• Middenkaderfunctionarissen van aannemingsbedrijven die werkzaam zijn op het gebied van leiding- en kabelinfrastructuur kunnen bij Kiwa Training terecht voor de opleiding Uitvoerder ondergrondse infratechniek. Deze kent vier uitstroomprofielen, waaronder het vakgebied Water.
  Lees meer
 • Kiwa biedt bedrijven in de opslag- en procesindustrie (olie, gas en chemicaliën, on- en offshore) een Risk & Compliance Management-scan. Deze ‘quick scan’ is een overkoepelende aanvulling op de bestaande inspectie-, audit- en implementatiesystematieken.
  Lees meer
 • Bovengrondse horizontale cilindrische stalen tanks tot 150 m³ voor de drukloze opslag van vloeistoffen
  Lees meer
 • De opvangbakken zijn bestemd om te worden toegepast bij vaten en tanks voor bovengrondse opslag van brandbare en niet brandbare vloeistoffen tot een maximum inhoud van 150 m³. Hierbij wordt uitgegaan van vloeistoffen met een soortgelijk gewicht kl...
  Lees meer
 • De Cursus Gasstationstechniek is voor degenen die een op de praktijk gericht vervolg willen op een algemene gastechnische opleiding. Wij bieden onder andere kennis en vaardigheden om zelfstandig de controle, het onderhoud en de revisie van gasdrukregel- en meetstations ui te voeren.
  Lees meer
 • Biogas is een waardevolle energiedrager. Biogas komt voor als stortgas, rioolgas en fermentatiegas (vergisting van mest en organisch afval). Biogas vindt toepassing in stookketels, verbrandingsinstallaties en gasmotoren(verstroming). Opgewerkt bio...
  Lees meer
 • Om de kennis in Europa te vergroten op het gebied van waterstof en brandstofcellen zijn een aantal e-learnings ontwikkeld. In de e-Learning Miniatuur brandstofcellen doet u kennis op over de miniatuur brandstofcellen die worden toegepast in apparatuur die wordt gebruikt in omgevingen zonder netstroom.
  Lees meer
 • Het materiaalonderzoek bij Kiwa Technology geeft inzicht in de kwaliteit van het huidige net (de ‘restkwaliteit’).
  Lees meer
 • BRL-K906 heeft betrekking op het reinigen van mestopslagen. Onder mestopslag wordt verstaan een stationaire houder (tank, bad, put, kelder, silo of bassin) waarin (dierlijke) meststoffen en digestaat worden opgeslagen.
  Lees meer
 • De cursus veiligheid gasinstallaties (ook beschikbaar als incompany training) is bestemd voor medewerkers bouw- en woningtoezicht bij gemeenten, medewerkers van woningbouwcorporaties en aannemers.
  Lees meer
 • Flexibele kunststof leidingsystemen worden veelvuldig gebruikt voor opslaginstallaties van vloeibare brandstoffen bij tankstations.
  Lees meer
 • Het overgrote deel van het gasdistributienetwerk in Nederland is gelegd in de jaren zestig en zeventig. Hoewel een deel, met name aansluitleidingen, al vervangen is, zal het grootste deel in de komende jaren nog vervangen moeten worden. Kiwa Technology heeft ruime ervaring en kan u helpen.
  Lees meer
 • Rotatie gegoten polyethyleen (PE) tanks worden veelvuldig gebruikt voor de bovengrondse opslag van kerosine, (bio)diesels, gasolie, huisbrandolie, afgewerkte olie en smeerolie. Naast de eisen aan de opslagtanks voorziet BRL-K21002 ook aan de eisen voor de geïntegreerde opvangbakken.
  Lees meer
 • De beoordeling van bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks valt onder de PGS 29 richtlijn. Deze beoordeling dient uitgevoerd te worden door een "competent body".
  Lees meer
 • De complexe wereld van de energiedistributie vraagt steeds vaker om goed opgeleide vakmensen. Speciaal voor professionals met een specialistische of leidinggevende technische functie bij onder meer energiebedrijven, netbeheerders en aannemers is er daarom de cursus hogere gastechniek (HGT) van Kiwa Training.
  Lees meer
 • De cursus Kathodische bescherming - Surveyor is bestemd voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het controleren van kathodische bescherming. Goed opgeleide en gecertificeerde KB-medewerkers zijn belangrijk. Daarom heeft Kiwa samen met KB-deskundigen en DEKRA een opleidings- en certificatieprogramma ontwikkeld.
  Lees meer
 • BRL-K902 heeft betrekking op het saneren en definitief buiten gebruik stellen van stationaire onder- en bovengrondse opslagtanks door deze te verwijderen of onklaar te maken.
  Lees meer
 • In de cursus EBI CV Veiligheidsdeskundige CV stookinstallaties wordt u opgeleid om centrale verwarmingsinstallaties boven 120 kW te inspecteren. De cursus EBI CV Veiligheidsdeskundige CV stookinstallaties richt zich vooral op het bieden van inzicht in het inspecteren en onderhouden van CE goedgekeurde gasinstallaties.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit volgens ISO 14001', na deze cursus kunt u zelf een milieuaudit opzetten, voorbereiden en uitvoeren.
  Lees meer
 • De cursus 'Beoordelaar niet-stationaire metalen opslag- en afleverinstallaties' leidt medewerkers van BRL-K744 gecertificeerde bedrijven op voor het uitvoeren van een visuele controle, eventueel aangevuld met een inwendige beoordeling, op niet-stationaire metalen opslag- en afleverinstallaties.
  Lees meer