• Keuringseis 192 vastgesteld

  23 mei 2022

  Met ingang van 20 mei 2022 is een herziene versie van keuringseis 192 “Rubberafdichtingen in gastoestellen en gasinstallaties” vast gesteld.

  Read more
 • Keuringseis 10 vastgesteld

  12 mei 2022

  Met ingang van 12 Mei 2022 is een herziene versie van keuringseis 10 “Buizen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC)” vast gesteld.

  Read more
 • BRL-K21051/01 bindend verklaard

  14 maart 2022

  BRL-K21051/01 voor Stalen tanks en opvangbakken is bindend verklaard per 01-04-2022. Stalen tanks en opvangbakken volgens BRL-K21051/01 zijn bestemd om te worden toegepast in stationaire tankinstallaties voor de atmosferische opslag van vloeistoffen.

  Read more
 • BRL 0509 ter kritiek gepubliceerd

  24 februari 2022

  Met ingang van 24 februari 2022 publiceert Kiwa het ontwerp van BRL 0509 Het aanbrengen van constructieve ankers in verhard beton ter kritiek.

  Read more
 • Keuringseis 8 gepubliceerd ter kritiek

  17 februari 2022

  Met ingang van 17 Februari 2022 is een herziene versie van keuringseis 8 “Polyethyleen buizen voor het transporteren van gasvormige brandstoffen” ter kritiek gestuurd.

  Read more
 • Gewijzigde BRL 2307-1 gepubliceerd ter commentaar

  10 februari 2022

  De KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 2307-1 AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken is volledig herzien. De BRL sluit aan op de ontwikkelingen in de markt en regelgeving, waarbij vanuit de Green Deal hogere kwaliteitseisen worden gesteld aan de bodemassen als vrij toepasbare bouwstof.

  Read more
 • Keuringseis 173 gepubliceerd ter kritiek

  10 februari 2022

  Met ingang van 9 Februari 2022 is een herziene versie van keuringseis 137 “POM-schuifafsluiters voor ondergrondse leidingen van PE” ter kritiek gestuurd.

  Read more
 • Keuringseis 215 gepubliceerd ter kritiek

  7 februari 2022

  Met ingang van 07-02-2022 is een nieuwe keuringseis 215 “Stainless steel press fittings for stainless steel piping systems” ter kritiek gestuurd.

  Read more
 • BRL 5215 versie 2021 is ter kritiek gepubliceerd

  24 januari 2022

  Op deze pagina leest u meer over concept BRL 5215 voor “HEMELWATER AFVOERSYSTEMEN VAN KUNSTSTOF GEBASEERD OP VOLLEDIGE VULLING, VERVAARDIGD VAN PE OF PVC-U”,

  Lees meer
 • BRL 9208-2 versie 2021 is ter kritiek gepubliceerd

  24 januari 2022

  Op deze pagina leest u meer over concept BRL-9208-2 voor “Buizen en hulpstukken met gestructureerde (geribbelde) wand voor buitenriolering onder vrij verval – deel 2 - Type B: PP, PE”.

  Lees meer
 • BRL 9208-1 versie 2021 is ter kritiek gepubliceerd

  24 januari 2022

  Op deze pagina leest u meer over concept BRL 9208-1 voor “Buizen en hulpstukken met gestructureerde (gladde) wand voor buitenriolering onder vrij verval – Deel 1 – Type A : PVC-U, PP”.

  Lees meer
 • Keuringseis 200 gepubliceerd ter kritiek

  24 januari 2022

  Met ingang van 21 Januari 2022 is een herziene versie van keuringseis 200 “Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) - Hulpstukken” ter kritiek gestuurd.

  Lees meer
 • BRL- K777 ter kritiek gepubliceerd

  13 januari 2022

  BRL- K777 voor het Kiwa productcertificaat voor reparatieklemmen en -koppelingen ter kritiek gepubliceerd per 1 februari 2022 tot en met 15 maart 2022.

  Lees meer
 • Wijzigingen in BRL'en 2022

  13 januari 2022

  Een Beoordelingsrichtlijn (BRL) is een pakket van eisen waaraan een product of dienst kan voldoen om een zekere garantie van kwaliteit en wettigheid aan te tonen. Wanneer wij een nieuwe BRL invoeren of wanneer een BRL wijzigt, dan publiceren wij dit in dit overzicht van wijzigingen (over 2022).

  Read more
 • BRL 2601 CEMENT ter kritiek gepubliceerd

  22 december 2021

  Met de komst van de nieuwe NEN-EN 197-5 voor nieuwe cementen was ook een aanpassing van de BRL 2601 noodzakelijk om certificering mogelijk te maken. In deze BRL 2601 is ook de BRL 2604 opgenomen zodat die later komt te vervallen.

  Lees meer
 • Concept BRL’s 2020-1 en 2020-2 ter kritiek gepubliceerd

  22 december 2021

  Op 22 december 2021 publiceert Kiwa de Concept BRL’s 2020-1 en 2020-2 d.d. 21 december 2021; TPE pipe joint seals for non-pressure waste water and drainage – MATERIAL & SEALS, ter kritiek.

  Lees meer
 • Wijzigingsbladen BRL-K904/04 en BRL-K905/03 ter kritiek gepubliceerd

  17 december 2021

  Op 17 december 2021 publiceert Kiwa de wijzigingsbladen BRL-K904/04 “Tanksaneringen” d.d. 4 november 2021 en BRL-K905/03 “Tankreiniging” d.d. 4 november 2021 ter kritiek.

  Lees meer
 • Concept BRL-K552/04 ter kritiek gepubliceerd

  16 december 2021

  Op 16 december 2021 publiceert Kiwa de concept BRL-K552/04 kritiekversie d.d. 26-11-2021 "Thermoplastics piping systems for the transport of liquid oil and related products and their vapours" ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL 2840 ter kritiek gepubliceerd

  25 november 2021

  Met ingang van 26 november 2021 publiceert Kiwa het ontwerp van BRL 2840 Prefab woning concepten ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL 0207 ter kritiek gepubliceerd

  8 november 2021

  Met ingang van 8 november 2021 publiceert Kiwa het ontwerp van BRL 0207 Rekensoftware voor beton- en staalconstructies ter kritiek.

  Lees meer