• Ontwerp-wijzigingsblad BRL 2342 “Mestbassins en Afdekkingen voor Mestbassins” ter kritiek gepubliceerd

  29 december 2018

  Per 15 april 2015 heeft Kiwa het Ontwerp-Wijzigingsblad BRL 2342 “Mestbassins en Afdekkingen voor Mestbassins” ter kritiek gepubliceerd. De kritiekperiode loopt tot 13 mei 2015.

  Lees meer
 • Keuringseis KE 207 bindend verklaard

  18 mei 2015

  Keuringseis KE 207 bevat de criteria voor de Gastec QA certificering van gebioriënteerde PVC buizen voor transport van gas. Op de hierbij gepubliceerde versie kan tot 1 juli 2015 kritiek worden geleverd. De geleverde kritiek zal door de keuringseis commissie worden behandeld.

  Lees meer
 • BRL K536 bindend verklaard

  21 mei 2015

  De BRL K536 deel A t/m deel H zijn gewijzigd t.a.v. de markering (“watergolfje”) en de ISO 17065 accreditatienorm. Deze wijzigingen op de BRL’s zijn bindend verklaard op 10 maart 2015 en vanaf heden beschikbaar op de Kiwa website in Nederlands en Engels.

  Lees meer
 • Vaststelling wijzigingsblad 04 - BRL-K903/08 versie 2011-02-01

  3 juni 2015

  Het wijzigingsblad 04 voor BRL-K903/08 versie 1 februari 2011 is per 1 april 2015 bindend verklaard door Kiwa N.V. en is nu beschikbaar voor certificatie. Het wijzigingsblad 04 heeft betrekking uitbreiding op het procescertificaat van een certificaathouder die alleen gecertificeerd is voor de hoofdgebied D, E en F.

  Lees meer
 • Concept-BRL K14035, Certificatie van onderhoud aan kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties (IBA's) ter commentaar

  8 juni 2015

  De beoordelingsrichtlijn (BRL) K14035 is erop gericht de kwaliteit vast te stellen en voor de markt aantoonbaar te maken van het proces van regelmatige controle op de functie en status van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater en het daarop gebaseerd te verrichten onderhoud conform EN 12566-3.

  Lees meer
 • BRL 771-03 bindend verklaard

  14 juli 2015

  BRL 771-03, Stalen buizen voor algemene toepassingen, is bindend verklaard per 1 juni 2015.

  Lees meer
 • BRL K619/07 'Closetpotten' ter kritiek

  3 augustus 2015

  Per 15 september 2015 wordt BRL K619/07 'Closetpotten' ter vaststelling aangeboden aan het College van Deskundigen Waterketen (CWK).

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 0513 'Glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton'

  12 augustus 2015

  Op basis van voortschrijdend inzicht zijn in BRL 0513 'Glasvezelstaven voor toepassing als wapening in beton' wijzigingen aangebracht.

  Lees meer
 • BRL 1511-delen 1 tot en met 5 ‘Baanvormige dakbedekkingssystemen’ gepubliceerd

  1 september 2015

  De BRL 1511-delen 1 tot en met 4 voor Baanvormige dakbedekkingsystemen zijn grondig herzien.

  Lees meer
 • BRL 4101 deel 11 'Gevelbekleding met panelen: aanvullende eisen voor platen met mineraal gebonden biomassa' gepubliceerd

  11 september 2015

  In aanvulling op BRL 4101 deel 01 heeft Kiwa BRL 4101 deel 11 opgesteld. Dit deel is op 8 september 2015 aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC).

  Lees meer
 • BRL 0511 gepubliceerd ter kritiek

  23 september 2015

  Het College van Deskundigen Wapeningsmaterialen van Kiwa heeft de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies vrijgegeven voor publicatie ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL-K777/03 gepubliceerd ter kritiek

  8 oktober 2015

  Met ingang van 9 oktober 2015 is voor de verlening van het Kiwa Keur ter kritiek gepubliceerd Beoordelingsrichtlijn: BRL-K777/03: “Reparatieklemmen drinkwaterdistributiesystemen”.

  Lees meer
 • BRL 1801 gepubliceerd ter kritiek

  22 oktober 2015

  De kritiekversie van BRL 1801, de Beoordelingsrichtlijn voor de KOMO® kwaliteitsverklaring voor Betonmortel, d.d. 22 oktober 2015, is hier te downloaden.

  Lees meer
 • Keuringseis KE 165 bindend verklaard

  22 december 2015

  Keuringseis KE 165 bevat de criteria voor de Gastec QA-certificering van metalen gasmeterbeugels ten behoeve van het spanningsvrij monteren van gasmeters.

  Lees meer
 • BRL-K14027/01 Nodulair gietijzeren leidingen en koppelingen voor afvalwater bindend per 16 oktober 2015

  28 oktober 2015

  Met ingang van 16 oktober 2015 is voor de verlening van het Kiwa keur bindend verklaard de BRL-K14027/01 Nodulair gietijzeren leidingen en koppelingen voor afvalwater.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 5061 'Staalvezels voor toepassing in beton, mortels en grout'

  29 oktober 2015

  Vanwege de implementatie van de Verordening Bouwproducten zijn in dit wijzigingsblad d.d. 29-12-2014 vastgelegd de wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de af te geven KOMO kwaliteitsverklaringen.

  Lees meer
 • Concept-BRL-K905/03 versie 2015-11-15 Tankreiniging - ter kritiek

  24 november 2015

  Tot 03 februari 2016 ligt concept-BRL-K905/03 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

  Lees meer
 • KE 208 Wide Range Fittings - bindend verklaard

  24 november 2015

  Keuringseis KE 208 bevat de criteria voor de Gastec QA certificering van wide range koppelingen. Op de hierbij gepubliceerde versie kan tot 1 februari 2016 kritiek worden geleverd. De geleverde kritiek zal door de keuringseis commissie worden behandeld.

  Lees meer
 • BRL-K14036 'Tijdelijke drinkwaterinstallaties' - ter kritiek

  3 december 2015

  Tot 28 januari 2016 ligt de ontwerp-BRL-K14036 'Tijdelijke drinkwaterinstallaties' ter kritiek.

  Lees meer