Kiwa en de energietransitie in Nederland

Bij Kiwa werken we vandaag aan de energievraagstukken van morgen. Samen met overheden, netbeheerders, lokale energiecoöperaties, onderwijsinstellingen en andere partijen in de energiesector werkt Kiwa aan duurzame oplossingen voor onze toekomstige energievoorziening.

Als het gaat om de energietransitie in Nederland geeft Kiwa met een unieke mix van jarenlange ervaring en innovatiekracht invulling aan een uitgebreid portfolio duurzame energieoplossingen. Energietransitie omvat de ambitie van Kiwa om voorop te lopen met innovatieve, toekomstbestendige oplossingen op het energiegebied. Alternatieve en hernieuwbare energie staan hierin centraal. We doen dit onder meer in de rol van kennispartner die we al decennia vervullen, bij projecten over de gehele wereld.

Binnen onze energietransitie-filosofie onderscheiden we onderstaande werkgebieden:

  • Waterstof in de keten
   Kiwa speelt een voortrekkersrol bij nieuwe toepassingen van waterstof in het algemeen en P2G-oplossingen in het bijzonder. Vanuit onze expertise op het gebied van gas en gasinfrastructuren bekijken we ook welke rol het bestaande gasleidingnetwerk hierbij kan spelen. Behalve de toepassing van waterstof als energiebron voor de bebouwde omgeving houden we ons ook bezig met waterstof in de mobiliteitssector. Zo beschikken we over een geavanceerd waterstof-testlab, een van de weinige in Europa en zelfs ver daarbuiten. Fabrikanten van onder meer tanks voor auto’s op waterstof kunnen hier onder meer terecht voor het testen van geavanceerde brandstoftanks en componenten.
  • Kennispartner duurzame gebiedsontwikkeling
   Samen met landelijke en regionale overheden werkt Kiwa aan oplossingen voor een duurzame en prettige leefomgeving. Zo werken onderwijs en bedrijfsleven in de voormalige Zwitsal-fabriek in Kiwa’s thuisbasis Apeldoorn samen aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Kiwa is ook actief in Cleantech Regio, het publiek-private netwerk dat de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen in 2030 volledig energieneutraal wil hebben gemaakt, met een schone leefomgeving, schoon vervoer, innovatie in cleantech business en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Inzicht impact duurzame gassen
   Groen gas en biogas zijn duurzame, klimaatvriendelijke vervangers voor aardgas. Bij Kiwa onderzoeken we de gevolgen die de introductie van deze groen gas, biogas én gassen als LNG heeft. Wat is de impact van deze gassen op bijvoorbeeld leidingmaterialen en de infrastructuur? Moeten er andere veiligheidsvoorzieningen worden getroffen? Hoe zit het met de distributie en zijn er ook nieuwe verrekeningsmodellen nodig? De experts van Kiwa beschikken over een schat aan ervaring in de gassector en helpen hiermee energieleveranciers, netbeheerders, etc. een antwoord te vinden op deze vragen.
  • Ontwikkeling apparatuur duurzame brandstoffen
   De toepassing van nieuwe, duurzame energiebronnen vraagt om speciaal hiervoor ontwikkelde apparatuur. Kiwa helpt fabrikanten en toeleveranciers met het ontwerpen en ontwikkelen van warmtepompen en andere innovatieve warmtetoestellen en de componenten daarvoor. Dat doen we ook voor grote spelers in de mobiliteitssector, onder meer door hen vanaf de ontwerpfase te ondersteunen met onze kennis. Zo schakelde een grote producent van automobielonderdelen Kiwa in voor het ontwikkelen en realiseren van een complexe testopstelling voor complete LNG-aandrijfsystemen en onderdelen daarvoor. Kiwa helpt zijn partners behalve met kennis van LNG ook met expertise op het gebied van gassen als CNG en waterstof- en biogas bij het verduurzamen van de transportsector.
  • Standaardisering (veiligheids)eisen
   Als kennisinstituut op energiegebied was Kiwa betrokken bij de totstandkoming van tal van internationale (ISO-)standaarden. Onze experts hebben daarvoor zitting in normcommissies in binnen- en buitenland.
  • Procesregisseur
   Als ‘partner for progress’ is Kiwa als geen ander in staat om bij complexe projecten op te treden als procesregisseur. Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise op de meest uiteenlopende gebieden kunnen we opereren op het snijvlak van proces en inhoud.

Duurzame energietransitie