7 juni 2024

Keuringseis 120 vastgesteld

Met ingang van 5 juni 2024 is een herziene versie van keuringseis 120 “Schuimvormende lekzoekmiddelen” vastgesteld. De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Toevoeging van ASTM E 168 – 16 aan paragraaf 3.3
  • Update van de lijst van vermelde documenten

De producteisen zijn ongewijzigd ten opzichte van de vorige versie van de KE.

Indien van toepassing wordt een certificaathouder geïnformeerd over de overgangsperiode en voor welke punten deze periode geldt.

Overgangsperiode

De standaard overgangsperiode van 1 jaar vanaf datum van vaststelling is niet van toepassing.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads