• Aanpassing en uitbreiding BRL 1411 Buisdrainage met Veenweideinfiltratie en procescertificatie

  4 augustus 2021

  BRL1411 is aangepast en uitgebreid voor de procescertificatie van Buisdrainage of Veenweideinfiltratie. De beoordelingsrichtlijn stelt eisen aan het ontwerp, de aanleg en nazorg van systemen voor Buisdrainage of Veenweideinfiltratie.

  Lees meer
 • Nieuwe Nationale BRL 5079 Zwelkleiproducten

  30 juli 2021

  Er is een nieuwe Nationale beoordelingsrichtlijn - BRL 5079 - opgesteld voor: Zwelkleiproducten voor toepassing als afdichtingsmateriaal in de bodem. Deze beoordelingsrichtlijn stelt eisen aan de milieuhygiënische kwaliteit van zwelkleiproducten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

  Lees meer
 • BRL 5078 is herzien

  30 juli 2021

  De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 5078 Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten is onlangs herzien. De BRL 5078 stelt eisen aan de milieuhygiënische kwaliteit van kleihoudende groutmengsels in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. De herziene versie is vastgesteld op 22 mei 2021 en zal naar verwachting in 2022 in werking treden

  Lees meer
 • BRL-2006 ter kritiek gepubliceerd

  16 juli 2021

  BRL-2006 voor “PE-buizen en hulpstukken voor binnen riolering onder vrij verval”. BRL-2006 versie 24-06-2021 is gepubliceerd voor commentaar tot 02-09-2021 en zal de versie met de datum 14-09-2017 vervangen. Deze BRL is opgesteld door het College van Deskundigen – LSK.

  Lees meer
 • BRL K11008 ter kritiek gepubliceerd

  15 juli 2021

  Het in BRL K11008 / Deel 1 gespecificeerde eisenpakket heeft betrekking op bedrijven die optreden als hoofdaannemer of installateur bij de installatie van kleinschalige paneelvormige zonne-energiesystemen in de vorm van losse elementen op platte en hellende daken. Deze systemen worden aangesloten op het laagspanningsnet en hebben een aansluitwaarde van maximaal 3 x 80A.

  Lees meer
 • BRL 1103 ter kritiek gepubliceerd

  6 juli 2021

  BRL 1103 bevat de product- en prestatie-eisen en bepalingsmethoden voor geprofileerde vezelcementplaten en hulpstukken.

  Lees meer
 • Keuringseis 69 gepubliceerd ter kritiek

  2 juli 2021

  Met ingang van 2 Juli 2021 is een herziene versie van keuringseis 69 “Metalen aansluitkranen en laboratoriumkranen voor gasinstallaties in woningen en gebouwen” ter kritiek gestuurd.

  Lees meer
 • BRL 2017 ter kritiek gepubliceerd

  1 juli 2021

  U vindt hier het concept KOMO proces BRL 2017 “Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels” (2021-05-21). Bekijk de aanpassingen.

  Lees meer
 • Wijzigingsbladen BRL’s Gaskeur 2020 bindend verklaard

  14 juni 2021

  Lees meer
 • BRL K22007 bindend verklaard

  11 juni 2021

  BRL K22007 Prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase is bindend verklaard per 10 juni 2021.

  Lees meer
 • WB BRL 5606 en WB BRL 5607 ter kritiek gepubliceerd

  28 mei 2021

  Voor BRL 5606 “Kunststofleidingsystemen van PE-X voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen”  en BRL 5607 “Kunststofleidingsystemen van PE-RT voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen” zijn bijgaande wijzigingsbladen ter kritiek uitgebracht.

  Lees meer
 • BRL-K17301 ter kritiek gepubliceerd

  27 mei 2021

  BRL-K17301, richtlijn voor “pijpleidingen van PVC voor het transport van drinkwater en ongezuiverd water”, is tot en met 05-07-2021 ter kritiek gepubliceerd. Deze richtlijn vervangt BRL-K17301 met de datum 15-09-2017.

  Lees meer
 • BRL K17701 bindend verklaard

  12 mei 2021

  De aangepaste BRL K17701 “verdelers voor verwarming” is bindend verklaard per 7 mei 2021. In bijgaande aangepaste BRL is de warmtewisselaar uit het vorige wijzigingsblad opgenomen en zijn de wijzigingen t.a.v. de 50 jaar levensduur opgenomen.

  Lees meer
 • BRL 2803 ter kritiek gepubliceerd

  20 april 2021

  BRL 2803 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor kitproducten ten behoeve van voegafdichting tussen gevelelementen (binnen of buiten), gevelelementen (enkelvoudige voeg) of delen van een bouwwerk.

  Lees meer
 • BRL 2367 ter kritiek gepubliceerd

  7 april 2021

  Per 7 april 2021 is BRL 2367 gepubliceerd ter kritiek. De BRL beschrijft eisen en bepalingsmethoden voor bestratingsproducten (straatstenen, tegels, banden, daktegels en grastegels) vervaardigd van geopolymeerbeton of alkalisch geactiveerd beton.

  Lees meer
 • BRL K22007 ter kritiek gepubliceerd

  29 maart 2021

  BRL K22007 bevat de eisen en bepalingsmethoden voor de productie van prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase en de plaatsing van de prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase.

  Lees meer
 • Overgangstermijn op nieuwe BRL 9313 is verlengd tot 1 april 2021

  4 februari 2021

  De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9313 “Zand uit dynamische wingebieden” is in 2019 volledig herzien en m.i.v. 9 juni 2020 in werking getreden. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de BRL 9313 versie uit 2012 met wijzigingsblad van 2015.

  Lees meer
 • Montagevoorschriften van BRL’s GASTEC QA 19, 72, 83-1, 83-3, -4 en -5, 138, 166 en 199 zijn bindend verklaard

  3 februari 2021

  Met ingang van 1/2/2021 zijn de montagevoorschriften van de BRL’s GASTEC QA 19, 83-1, 83-3, -4 en -5, 138, 166 en 199 bindend verklaard. Voor 6 mei 2021 moeten de huidige certificaten zijn omgezet.

  Lees meer
 • BRL’s GASTEC QA 174, 175 en 195 zijn bindend verklaard

  3 februari 2021

  Met ingang van 1/2/2021 zijn de BRL’s GASTEC QA 174, 175 en 195 bindend verklaard. Voor 6 mei 2021 moeten de huidige certificaten zijn omgezet.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad bij BRL 1015 Gevelsysteem met droog gestapelde baksteen gepubliceerd

  1 februari 2021

  Per 2 december 2020 is een wijzigingsblad bij BRL 1015 gepubliceerd. Er geldt een overgangstermijn tot 1 juni 2021. Certificaten welke op de vorige versie van de BRL zijn afgegeven verliezen per 1-6-2021 hun geldigheid.

  Lees meer