28 oktober 2021

BRL 2812 Agrarische Betonproducten gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 27 oktober 2021 is de BRL 2812 Agrarische Betonproducten ter kritiek gepubliceerd.

De BRL 2812 Agrarische Betonproducten, is aangepast omdat:

  • de BRL format geheel is gewijzigd (de huidige versie is verouderd)
  • aanpassing berekeningsmethode sleufsilowanden
  • diverse tekstuele aanpassingen, verwijzingen naar normen e.d.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn tot uiterlijk 17 December 2021 door middel van het onderstaand formulier per e-mail in te dienen bij de genoemde contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Machiel van der Veen
Email: machiel.van.der.veen@kiwa.com

Downloads