Onroerend goed

Kiwa biedt complete ondersteuning gedurende de levenscyclus van een gebouw. We waarborgen gezondheid, veiligheid, stroom, brandveiligheid, luchtkwaliteit, apparatuur, bouwkwaliteit, energie-efficiëntie en milieubeheer. We adviseren ook bij investeringen, zodat bewoners en gebruikers veilig en duurzaam kunnen verblijven en werken.

  • Diensten voor de gehele cyclus van onroerend goed
  • Voldoe aan eisen
  • Gecertificeerde en geaccrediteerde onderzoeken
Filter
Service
Markt
Services (35 resultaten)
Vergadering
Contactgroepen Stookinstallaties, Leidinginspectie en Industrie

Expert (EBI of PI) op het gebied van stookinstallaties? Op initiatief van Kiwa zijn er contactgroepen opgericht met als doel uitdagingen op het gebied van techniek en regelgeving bij inspecties en onderhoud aan stookinstallaties bespreekbaar te maken en zo mogelijk op te lossen. De vergaderfrequentie van de bijeenkomsten is drie keer per jaar. Meepraten? Meldt u aan!

Lees meer
Stalen tank
EN 14015 - Inspectie en beoordeling van ter plaatse gebouwde stalen tanks (ontwerp en fabricage)

De constructie van opslagtanks met een vlakke bodem brengt een breed scala aan technische uitdagingen met zich mee. Van fundering, tot tankbodem, en van dak dak tot veiligheidsuitrusting.

Lees meer
Man wijst groei aan in kwaliteitssysteem
ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.

Lees meer
Bouwnijverheid: werknemers met helmen
EED energie-audit

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling tot continue verbetering van de energie-efficientie. Uw organisatie kan verplicht zijn een EED of EER te laten uitvoeren.

Lees meer
Ontwerp en installatie
BRL 6000-AB: certificering ontwerp en installatie technische installaties

Installatieprofessionals kunnen zich ten opzichte van hun concurrentie onderscheiden met een BRL 6000 certificaat, aangevuld met certificering voor verschillende installaties en disciplines. BRL 6000-AB certificering is bedoeld voor bedrijven die deze installaties ontwerpen en installeren.

Lees meer
Aan het werk met mobiel
ISO 27001 certificering van managementsystemen voor informatiebeveiliging

ISO 27001-certificering via Kiwa: beveilig uw informatie en bouw vertrouwen op in uw merk.

Lees meer
Inspectie Bouwmaterialen
CE-markering op bouwproducten

CE-markering is voor de meeste de bouwproducten verplicht wanneer u ze op de Europese interne markt in de handel wilt brengen. Voor de overige bouwproducten is er de mogelijkheid om vrijwillig CE aan te brengen. Voor de vrijwillige route dient u e...

Lees meer
CV monteur
BRL 6000-16/00: Certificering onderhoud gasverbrandingstoestellen

Installatieprofessionals die gasverbrandingstoestellen onderhouden met een vermogen van minder dan 100 kW kunnen zich laten certificeren tegen de BRL 6000-16/00. Kiwa is niet alleen een toonaangevend kennisinstituut binnen de gassector, maar ook marktleider als het gaat om BRL 6000-certificeringen.

Lees meer
 Legionellapreventie waterinstallatie
Controle aarding elektrische woninginstallatie (BRL-K14038)

Deze Beoordelingsrichtlijn is erop gericht instellingen te certificeren die veiligheidsbeoordelingen van voorzieningen in gebouwen uitvoeren en op basis daarvan rapportages verstrekken over status van die voorzieningen. De aan de voorzieningen te ...

Lees meer
Verwarmingsmonteur Ketelruimte
Kwalificeren stookruimte onder maaiveld

Het kwalificeren van een stookruimte onder het maaiveld heeft als doel de kans op een gasexplosie in de stookruimte verregaand te minimaliseren. Door aanvullende maatregelen, kan de gekwalificeerde stookruimte door een gemeente worden geaccepteerd als een gelijkwaardige veiligheid volgens het Bouwbesluit 2012.

Lees meer
Wereldbol in groen landschap
ISO 14001:2015 Milieumanagement

ISO 14001-certificering via Kiwa: reduceer verspilling, win het vertrouwen van klanten en blijf uw concurrentie voor.

Lees meer
 Legionellapreventie waterinstallatie
Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten gevaarlijke toestellen (BRL-K14011)

Het certificaat dat op basis van de Beoordelingsrichtlijn "Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten gevaarlijke toestellen" (BRL-K14011) kan worden verkregen is van toepassing op seriematig vervaardigde “gevaarlijke toestellen” die bestemd zijn voor aansluiting op leidingwaterinstallaties.

