• BRL K11008 deel 2 vastgesteld

  8 december 2023

  Met ingang van 1 december is de BRL K11008 deel 2 : grootschalige zonnestroomsystemen op platte en hellende daken (> 3 x 80A) vast gesteld.

 • Gewijzigde BRL 2815 Wandconstructies ter kritiek gepubliceerd

  5 december 2023

  Met ingang van 5 december 2023 publiceert Kiwa het ontwerp van de gewijzigde BRL 2815 Wandconstructies opgebouwd uit betonnen stapelblokken ter kritiek.

 • Concept BRL-K21011/03 ter kritiek gepubliceerd

  5 december 2023

  Op 5 december 2023 publiceert Kiwa de concept BRL-K21011/03 kritiekversie d.d. 2023-12-01 "Glass reinforced plastic (GRP) tanks, with or without catchment tank, for the above ground storage of chemicals" ter kritiek.

 • Concept BRL-K901/04 ter kritiek gepubliceerd

  5 december 2023

  Op 5 december 2023 publiceert Kiwa de concept BRL-K901/04 kritiekversie d.d. 2023-12-01 "Regeling Erkenning Installateurs tanks en leidingen voor drukhoudende opslag van LPG, propaan, butaan, DME, aardgas en waterstof (REIP)" ter kritiek.

 • Keuringseis 43 vastgesteld

  4 december 2023

  Met ingang van 30 November is een herziene versie van keuringseis 43 “Rubberslang met inlagen” vast gesteld.

 • Keuringseis 81 vastgesteld

  4 december 2023

  Met ingang van 30 November is een herziene versie van keuringseis 81 “Rubberafdichtingen” vast gesteld.

 • Keuringseis 201 vastgesteld

  4 december 2023

  Met ingang van 26 Oktober 2023 is een herziene versie van keuringseis 201 “Aansluitleidingen voor woningen en gebouwen” vast gesteld.

 • Keuringseis gepubliceerd ter kritiek

  1 december 2023

  Met ingang van 1 December 2023 is een herziene versie van keuringseis 7 “Buigbare gasmeteraansluiting” ter kritiek gestuurd. De keuringseis is volledig herzien.

 • Keuringseis 198 ter kritiek gepubliceerd

  6 november 2023

  Met ingang van 7 November 2023 is een herziene versie van keuringseis 198 “Meerlaagse kunststofleidingsystemen voor gasinstallaties binnenshuis” ter kritiek gestuurd.

 • BRL 2017 bindend verklaard

  23 oktober 2023

  Met ingang van 20 September 2023 is aangepaste BRL 2017 “Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels” bindend verklaard.

 • Keuringseis 137 vastgesteld

  6 oktober 2023

  Met ingang van 28 Juli 2023 is een herziene versie van keuringseis  137 “POM-schuifafsluiters voor ondergrondse leidingen van PE” vast gesteld. De keuringseis is volledig herzien.

 • BRL 52200 bindend verklaard

  21 september 2023

  BRL 52200 “Buizen en hulpstukken voor kunststofleidingsystemen gebaseerd op - vrij verval - buitenriolering - vervaardigd van PVC-U” bindend verklaard

 • BRL 5219 van kracht verklaard

  31 augustus 2023

  Per 1 september 2023 is de nieuwe versie van BRL5219 van kracht verklaard en gepubliceerd. Lees hier op welke onderdelen de BRL is gewijzigd.

 • BRL 1808 Lavameel voor gebruik in beton, mortel en grout ter kritiek gepubliceerd

  18 augustus 2023

 • Ontwerp BRL Producten voor kunststofleidingsystemen ter kritiek gepubliceerd

  24 juli 2023

  Er is gewerkt aan een nieuwe BRL “Producten voor kunststofleidingsystemen – Algemene bepalingen”. Hierin zijn de algemene bepalingen zoals deze reeds gebruikt worden binnen de verschillende toepassingsgebieden van kunsstofleidingsystemen gebundeld.

 • BRL K538 bindend verklaard

  20 juli 2023

  Met ingang van 9 juni 2023 is een wijzigingsblad bij BRL K538 “Kiwa productcertificaat voor Polyetheen afdichtingsfolies zonder versterking voor hoog risico toepassingen’” bindend verklaard.

 • BRL K17105 binded verklaard

  4 mei 2023

  Met ingang van 21 April 2023 is een wijziginsblad bij BRL K17105 “Plastics piping systems of polyethylene for the transport of drinking water and raw water” bindend verklaard.

 • Ontwerp K538 ter kritiek gepubliceerd

  2 mei 2023

  Er is gewerkt aan een nieuw wijzigingsblad voor K 519 of K 538 of K546. Het College van Deskundigen KGWW rekent een kritiektermijn van 5 weken vanaf de datum van deze publicatie.

 • BRL K11008-2 ter kritiek gepubliceerd

  24 april 2023

  Kiwa heeft zijn aanbod uitgebreid op het gebied van procescertificering rondom systemen voor zonne-energie. De beoordelingsrichtlijn BRL K11008-2 / Grootschalige zonne-energiesystemen op platte en hellende daken (> 3 x 80A) is onlangs ter kritiek gepubliceerd. De commentaarperiode loopt tot 22 mei 2023.

 • BRL 4101-08 ter kritiek gepubliceerd

  17 april 2023

  BRL 4101-08 bevat de specifieke eisen en bepalingsmethoden voor PVC-U profielen, voorzien van een deklaag.