• Waterstof

  We moeten de komende jaren ons energiesysteem transformeren. Als koolstofvrije energiedrager kan waterstof een belangrijke rol spelen bij de energietransitie in Nederland. In industriële processen, als brandstof en als opslagmedium voor duurzame energie. Lees hier meer over waterstof en de toepassing daarvan in de verschillende markten.

  Lees meer
  Waterstofatoom
 • Zonne-energie

  Zonne-energie is inmiddels volledig ingeburgerd als alternatieve, duurzame energiebron. De markt voor zonnetechnologie is dan ook al lang geen niche meer. Zonnecollectoren en fotovoltaïsche (PV) modules zijn gewone consumentenproducten geworden, geleverd door een groot aantal wereldwijd actieve bedrijven.

  Lees meer
  Werknemer leunend op zonnepanelen
 • Biogas

  Door groente- en fruitresten, rioolslib en mest te vergisten ontstaat biogas. Biogas is een belangrijke troef in het verduurzamen van onze energievoorziening. Energieneutraal opgewekt biogas kan worden toegepast in warmtekrachtcentrales of opgewerkt tot groen gas dat wordt bijgemengd in het aardgasnet.

  Lees meer
  Een groene biotank
 • Wind

  Nederland en wind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zorgden windmolens er vroeger voor dat we droge voeten hielden en brood konden eten, tegenwoordig gebruiken we wind om duurzame energie op te wekken. Maar hoe werkt een moderne windmolen eigenlijk? En welke rol speelt windenergie in de Nederlandse energievoorziening?

  Lees meer
  Werknemer die op een windmolen zit
 • Opleidingen Energietransitie

  Er verandert veel aan de manier waarop we energie opwekken en distribueren. Kiwa Training zorgt er met kwalitatief hoogstaande opleidingen voor dat u up-to-date blijft, met algemene en specialistische technische opleidingen op op mbo- en hbo-niveau en opleidingen voor technici en beleidsmakers die betrokken zijn bij de energietransitie.

  Lees meer
  Twee handen die een lichtbol aanraken