Waterstof in industriële processen

Voor de industrie is groene waterstof niet alleen een duurzame alternatieve energiebron, maar ook een grondstof in tal van industriële toepassingen. Dankzij onze ervaring in de gehele waterstofketen kan Kiwa veel industriële sectoren ondersteunen bij het verduurzamen van energie-intensieve processen, waarbij waterstof zowel als alternatieve energiebron als industriële grondstof wordt gebruikt.

Huidig en potentieel gebruik van waterstof in de industriële sector

Waterstof wordt al gebruikt bij de productie van ammoniak, dat nodig is om meststoffen en kunststoffen te maken. Olieraffinaderijen gebruiken waterstof ook om zwavel uit ruwe olie te verwijderen (hydrotreating) en om zwaardere koolwaterstoffen om te zetten in lichtere koolwaterstoffen (hydrocracking), zodat meer benzine uit ruwe olie gewonnen kan worden.

In de chemische industrie, hoogovens en raffinaderijen vereisen veel processen een hoge temperatuur om de nodige reacties te verkrijgen. Momenteel worden dergelijke temperaturen bereikt door de verbranding van aardgas. Waterstof brandt ook bij hoge temperaturen en is een goed alternatief in toepassingen die temperaturen boven de 250 °C vereisen.

Power to Gas (P2G)-systemen

Duurzame energieopwekking uit hernieuwbare bronnen als zon en wind is niet constant, dus vraag en aanbod van energie zijn niet altijd in balans. Power to Gas (P2G)-systemen maken het mogelijk om overtollige energie op te slaan. Deze oplossing is met name geschikt voor seizoensgebonden opslag, waar energieopslag nuttiger is dan batterijopslag (die meer geschikt is voor opslag op korte termijn). De waterstof die in een P2G-systeem wordt geproduceerd, kan in een regelbare gascentrale worden gebruikt om, indien nodig, stroom op te wekken.

Kiwa-diensten voor de waterstofindustrie

Dankzij onze ervaring in de gassector en de brede (inter)nationale waterstofkennis kan Kiwa de industriële sector ondersteunen met de volgende diensten:

  • Inspectie en certificering Pressure Equipment Directive (PED)
  • Niet-destructief onderzoek
  • Testen en certificeren verwerkings- en opslagtanks
  • Onafhankelijke verificatie van veiligheidsvoorschriften voor industriële verwerking en opslag van waterstof
  • Economische en technische haalbaarheid voor de ontwikkeling en optimalisatie van het waterstofgebruik in industriële hubs, inclusief afstemming en optimalisatie van vraag en aanbod
  • Kwaliteits-, veiligheids- en technische beoordeling van Power2x-technologieën
  • Economische en technische haalbaarheid van waterstofomzetting in verschillende waterstofdragers (bijvoorbeeld koolwaterstoffen, methanol, ammoniak, etc.)

Neem contact met ons op voor meer informatie