Waterstof @ Energienetwerken

Waterstof speelt op dit moment nog geen rol van betekenis in de energievoorziening. De komende jaren kon hierin wel eens snel verandering komen. Energiemaatschappijen, netbeheerders en lokale overheden experimenteren volop met waterstoftoepassingen.

Nieuwe cv-ketels en gasmeters

Ook als alternatief voor aardgas is waterstof interessant. Vooral nu uit een onderzoek dat Kiwa in 2018 uitvoerde voor Netbeheer Nederland blijkt dat het bestaande gasnet relatief eenvoudig geschikt kan worden gemaakt voor de distributie van waterstof. Noodzakelijk hiervoor zijn nieuwe gasmeters en cv-ketels, of beter nog: hybride warmtepompen die geschikt zijn voor waterstof. Ook moeten er maatregelen worden getroffen om waterstoftoepassingen veilig in woningen te kunnen installeren en gebruiken. Zo moeten werkwijzen en gereedschappen worden aangepast en moet waterstof, net als aardgas, een herkenbare geur krijgen.

Materiaalonderzoek

Als we waterstof willen gebruiken als vervanger voor aardgas heeft dat niet alleen gevolgen voor toepassingen aan het uiteinde van de leiding. Waterstof heeft andere eigenschappen dan aardgas en dus moet ook worden onderzoekt hoe de verschillende materialen die worden toegepast in distributienetwerken reageren als er waterstof doorheen gaat. Denk bijvoorbeeld aan drukverschillen en permeatie.

  • Wat is waterstof eigenlijk? Welke eigenschappen heeft het en hoe gedraagt het zich in de praktijk? Dit kom je allemaal te weten in de Praktijkcursus Waterstof.
    Lees meer
  • Er zijn volop kansen om ons energiesysteem met behulp van waterstof duurzamer te maken. Waterstof is een interessante energiebron om aardgas te vervangen. Vooral omdat recent onderzoek aantoont dat bestaande aardgasinfrastructuren relatief eenvoudig geschikt kunnen worden gemaakt voor de distributie van waterstof.
    Lees meer
  • Krijg jij als technicus of beleidsmaker in energie- of warmtesector te maken met de energietransitie? Dan is Kiwa’s hbo-opleiding Energietransitie en Duurzame Energie - Gastechniek een mooie opstap.
    Lees meer