• BRL 2840 ter kritiek gepubliceerd

  25 november 2021

  Met ingang van 26 november 2021 publiceert Kiwa het ontwerp van BRL 2840 Prefab woning concepten ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL 0207 ter kritiek gepubliceerd

  8 november 2021

  Met ingang van 8 november 2021 publiceert Kiwa het ontwerp van BRL 0207 Rekensoftware voor beton- en staalconstructies ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL 2812 Agrarische Betonproducten gepubliceerd ter kritiek

  28 oktober 2021

  Met ingang van 27 oktober 2021 is de BRL 2812 Agrarische Betonproducten ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Keuringseis 69 vastgesteld

  12 oktober 2021

  Met ingang van 8 Oktober 2021 is een herziene versie van keuringseis 69 “Metalen aansluitkranen en laboratoriumkranen voor gasinstallaties in woningen en gebouwen” vast gesteld.

  Lees meer
 • Keuringseis 214 ter kritiek gepubliceerd

  30 september 2021

  Met ingang van 28 September 2021 is een herziene versie van keuringseis  214 “Geschiktheid van gasdistributie- en installatiematerialen voor bijmenging met waterstof en volledig waterstofgas” ter kritiek gestuurd.

  Lees meer
 • BRL-K14010-1, deel 1A en 1B bindend verklaard

  28 september 2021

  Kiwa attest-met-productcertificaat voor: legionellapreventie met fysische technieken

  Lees meer
 • BRL 4101 delen 1 en 4 ter kritiek gepubliceerd

  20 september 2021

  BRL 4101-1 bevat de algemene eisen en bepalingsmethoden geldend voor diverse typen gevelbekleding. De gevelbekleding is bestemd om te worden toegepast als geventileerde buitenwandafwerking en/of plafondafwerking. Aanvullend op de algemene eisen uit BRL 4101-1, gelden voor de diverse typen gevelbekleding productspecifieke eisen. Deze zijn opgenomen in de bijbehorende deel-BRL’en, 4101-2 en opvolgend.

  Lees meer
 • BRL 4321 ter kritiek gepubliceerd

  17 september 2021

  BRL 4321 bevat de eisen en bepalingsmethoden voor vloerelementen waaronder een isolatiemateriaal kan zijn aangebracht, welke dienen ter egalisatie van oneffen, scheve of getoogde vloeren, verbetering van de afwerkbaarheid en/of verbetering van de geluidsisolatie, de thermische isolatie en/of de brandveiligheid.

  Lees meer
 • BRL-5222 ingetrokken

  14 september 2021

  BRL-5222: Binnenhuis afvoersystemen voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater is per 8 juli 2021 ingetrokken.

  Lees meer
 • BRL-K656 bindend verklaard

  3 september 2021

  Met ingang van 16 augustus 2021 is er een herziene versie van de Beoordelingsrichtlijn BRL-K656 bindend verklaard. BRL-K656 bevat de eisen voor een productcertificaat voor “Warmtewisselaars bestemd voor het indirect aanpassen van de temperatuur van drinkwater”.

  Lees meer
 • BRL-K14033 ter kritiek gepubliceerd

  31 augustus 2021

  BRL-K14033 'De controle van terugstroombeveiliging' is ter kritiek gepubliceerd. De kritiek periode loopt van 1 september tot en met 11 oktober 2021.

  Lees meer
 • BRL 17504 incl wijzigingsblad bindend verklaard

  31 augustus 2021

  Voor BRL 17504 heeft er een update plaatsgevonden met een toegevoegde wijzigingsblad per 30-08-2021 is deze nieuwe versie van BRL 17504 incl wijzigingsblad bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 52250 is herzien

  18 augustus 2021

  In de BRL zijn de volgende paragrafen, hoofdstukken en bijlagen gewijzigd: Paragraaf 1.2.2, Hoofdstuk 4 en Bijlagen III tot en met VII.

  Lees meer
 • BRL-K602 ter kritiek gepubliceerd

  17 augustus 2021

  Kiwa productcertificaat voor afsluitmiddelen, voor drinkwatertransport en -distributiesystemen. BRL-K602 bevat referenties naar de normdelen van de EN1074, deel; 1 tot en met deel 5.

  Lees meer
 • BRL-K630 ter kritiek gepubliceerd

  13 augustus 2021

  BRLK630 bevat de eisen en bepalingsmethoden voor het Kiwa Watermark productcertificaat. De commentaarperiode loopt tot 30 september 2021.

  Lees meer
 • BRL 5026 ter kritiek gepubliceerd

  6 augustus 2021

  BRL 5026 bevat de eisen en bepalingsmethoden voor de dienst “instandhouden van houten gevelelementen” gedurende een looptijd van een onderhoudscontract voor een periode van minimaal 15 jaar, waardoor deze gevelelementen vrij zullen zijn van gebreken, de functionaliteit niet zal zijn aangetast en er budgetzekerheid bestaat ten aanzien van de instandhoudingkosten.

  Lees meer
 • Aanpassing en uitbreiding BRL 1411 Buisdrainage met Veenweideinfiltratie en procescertificatie

  4 augustus 2021

  BRL1411 is aangepast en uitgebreid voor de procescertificatie van Buisdrainage of Veenweideinfiltratie. De beoordelingsrichtlijn stelt eisen aan het ontwerp, de aanleg en nazorg van systemen voor Buisdrainage of Veenweideinfiltratie.

  Lees meer
 • Nieuwe Nationale BRL 5079 Zwelkleiproducten

  30 juli 2021

  Er is een nieuwe Nationale beoordelingsrichtlijn - BRL 5079 - opgesteld voor: Zwelkleiproducten voor toepassing als afdichtingsmateriaal in de bodem. Deze beoordelingsrichtlijn stelt eisen aan de milieuhygiënische kwaliteit van zwelkleiproducten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

  Lees meer
 • BRL 5078 is herzien

  30 juli 2021

  De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 5078 Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten is onlangs herzien. De BRL 5078 stelt eisen aan de milieuhygiënische kwaliteit van kleihoudende groutmengsels in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. De herziene versie is vastgesteld op 22 mei 2021 en zal naar verwachting in 2022 in werking treden

  Lees meer
 • BRL-2006 ter kritiek gepubliceerd

  16 juli 2021

  BRL-2006 voor “PE-buizen en hulpstukken voor binnen riolering onder vrij verval”. BRL-2006 versie 24-06-2021 is gepubliceerd voor commentaar tot 02-09-2021 en zal de versie met de datum 14-09-2017 vervangen. Deze BRL is opgesteld door het College van Deskundigen – LSK.

  Lees meer