Olie, gas en chemie

Kiwa biedt een scala aan diensten in de olie-, gas- en chemiesector om optimale omstandigheden te waarborgen voor activiteiten, faciliteiten en personeel. We assisteren bij onderhoud, renovaties en investeringen om risico's te minimaliseren, veiligheid te verbeteren, bedrijfscontinuïteit te garanderen en een duurzame toekomst te bevorderen.

  • Optimaliseer veiligheid, uptime en duurzaamheid
  • Ruim aanbod aan petrochemische diensten
  • Winstverhogend
Filter
Service
Markt
Services (142 resultaten)
Fittingen die in contact komen met drinkwater
Roestvrijstalen persfittingen voor roestvrijstalen leidingsystemen

Deze keuringseis specificeert de eisen voor roestvrijstalen persfittingen voor roestvrijstalen leidingsystemen van 6mm tot 108mm, voor gebruik distributie van gassen van de 2de en 3de familie volgens EN 437.

Lees meer
Vuurtoren
PGS 31 Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren. Dat geldt ook voor u als eigenaar van een verticale of cilindrische tanksopslag.

Lees meer
Stalen tank
EN 14015 - Inspectie en beoordeling van ter plaatse gebouwde stalen tanks (ontwerp en fabricage)

De constructie van opslagtanks met een vlakke bodem brengt een breed scala aan technische uitdagingen met zich mee. Van fundering, tot tankbodem, en van dak dak tot veiligheidsuitrusting.

Lees meer
Gasmanometer
Schadeanalyses voor warmtedistributienetten

Met name netbeheerders en verzekeraars, maar ook overheidsinstellingen zoals justitie kunnen bij Kiwa Technology terecht voor een onafhankelijke schadeanalyse of schadeonderzoek.

Lees meer
Assetmanagement
Risicomanagement en analyses

Kiwa Technology kan u adviseren over alle vraagstukken mbt risicomanagement en analyses.

Lees meer
Man wijst groei aan in kwaliteitssysteem
ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.

Lees meer
Veiligheid werkprocedures
Werkprocedures en instructies

Een beoordeling of herbeoordeling van deze werkprocedures is regelmatig noodzakelijk ten gevolge van de wijzigende omstandigheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van bedrijfsreorganisaties, aanpassing van de regelgeving, etc.

Lees meer
Bever
BRL-K756/03 Verticale stalen tanks voor bovengrondse opslag van vloeistoffen tot ten hoogste 150 m3

Tanks volgens de BRL-K756/03 zijn bedoeld voor de opslag van bodembedreigende vloeistoffen, alsmede brandbare en gevaarlijke vloeistoffen.

Lees meer
Gasvlam testen
Testen en certificeren van bedieningselementen

Ook bedieningselementen en componenten van gastoestellen moeten voldoen aan de Gas Appliance Regulation (GAR), de vroegere Gas Appliance Directive 2009/142/EC (GAD). Kiwa kan u helpen met het testen en certificeren van deze onderdelen volgens de geldende Europese normen.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
BRL-K580/02 Kunststof niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties

Kunststof (PE) niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties zijn bestemd voor het gebruik op tijdelijke locaties.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
BRL-K744/04 Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties (Controle)

Periodieke controle van stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties, bestemd voor het gebruik op tijdelijke locaties, is nodig om aan te tonen dat deze opslag- en afleverinstallaties in goede staat verkeren.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening (BRL SIKB 7700)

Lees meer
Bouwnijverheid: werknemers met helmen
EED energie-audit

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling tot continue verbetering van de energie-efficientie. Uw organisatie kan verplicht zijn een EED of EER te laten uitvoeren.

Lees meer
Bever
BRL-K792/03 Metalen opvangbakken voor opslagtanks en vaten

De opvangbakken zijn bestemd om te worden toegepast bij vaten en tanks voor bovengrondse opslag van brandbare en niet brandbare vloeistoffen tot een maximum inhoud van 150 m³. Hierbij wordt uitgegaan van vloeistoffen met een soortgelijk gewicht kleiner of gelijk aan 1,9 kg/dm³.

Lees meer
Gasongeval - Bel direct
Ongevallen en Incidentenanalyse

Voor de gasnetbeheerders in Nederland verzorgen wij als Kiwa Technology een dag en nacht bereikbare ongevallenwachtdienst, zodat wij op verzoek te allen tijde onafhankelijk (technisch) onderzoek aan gasincidenten kunnen uitvoeren

Lees meer
Huis, zon en gezin
Training Normkennis ISO 14001

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met de zorg voor het milieu. Met een milieumanagementsysteem kunt u uw invloed op het milieu structureel beheersen en waar mogelijk verbeteren. De ISO 14001 norm, conform de HLS structuur, is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.

Lees meer
Elektriciteitskabels
Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek - Energiekabels

Middenkaderfunctionarissen van aannemingsbedrijven die werkzaam zijn op het gebied van leiding- en kabelinfrastructuur kunnen bij Kiwa Training terecht voor de opleiding Uitvoerder ondergrondse infratechniek. Deze kent vier uitstroomprofielen, waaronder het vakgebied Energiekabels.

Lees meer
Bosrijke omgeving
BRL-K906/01 Reinigen van mestopslag

BRL-K906 heeft betrekking op het reinigen van mestopslagen. Onder mestopslag wordt verstaan een stationaire houder (tank, bad, put, kelder, silo of bassin) waarin (dierlijke) meststoffen en digestaat worden opgeslagen.

Lees meer
Olie installatie
BRL-K916/03 Antihevelbeveiliging voor tankinstallaties

Antihevelbeveiligingen volgens de BRL-K916/03 zijn bestemd om te worden toegepast als beveiligingsapparaat in bovengrondse tankopslaginstallaties, waarbij product voerende leidingen kunnen "hevelen" of anderszins ongecontroleerde uitstroom van vloeistof kan plaatsvinden.

Lees meer
Olie installatie
BRL SIKB 7800 (voorheen BRL-K903)

In BRL SIKB 7800/BRL-K903 zijn eisen opgenomen die tankinstallateurs van installaties moeten hanteren bij het opbouwen van een nieuwe tankinstallatie.

Lees meer
Bever
BRL-K744/04 Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties/ tankcontainers (Productie)

Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties/tankcontainers zijn bestemd voor het gebruik op tijdelijke locaties.

Lees meer
Mensen zijn aan het parachutespringen
BRL-K21006/02 Schachten gemaakt van PE/GVK voor ondergrondse opslagtanks

Bij tankstations en in veel andere gevallen worden (bio)brandstoffen opgeslagen in ondergrondse opslagtanks. Deze tanks dienen periodiek te worden geïnspecteerd. BRL-K21006 stelt eisen aan polyethyleen (PE) of glasvezel versterkte kunststof (GVK) schachten waarin de ondergrondse leidingen aangesloten kunnen worden.

Lees meer
Aan het werk met mobiel
ISO 27001 certificering van managementsystemen voor informatiebeveiliging

ISO 27001-certificering via Kiwa: beveilig uw informatie en bouw vertrouwen op in uw merk.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
Beheer en onderhoud van LPG-, propaan-, en butaaninstallaties (NPR 2578)

NPR 2578 Beheer en onderhoud van LPG-, propaan-, en butaaninstallaties

Lees meer