijn "Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten gevaarlijke toestellen" (BRL-K14011) kan worden verkregen is van toepassing op seriematig vervaardigde “gevaarlijke toestellen” die bestemd zijn voor aansluiting op leidingwaterinstallaties.
  Lees meer
 • Adviezen voor ontwerp en optimalisatie van energievoorziening-infrastructuren (OPTINET)
  Lees meer