• De opvangbakken zijn bestemd om te worden toegepast bij vaten en tanks voor bovengrondse opslag van brandbare en niet brandbare vloeistoffen tot een maximum inhoud van 150 m³. Hierbij wordt uitgegaan van vloeistoffen met een soortgelijk gewicht kl...
  Lees meer
 • Occupational health and safety management systems
  Lees meer
 • Kiwa adviseert u graag wanneer u vanuit de specialistische KB informatie een vertaalslag wilt maken naar uw dagelijks beheer of bij een benodigde second opinion bij ontwerpen of metingen.
  Lees meer
 • Niet-uithardende afdichtingsmaterialen voor het gasdicht afsluiten van schroefdraadverbindingen, die in contact kunnen komen met gasvorminge brandstoffen, in overeenstemming met 1e, 2e en 3e familie volgens EN 437 en heet water.Deze keuringseis is...
  Lees meer
 • Kiwa's assetmanagement specialisten hebben de training 'Assetmanagement: aan de slag met ISO 55001' ontwikkeld, lees hier meer over deze cursus en inschrijving!
  Lees meer
 • Afdichtingsmateriaal: niet-gesinterde banden van PTFE voor het gasdicht afsluiten van schroefdraadverbindingen, die in contact kunnen komen met gasvorminge brandstoffen, in overeenstemming met 1e, 2e en 3e familie volgens EN 437 en heet water. Dez...
  Lees meer
 • Bovengrondse horizontale cilindrische stalen tanks tot 150 m³ voor de drukloze opslag van vloeistoffen BRL k796
  Lees meer
 • Om de kennis in Europa te vergroten op het gebied van waterstof en brandstofcellen zijn een aantal e-learnings ontwikkeld. In de e-Learning Miniatuur brandstofcellen doet u kennis op over de miniatuur brandstofcellen die worden toegepast in apparatuur die wordt gebruikt in omgevingen zonder netstroom.
  Lees meer
 • Kiwa biedt bedrijven in de opslag- en procesindustrie (olie, gas en chemicaliën, on- en offshore) een Risk & Compliance Management-scan. Deze ‘quick scan’ is een overkoepelende aanvulling op de bestaande inspectie-, audit- en implementatiesystematieken.
  Lees meer
 • De Cursus Gasstationstechniek is voor degenen die een op de praktijk gericht vervolg willen op een algemene gastechnische opleiding, kijk hier voor meer info!
  Lees meer
 • Het materiaalonderzoek bij Kiwa Technology geeft inzicht in de kwaliteit van het huidige net (de ‘restkwaliteit’).
  Lees meer
 • Biogas is een waardevolle energiedrager. Biogas komt voor als stortgas, rioolgas en fermentatiegas (vergisting van mest en organisch afval). Biogas vindt toepassing in stookketels, verbrandingsinstallaties en gasmotoren(verstroming). Opgewerkt bio...
  Lees meer
 • De koppelingen worden gebruikt voor de distributie van gas. Maar voordat zulke koppelingen kunnen worden toegelaten is het sterk aan te bevelen ze te certificeren. Dit biedt de fabrikant en de leverancier enerzijds en de installateur en het energe...
  Lees meer
 • BRL-K906 heeft betrekking op het reinigen van mestopslagen. Onder mestopslag wordt verstaan een stationaire houder (tank, bad, put, kelder, silo of bassin) waarin (dierlijke) meststoffen en digestaat worden opgeslagen.
  Lees meer
 • Energiemeters vormen een cruciaal onderdeel van distributienetten voor gas en warmte. Vanuit haar specifieke kennis op het gebied van gas- en warmtemeting adviseert Kiwa Technology u graag bij de aanschaf en toepassing van deze energiemeters.
  Lees meer
 • Middenkaderfunctionarissen van aannemingsbedrijven die werkzaam zijn op het gebied van leiding- en kabelinfrastructuur kunnen bij Kiwa Training terecht voor de opleiding Uitvoerder ondergrondse infratechniek. Deze kent vier uitstroomprofielen, waaronder het vakgebied Water.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert ook de ééndaagse cursus 'Risicogericht Auditen (Risk Based Auditing)', kijk hier voor meer informatie en inschrijving!
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert ook de driedaagse cursus 'Veiligheid Gasinstallaties', kijk hier voor meer informatie en inschrijving!
  Lees meer
 • Innovatieve producten en technologieen: Wanneer u engineer, assetmanager of inkoper bent van een beheerder van buisleidingen, of wanneer u leverancier of producent bent, kunt u bij Kiwa Technology terecht om een onafhankelijk oordeel te verkrijgen over nieuwe technieken.
  Lees meer
 • Beleidsstudies: Het aanleggen van een nieuwe energienet brengt grote kosten met zich mee. Het is daarom van belang om zo vroeg mogelijk duidelijkheid te hebben welk concept het beste geschikt is voor de situatie. Kiwa Technology kan u hierbij helpen.
  Lees meer