20 juli 2023

BRL K538 bindend verklaard

Met ingang van 9 juni 2023 is een wijzigingsblad bij BRL K538 “Kiwa productcertificaat voor Polyetheen afdichtingsfolies zonder versterking voor hoog risico toepassingen’” bindend verklaard.

Met dit wijzigingsblad zijn de volgende onderdelen in de BRL gewijzigd:

  • Eisen aangepast voor geomembranen met profilering (nominale waarde wordt door certificaathouder vermeld in de TDS);
  • Toevoeging aan hoofdstuk 8 Afspraken over uitvoering certificatie, 8.6 Aard en frequentie van externe controles;

Geldigheid

De op basis van BRL K538 afgegeven productcertificaten verliezen hun geldigheid niet.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
frank.van.hattem@kiwa.com

Downloads