• Keurmerk Beeldschoon als predikaat voor kwaltieit in beheer & onderhoud van openbare ruimte
  Lees meer
 • Het kwalificeren van een stookruimte onder het maaiveld heeft als doel de kans op een gasexplosie in de stookruimte verregaand te minimaliseren. Door aanvullende maatregelen, kan de gekwalificeerde stookruimte door een gemeente worden geaccepteerd als een gelijkwaardige veiligheid volgens het Bouwbesluit 2012.
  Lees meer
 • Installatieprofessionals die gasverbrandingstoestellen onderhouden met een vermogen van minder dan 100 kW kunnen zich laten certificeren tegen de BRL 6000-16/00. Kiwa is niet alleen een toonaangevend kennisinstituut binnen de gassector, maar ook marktleider als het gaat om BRL 6000-certificeringen.
  Lees meer
 • Het certificaat dat op basis van de Beoordelingsrichtlijn "Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten gevaarlijke toestellen" (BRL-K14011) kan worden verkregen is van toepassing op seriematig vervaardigde “gevaarlijke toestellen” die bestemd zijn voor aansluiting op leidingwaterinstallaties.
  Lees meer
 • Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan u inzicht geven in de kwaliteit van het onderhoud. Samen met u bekijken we uw contract met het onderhoudsbedrijf om te zien of het moet worden aangescherpt.
  Lees meer
 • EED energie-audit richtlijn voor energieverbruik in gebouwen processen en installaties om te voldoen aan doelstelling van 20% lager Europees energieverbruik in 2020
  Lees meer
 • Kiwa Technology is in Nederland hét kenniscentrum als het gaat om gasinstallaties en de veilige toepassing van gassen (van aardgas en propaan tot biogas en waterstof). We zetten ons in voor het blijvend veilig toepassen van gas in zowel huishoudens als bedrijven.
  Lees meer
 • De veiligheid van een gebouw hangt af van tal van factoren: de brandveiligheid, de veiligheid van bouwconstructies en technische installaties en legionella- en asbestonderzoek. Kiwa bundelt al deze disciplines in de Kiwa Gebouwenscan, dé graadmeter voor veilige en gezonde gebouwen.
  Lees meer
 • Het GSE Systeem certificaat maakt inspanningen op het gebied van duurzaamheid meetbaar en inzichtelijk, kijk hier voor meer informatie!
  Lees meer