Lees meer
Aantasting Koperen Leidingen
Lekkages aan leidingen - schadeonderzoek en kopercorrosie

Waterleidingsystemen van koper vertonen soms lekkages waarbij diverse oorzaken kunnen spelen. Een lekkage is zelfs niet altijd duidelijk te zien. De meeste voorkomende oorzaken is corrosie waarbij er verschillende vormen van corrosie te onderscheiden zijn, zoals putcorrosie, erosie corrosie of spanningscorrosie.

Lees meer
Industrie
Ontwerpbeoordeling Industriële Stookinstallatie

Bij industriële gasverbruiksinstallaties staan veiligheid en betrouwbaarheid voorop. Kiwa kan u daarbij ondersteunen, door het ontwerp van uw bestaande of nieuw te bouwen installatie onafhankelijk te beoordelen.

Lees meer
Gestapelde bouw
Quick scan stookinstallatie

Als verantwoordelijke voor een installatie is het van belang om te weten in welke toestand de installatie zich bevindt en of er specifieke regelgeving van toepassing is op de gasinstallatie. Als vanzelfsprekend moet en wilt u antwoord kunnen geven op het hoe, het waarom en het waar.

Lees meer
Verwarmingsmonteur in stookruimte
Veiligheid gasinstallaties

Kiwa Technology is in Nederland hét kenniscentrum als het gaat om gasinstallaties en de veilige toepassing van gassen (van aardgas en propaan tot biogas en waterstof). We zetten ons in voor het blijvend veilig toepassen van gas in zowel huishoudens als bedrijven.

Lees meer
CV installatie
BRL 6000-21: certificering bodemgebonden energiesystemen

Installatieprofessionals die zich bezighouden met het ontwerpen, aanleggen en beheren van het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem moeten beschikken over een BRL 6000-21 certificaat. Kiwa kan de BRL 6000-21 onder accreditatie certificeren is bovendien de enige certificatie instelling die zowel het bovengrondse (BRL 6000-21/00) als het ondergrondse deel (SIKB BRL 11000) van bodemgebonden energiesystemen kan certificeren.

Lees meer
Groene wereld MVO
EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)-certificering

EMAS-certificering via Kiwa: verklein uw impact op het milieu, creëer betrokkenheid bij uw medewerkers en verbeter uw reputatie.

Lees meer
Weg met verkeer in een landschap met water
ISO 39001 Management Veiligheid Wegverkeer

De internationale standaard ISO 39001:2012 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor verkeersveiligheid (Road Traffic Safety (RTS)).

Lees meer
Gascam: het opsporen van gaslekkages
Biogasinstallatie Lekkages Snel en Efficiënt Opsporen

Lekkages in biosgasinstallaties kunnen gevaarlijke situaties opleveren, maar ook het milieu belasten. Daarnaast kost weglekkend gas geld. Bij biogasinstallaties moeten lekken en kwetsbare plekken zo snel mogelijk ontdekt worden. Kiwa kan daarbij helpen, met camera-inspectie met behulp van een geavanceerde gascamera.

Lees meer
Auditor op het gebied van windenergie windmolens
Energiemanagement ISO 50001

De norm ISO 50001 stelt uw organisatie in staat een energiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Doordat de norm op dezelfde manier is opgebouwd als de ISO 9001 en de ISO 14001 kan deze gemakkelijk worden geïntegreerd. Hierdoor komt ook uw energiemanagement in de jaarlijkse verbetercyclus terecht.

Lees meer
Warmtepomp
Testen warmtepompen (EN 14511, EN 14825, EN 16147, EN 12102, NTA 8800)

Kiwa is een van Europa’s grootste test- en certificeringsorganisaties op het gebied van warmtepompen en koelsystemen. Fabrikanten kunnen bij ons terecht voor een breed scala aan tests, zoals ErP, EMC en veiligheids- en performancetests op het gebied van water en elektriciteit. Ook bieden we RED- en PED-test services.

Lees meer
Een duurzaam idee
GSE® System (Global Sustainable Enterprise System)

Het GSE Systeem certificaat maakt inspanningen op het gebied van duurzaamheid meetbaar en inzichtelijk, kijk hier voor meer informatie!

Lees meer
Onderhoudscheck gasinstallaties warmtewisselaar
Onderhoudscheck gasinstallaties

Kiwa Technology kan u inzicht geven in de kwaliteit van het onderhoud. Samen met u bekijken we uw contract met het onderhoudsbedrijf om te zien of het moet worden aangescherpt.

Lees meer