• Waterstof

  Hoewel waterstof op dit moment nog geen rol van betekenis speelt in onze energievoorziening, is het een energiedrager waarmee absoluut rekening gehouden moet worden. Lees hier meer over de kansen en mogelijkheden van waterstof.

  Lees meer
 • Automotive

  Waterstof dat is geproduceerd met behulp van duurzame energiebronnen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de broeikasgasemissies in het wegverkeer. Hoe staat het ervoor met de adoptie van waterstof in de automotive-branche? Lees er hier meer over!

  Lees meer
 • Gebouwde omgeving

  De komende jaren kon waterstof wel eens een belangrijke rol gaan spelen bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Energiemaatschappijen, netbeheerders en lokale overheden experimenteren volop met waterstoftoepassingen. Meer hierover lees je hier!

  Lees meer
 • Industrie

  Er zijn volop mogelijkheden om met waterstof ons energiesysteem te verduurzamen. Waterstof dat is geproduceerd met behulp van duurzame energiebronnen kan de industrie op verschillende manieren minder afhankelijk maken van aardgas en steenkool. Lees er hier meer over!

  Lees meer
 • Energienetwerken

  In ons land speelt waterstof op dit moment nog geen rol van betekenis in de energievoorziening. De komende jaren kon de toepassing van waterstof wel eens in een stroomversnelling komen. Lees hier meer over netwerken voor transport en distributie en de opslag van waterstof.

  Lees meer
 • Opleidingen

  Onder het motto ‘Experts Sharing Knowledge’ deelt Kiwa zijn expertise op het gebied van waterstof met professionals in de energiesector, van installateurs tot beleidsmakers. Kiwa biedt o.a. de Praktijkcursus Waterstof en e-learnings rondom waterstof aan.

  Lees meer