• Onderweg naar een nieuw energiesysteem

  Onze energievoorziening staat aan de vooravond van grote veranderingen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan en omdat fossiele brandstoffen steeds schaarser (en dus duurder) worden, moeten we op zoek naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen.

  Lees meer
 • Kiwa en de energietransitie

  De overgang naar duurzame, flexibele energiesystemen vraagt om een partner die thuis is in het volledige spectrum van de energievoorziening. Een alleskunner op energiegebied die mondiaal denkt, maar juist lokaal opereert. Als internationale dienstverlener en kennispartner in de energiesector is Kiwa die partner.

  Lees meer
 • Waterstof

  We moeten de komende jaren ons energiesysteem transformeren. Als koolstofvrije energiedrager kan waterstof een belangrijke rol spelen bij de energietransitie in Nederland. In industriële processen, als brandstof en als opslagmedium voor duurzame energie. Lees hier meer over waterstof en de toepassing daarvan in de verschillende markten.

  Lees meer
 • Zonne-energie

  Zonne-energie is inmiddels volledig ingeburgerd als alternatieve, duurzame energiebron. De markt voor zonnetechnologie is dan ook al lang geen niche meer. Zonnecollectoren en fotovoltaïsche (PV) modules zijn gewone consumentenproducten geworden, geleverd door een groot aantal wereldwijd actieve bedrijven.

  Lees meer
 • Biogas

  Door groente- en fruitresten, rioolslib en mest te vergisten ontstaat biogas. Biogas is een belangrijke troef in het verduurzamen van onze energievoorziening. Energieneutraal opgewekt biogas kan worden toegepast in warmtekrachtcentrales of opgewerkt tot groen gas dat wordt bijgemengd in het aardgasnet.

  Lees meer