• Verfsystemen volgens de eisen van BRL-K21012 zijn geschikt voor het uitwendig beschermen van bovengrondse stalen tanks.
  Lees meer
 • Ook bedieningselementen en componenten van gastoestellen moeten voldoen aan de Gas Appliance Regulation (GAR), de vroegere Gas Appliance Directive 2009/142/EC (GAD). Kiwa kan u helpen met het testen en certificeren van deze onderdelen volgens de geldende Europese normen.
  Lees meer
 • Stationaire, drukloze, gelaste, enkelwandige of dubbelwandige thermoplastische kunststof opslagtanks worden veelvuldig gebruikt voor de bovengrondse opslag van chemicaliën tot ten hoogste 100 m³.
  Lees meer
 • Flexibele kunststof leidingsystemen worden veelvuldig gebruikt voor opslaginstallaties van vloeibare brandstoffen bij tankstations.
  Lees meer
 • Met name netbeheerders en verzekeraars, maar ook overheidsinstellingen zoals justitie kunnen bij Kiwa Technology terecht voor een onafhankelijke schadeanalyse of schadeonderzoek.
  Lees meer
 • Assetmanagement: Het optimaal beheren van buisleidingen is een voortdurende afweging tussen kosten, risico’s en functionele eisen. Hierbij is het nodig dat alle relevante informatie op de juiste manier door de bedrijfsvoering wordt geleid.
  Lees meer
 • Benchmarking: Als u de doelstellingen die u wilt bereiken, bijvoorbeeld in uw asset management, heeft vastgesteld dient u de doelstellingen te vertalen naar specifieke, meetbare, objectieve en consistente indicatoren.
  Lees meer
 • Bovengrondse tanks overeenkomstig deze beoordelingsrichtlijn zijn bestemd om te worden toegepast voor de bovengrondse opslag van brandbare en niet brandbare vloeistoffen, die in de meeste gevallen milieubedreigend zijn voor water en bodem.
  Lees meer
 • Om de kennis in Europa te vergroten op het gebied van waterstof zijn in het kader van een EU-subsidietraject een aantal e-learnings ontwikkeld. Tijdens de e-Learning Waterstof: Productie en behandeling leert u meer over het produceren van waterstof en het geschikt maken daarvan voor toepassing in brandstofcellen.
  Lees meer
 • Calamiteitenhandboek- en oefeningen: Voor operationeel beheer, en ook het adequaat reageren op calamiteiten. Bereikbaarheid, bekwaamheid, snelheid en effectiviteit zijn hierbij een aantal sleutelwoorden.
  Lees meer
 • Industriële Gasinstallaties moeten voor het gebruik beschikbaar zijn en aantoonbaar voldoen aan alle milieu en veiligheidseisen. Het voldoen aan deze eisen geen eenvoudige opgaven. Kennis van gastechniek, veiligheidsfilosofie, ATEX en SIL is noodzakelijk.
  Lees meer
 • Beleidsstudies: Het aanleggen van een nieuwe energienet brengt grote kosten met zich mee. Het is daarom van belang om zo vroeg mogelijk duidelijkheid te hebben welk concept het beste geschikt is voor de situatie. Kiwa Technology kan u hierbij helpen.
  Lees meer
 • Uw partner in de duurzaam gas keten: Biogas, het product van vergisting van biomassa, zal steeds meer worden toegepast als vervanger van aardgas. Biogas dat is opgewerkt naar aardgaskwaliteit wordt ook wel groen gas genoemd. De duurzaamheid voor groen gas is beter dan voor elektriciteitsproductie uit vergisting.
  Lees meer
 • Bij overname van netwerken is het van belang inzicht te krijgen in de technische staat van deze netten. De kwaliteit van de over te nemen assets bepaalt immers voor een belangrijk deel de waarde ervan. Kiwa Technology heeft ruime ervaring en kan u hierin adviseren.
  Lees meer
 • Technische aspecten gasoverdracht. Naast de samenstelling van het gas is ook de hoeveelheid overdragen gas van belang. Kiwa Technology heeft hier jarenlange ervaring mee.
  Lees meer
 • De cursus 'Beoordelaar metalen mobiele opslag- en afleverinstallaties' leidt medewerkers van BRL-K744 gecertificeerde bedrijven op voor het uitvoeren van een visuele controle, eventueel aangevuld met een inwendige beoordeling, op metalen mobiele opslag- en afleverinstallaties.
  Lees meer
 • In de cursus EBI scope 1 en 2 wordt u opgeleid om centrale verwarmingsinstallaties boven 120 kW te inspecteren. De cursus EBI scope 1 en 2 richt zich vooral op het bieden van inzicht in het inspecteren en onderhouden van CE goedgekeurde gasinstallaties.
  Lees meer
 • Brandstofleidingen moeten sinds 1 januari 2008 op grond van de Wet Milieubeheer periodiek worden geïnspecteerd. De werkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor zijn gecertificeerd volgens de SCIOS Certificatieregeling.
  Lees meer
 • Brandstofleidingen moeten sinds 1 januari 2008 op grond van de Wet Milieubeheer periodiek worden geïnspecteerd. De werkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor zijn gecertificeerd volgens de SCIOS Certificatieregeling.
  Lees meer
 • Steeds meer bedrijven houden zich bezig met de zorg voor het milieu. Met een milieumanagementsysteem kunt u uw invloed op het milieu structureel beheersen en waar mogelijk verbeteren. De ISO 14001 norm, conform de HLS structuur, is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.
  Lees meer