• Keuringseis KE 53 tot 22 februari 2016 ter kritiek

  12 januari 2016

  Keuringseis KE 53 bevat de criteria voor de Gastec QA-certificering van hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC). Op de hierbij gepubliceerde versie kan tot 22 februari 2016 kritiek worden geleverd. De geleverde kritiek wordt behandeld door de keuringseiscommissie.

  Lees meer
 • BRL-K619/07 'Closetpotten' bindend verklaard per 10 november 2015

  15 februari 2016

  Met ingang van 10 november 2015 is voor de verlening van het Kiwa-keur bindend verklaard de beoordelingsrichtlijn BRL-K619/07 'Closetpotten'.

  Lees meer
 • Ontwerp Beoordelingsrichtlijn BRL 1412 'Draineerbuizen met omhullingsmateriaal' ter kritiek

  22 februari 2016

  Tot 31 maart 2016 ligt concept-BRL 1412 'Draineerbuizen met omhullingsmateriaal '(d.d. 12-02-2016) ter kritiek bij Kiwa Nederland BV.

  Lees meer
 • Concept-BRL-K904/04 versie 2016-03-01 "Tanksaneringen" ter kritiek.

  26 februari 2016

  Concept-BRL-904/04 is de 4e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het saneren van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K904 is herzien op de volgende punten:

  Lees meer
 • BRL-K905/03 Tanksaneringen is bindend verklaard

  21 maart 2016

  BRL-K905/03 is de 3e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het reinigen van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K905 is herzien op de volgende punten:

  Lees meer
 • Concept-BRL's kunststof leidingsystemen voor (vloer)verwarming open voor commentaar

  21 maart 2016

  De KOMO-beoordelingsrichtlijnen voor kunststof leidingsystemen voor (vloer)verwarming zijn gewijzigd. Het betreft de BRL’s 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5610, 5611 en 5612.

  Lees meer
 • Keuringseis KE 120 ter kritiek tot 2 mei 2016

  7 april 2016

  Keuringseis KE 120 bevat de criteria voor de Gastec QA-certificering van schuimvormende lekzoekmiddelen. Op de versie die u hieronder kunt downloaden, kunt u tot 2 mei 2016 kritiek leveren. De geleverde kritiek wordt behandeld door de keuringseiscommissie.

  Lees meer
 • Tanksaneringen is bindend verklaard per 15 juni

  16 juni 2016

  BRL-K904/04 is de 4e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het saneren van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K904 is herzien op de volgende punten:

  Lees meer
 • BRL 0506 ” Stekken- en doorkoppelbakken” ter kritiek

  23 juni 2016

  De genoemde beoordelingsrichtlijn is herzien. De wijzigingen ten opzichte van de thans geldende beoordelingsrichtlijn zijn globaal:

  Lees meer
 • BRL 0502 'Tralieliggers' ter kritiek

  5 juli 2016

  Beoordelingsrichtlijn 0502 'Tralieliggers' is herzien. U kunt uw kritiek indienen tot 4 augustus 2016. De wijzigingen ten opzichte van de nu geldende BRL zijn in grote lijnen:

  Lees meer
 • Concept-BRL K906/01 ‘Reinigen van mestopslag’ ter kritiek

  13 juli 2016

  Concept-BRL K906/01 is een nieuwe beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het reinigen van mestopslagen

  Lees meer
 • BRL-K17201 delen 1 en 2 ter kritiek per 13 juli 2016

  14 juli 2016

  Met ingang van 13 juli 2016 is voor de verlening van het Kiwa keur ter kritiek gepubliceerd de herziene beoordelingsrichtlijn BRL-K17201, deel 1 en 2.

  Lees meer
 • BRL K14035/01 bindend verklaard per 22 juli 2016

  28 juli 2016

  De BRL K14035/01 'Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater' is voor de verlening van het Kiwa-keur bindend verklaard per 22 juli 2016.

  Lees meer
 • Herziene BRL 4702 ter kritiek

  2 augustus 2016

  Beoordelingsrichtlijn 4702 ‘Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen’ is herschreven.

  Lees meer
 • KOMO-BRL 5609 ter kritiek

  23 augustus 2016

  De KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5609, 'Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststof leidingsystemen voor warm- waterdistributie buiten gebouwen' is aangepast. De wijzigingen betreffen:

  Lees meer
 • Diverse beoordelingsrichtlijnen voor verlening Kiwa keur ter kritiek

  16 september 2016

  Met ingang van 14 september 2016 zijn voor de verlening van het Kiwa keur ter kritiek gepubliceerd de beoordelingsrichtlijnen:

  Lees meer
 • Met ingang van 23 september 2016 is BRL 5077 ter kritiek gepubliceerd

  23 september 2016

  BRL 5077 stelt eisen aan de milieuhygiënische kwaliteit van:

  Lees meer