8 juni 2015

Concept-BRL K14035, Certificatie van onderhoud aan kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties (IBA's) ter commentaar

De beoordelingsrichtlijn (BRL) K14035 is erop gericht de kwaliteit vast te stellen en voor de markt aantoonbaar te maken van het proces van regelmatige controle op de functie en status van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater en het daarop gebaseerd te verrichten onderhoud conform EN 12566-3. Dit alles met het oog op de visie 'Efficiënt en effectief onderhoud waardoor vermindering van storingen plaatsvindt, de levensduur van onderdelen wordt verlengd en de biologische werking optimaal blijft'.

Daarnaast is er de doelstelling voor het creëren van:

  • een gedeelde visie door onderhoudsbedrijf en opdrachtgever;
  • gelijke eisen voor onderhoudsbedrijven;
  • een eenduidige wijze van rapportage;
  • duidelijkheid en gerechtvaardigd vertrouwen over de uitvoering van overeengekomen onderhoudswerkzaamheden.

 

De certificering moet een gerechtvaardigd vertrouwen bieden dat kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ongestoord blijven werken dankzij de diensten van de volgens deze BRL-K14035 gecertificeerde onderhoudsbedrijven.

Commentaar op de concept-BRL kunt u tot 20 juli 2015 indienen via het hier te downloaden commentaarformulier. De commentaren worden door de in het voorwoord van de BRL genoemde commissie besproken en verwerkt. Na verwerking van het commentaar wordt de BRL vastgesteld en door Kiwa gebruikt als certificatiegrondslag.

Een overzicht van gecertificeerde bedrijven kunt u te zijner tijd vinden op deze website, www.kiwa.nl.

Meer informatie

de heer Rose Derwort, telefoon: +31 (0)88 998 44 80, e-mail: rd@kiwa.nl

Downloads

Concept-BRL K14035
Concept-BRL K14035 commentaarformulier