• Tanks volgens de BRL-K756/03 zijn bedoeld voor de opslag van bodembedreigende vloeistoffen, alsmede brandbare en gevaarlijke vloeistoffen.
  Lees meer
 • Om de kennis in Europa te vergroten op het gebied van waterstof zijn in het kader van een EU-subsidietraject een aantal e-learnings ontwikkeld. Tijdens de e-Learning Waterstof: Productie en behandeling leert u meer over het produceren van waterstof en het geschikt maken daarvan voor toepassing in brandstofcellen.
  Lees meer
 • Bovengrondse stalen niet-cilindrische tanks zijn door hun ruimtebesparende afmetingen zeer goed toepasbaar als binnenopstelling voor de opslag van o.a. smeerolie en afgewerkte olie.
  Lees meer
 • Als tanks met platte bodem goed worden onderhouden en geregeld worden geïnspecteerd kunnen ze een lange levensduur hebben. In de praktijk is het geen uitzondering om tanks te vinden die ouder zijn dan 50 jaar.
  Lees meer
 • Kiwa adviseert leveranciers en producenten van meetapparatuur over de gekozen meetconcepten, toegepaste materialen en testmethoden.
  Lees meer
 • Het kwalificeren van een stookruimte onder het maaiveld heeft als doel de kans op een gasexplosie in de stookruimte verregaand te minimaliseren. Door aanvullende maatregelen, kan de gekwalificeerde stookruimte door een gemeente worden geaccepteerd als een gelijkwaardige veiligheid volgens het Bouwbesluit 2012.
  Lees meer
 • Calamiteitenhandboek- en oefeningen: Voor operationeel beheer, en ook het adequaat reageren op calamiteiten. Bereikbaarheid, bekwaamheid, snelheid en effectiviteit zijn hierbij een aantal sleutelwoorden.
  Lees meer
 • Industriële Gasinstallaties moeten voor het gebruik beschikbaar zijn en aantoonbaar voldoen aan alle milieu en veiligheidseisen. Het voldoen aan deze eisen geen eenvoudige opgaven. Kennis van gastechniek, veiligheidsfilosofie, ATEX en SIL is noodzakelijk.
  Lees meer
 • Innovatieve producten en technologieen: Wanneer u engineer, assetmanager of inkoper bent van een beheerder van buisleidingen, of wanneer u leverancier of producent bent, kunt u bij Kiwa Technology terecht om een onafhankelijk oordeel te verkrijgen over nieuwe technieken.
  Lees meer
 • PAS 55 is een standaard die bedoeld is voor de optimalisatie van het beheer van uw fysieke infrastructurele bedrijfsmiddelen over de gehele levensduur ervan en dient als basis voor Risk Based Asset Management processen in te richten. Wij helpen u graag.
  Lees meer
 • Als u een nieuwe product heeft, of aan het ontwikkelen bent, op het gebied van warmtedistributie, zoals afleversets of warmtepompsystemen, is het goed om te weten dat dit product zo goed mogelijk is en aan alle normen voldoet.
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan u adviseren over alle vraagstukken mbt risicomanagement en analyses.
  Lees meer
 • Bij overname van netwerken is het van belang inzicht te krijgen in de technische staat van deze netten. De kwaliteit van de over te nemen assets bepaalt immers voor een belangrijk deel de waarde ervan. Kiwa Technology heeft ruime ervaring en kan u hierin adviseren.
  Lees meer
 • Alle veranderingen in de energiedistributie- wereld vragen om goed opgeleide medewerkers, zeker nu de uitstroom van veel ervaren medewerkers een aderlating is gebleken voor het kennisniveau en de ervaring binnen de bedrijfstak. De Cursus Middelbare Warmtedistributietechniek is daar het perfecte startpunt voor.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de cursus PE lassen (spiegellassen/stuiklassen). De cursus is bestemd voor lassers van PE-leidingsystemen voor het transporteren van gas, drinkwater en afvalwater. Deze opleiding voldoet aan de eisen die genoemd worden in de ‘Certificatieregeling voor Kabel- en Buizenlegbedrijven’.
  Lees meer
 • Met de Veiligheidsladder, ook bekend als Safety culture ladder (SCL), kunt u het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie meten en zo de veiligheidscultuur verbeteren. Het creëren van een intrinsieke verandering van houding en gedrag staat hierbij centraal.
  Lees meer
 • Het Examen Bovengronds Lekzoeken is voor personen die werkzaam willen zijn als gecertificeerd lekzoeker en de opleiding 'Bovengronds lekzoeken' hebben gevolgd.
  Lees meer
 • Kiwa Technology voert zowel kwalitatieve als kwantitatieve bepalingen uit van componenten in gasvormige brandstoffen (aardgas, LPG, biogas) of in een ander matrixgas, zoals lucht.
  Lees meer
 • Verfsystemen volgens de eisen van BRL-K21012 zijn geschikt voor het uitwendig beschermen van bovengrondse stalen tanks.
  Lees meer
 • Ook bedieningselementen en componenten van gastoestellen moeten voldoen aan de Gas Appliance Regulation (GAR), de vroegere Gas Appliance Directive 2009/142/EC (GAD). Kiwa kan u helpen met het testen en certificeren van deze onderdelen volgens de geldende Europese normen.
  Lees meer