Procesindustrie

Voor het maken van producten of halffabricaten zijn vaak complexe bedrijfsprocessen nodig. Tegelijk moet u zich houden aan (internationale) regels, regelgeving en normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid. We helpen u met services die bijdragen aan soepel lopende bedrijfsactiviteiten en een optimale productie.

  • Optimaliseer de productie-output
  • Voldoe aan regels, voorschriften en normen
  • Versterk de basiskwaliteit
Filter
Service
Markt
Services (67 resultaten)
Onderdelen en accessoires voor sanitaire kranen
Prestatietesten voor sanitaire kranen en toebehoren

Mechanisch, chemisch, lekdichtheid en hydrostatische testdruk op alle soorten sanitaire kranen, toebehoren, kleppen, terugstroominrichtingen, watermeters en vele andere toestellen.

Lees meer
Rubbers testen
Prestatietesten voor Rubbers en Lijmen

Vertrouwen in rubber- en lijmproducten is wat leveranciers, inkopers, inspecteurs en consumenten willen hebben, of bieden. Het vertrouwen in de kwaliteit van materialen, producten en fabricage kan door Kiwa worden aangetoond door middel van testen die in een wereldwijd netwerk van deskundige laboratoria worden uitgevoerd.

Lees meer
Stalen tank
EN 14015 - Inspectie en beoordeling van ter plaatse gebouwde stalen tanks (ontwerp en fabricage)

De constructie van opslagtanks met een vlakke bodem brengt een breed scala aan technische uitdagingen met zich mee. Van fundering, tot tankbodem, en van dak dak tot veiligheidsuitrusting.

Lees meer
Man wijst groei aan in kwaliteitssysteem
ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.

Lees meer
Bever
BRL-K756/03 Verticale stalen tanks voor bovengrondse opslag van vloeistoffen tot ten hoogste 150 m3

Tanks volgens de BRL-K756/03 zijn bedoeld voor de opslag van bodembedreigende vloeistoffen, alsmede brandbare en gevaarlijke vloeistoffen.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
BRL-K580/02 Kunststof niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties

Kunststof (PE) niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties zijn bestemd voor het gebruik op tijdelijke locaties.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening (BRL SIKB 7700)

Lees meer
Bever
BRL-K792/03 Metalen opvangbakken voor opslagtanks en vaten

De opvangbakken zijn bestemd om te worden toegepast bij vaten en tanks voor bovengrondse opslag van brandbare en niet brandbare vloeistoffen tot een maximum inhoud van 150 m³. Hierbij wordt uitgegaan van vloeistoffen met een soortgelijk gewicht kleiner of gelijk aan 1,9 kg/dm³.

Lees meer
Groene CO2-voetafdruk
CO2 bewust certificaat [versie 3.1]

Duurzaamheid is een belangrijk maat­schap­pelijk thema waaraan veel organisaties aan­dacht besteden. Vanuit de overheid en samen­leving groeit de druk op bedrij­ven om meer bewust bezig te zijn met de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Één van de instrumenten om dit te stimuleren is de zogenaamde CO2-prestatieladder.

Lees meer
Bouwnijverheid: werknemers met helmen
EED energie-audit

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling tot continue verbetering van de energie-efficientie. Uw organisatie kan verplicht zijn een EED of EER te laten uitvoeren.

Lees meer
Huis, zon en gezin
Training Normkennis ISO 14001

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met de zorg voor het milieu. Met een milieumanagementsysteem kunt u uw invloed op het milieu structureel beheersen en waar mogelijk verbeteren. De ISO 14001 norm, conform de HLS structuur, is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
BRL-K744/04 Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties (Controle)

Periodieke controle van stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties, bestemd voor het gebruik op tijdelijke locaties, is nodig om aan te tonen dat deze opslag- en afleverinstallaties in goede staat verkeren.

Lees meer
Bever
BRL-K744/04 Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties/ tankcontainers (Productie)

Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties/tankcontainers zijn bestemd voor het gebruik op tijdelijke locaties.

Lees meer
Mensen zijn aan het parachutespringen
BRL-K21006/02 Schachten gemaakt van PE/GVK voor ondergrondse opslagtanks

Bij tankstations en in veel andere gevallen worden (bio)brandstoffen opgeslagen in ondergrondse opslagtanks. Deze tanks dienen periodiek te worden geïnspecteerd. BRL-K21006 stelt eisen aan polyethyleen (PE) of glasvezel versterkte kunststof (GVK) schachten waarin de ondergrondse leidingen aangesloten kunnen worden.

Lees meer
Aan het werk met mobiel
ISO 27001 certificering van managementsystemen voor informatiebeveiliging

ISO 27001-certificering via Kiwa: beveilig uw informatie en bouw vertrouwen op in uw merk.

Lees meer
Stalen bouwplaats met bouwers en zonsondergang
EN 1090-1-certificaat: uitgangspunt voor CE-markering van staal- en aluminiumconstructies

EN 1090-1-certificering met Kiwa: laat zien dat u aan EU-richtlijnen voldoet, benadruk de kwaliteit van uw onderdelen en bereid u voor op toetreding tot de Europese markt met een CE-markering.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
Beheer en onderhoud van LPG-, propaan-, en butaaninstallaties (NPR 2578)

NPR 2578 Beheer en onderhoud van LPG-, propaan-, en butaaninstallaties

Lees meer
Brug
Warenwet besluit drukapparatuur

Drukapparatuur met een druk van meer dan 0,5 bar welke in Nederland wordt gebruikt dient te voldoen aan het Warenwetbesluit Drukkapparatuur.

Lees meer
Mensen zijn aan het parachutespringen
BRL-K21008/03 Rotatie gegoten polyethyleen (PE) tanks voor de opslag van chemicaliën

Rotatie gegoten polyethyleen (PE) opslagtanks worden veelvuldig gebruikt voor de opslag van chemicaliën. De opslagtanks zijn ontworpen voor atmosferische opslag bij een maximale temperatuur van + 25 °C. Naast de eisen aan de opslagtanks voorziet BRL-K21008 ook aan de eisen voor de opvangbakken.

Lees meer
Mensen zijn aan het parachutespringen
BRL-K747 Ondergr. horizontale cilindrische stalen tanks tot 150 m3 voor drukloze opslag vloeistoffen

Tanks overeenkomstig deze beoordelingsrichtlijn zijn bestemd om te worden toegepast voor de ondergrondse opslag van brandbare en niet brandbare vloeistoffen, die in de meeste gevallen milieubedreigend zijn voor water en bodem.

Lees meer
Bossen en zon
BRL-K21011/02 Glasvezel versterkte kunststof (GVK) opslagtanks

GVK tanks voor de bovengrondse opslag van chemicaliën (BRL-K21011-02)

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
Het kwalificeren van lassers - Smeltlassen - Deel 1: Staal

Lassers- en Lasmethodekwalificatie conform NEN-EN-ISO 9606 voor staalconstructiebedrijven.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
6802 Water Bezinksel Micro-organismen

BRL 6802 Water Bezinksel Micro-organismen

Lees meer
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
MVO Prestatieladder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ook wel aangeduid als Corporate Social Responsibility (CSR), wordt met de dag belangrijker. Vanuit de maatschappij en vanuit de overheid groeit de vraag naar bedrijven die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.

Lees meer