7 april 2016

Keuringseis KE 120 ter kritiek tot 2 mei 2016

Keuringseis KE 120 bevat de criteria voor de Gastec QA-certificering van schuimvormende lekzoekmiddelen. Op de versie die u hieronder kunt downloaden, kunt u tot 2 mei 2016 kritiek leveren. De geleverde kritiek wordt behandeld door de keuringseiscommissie.

Suggesties en commentaar

Uw suggesties en commentaar op Keuringseis KE 120 kunt u, via het formulier dat u hieronder kunt downloaden, vóór 2 mei 2016 schriftelijk indienen bij:
De heer R.M. van Aerde
E: Rob.van.Aerde@kiwa.nl

Downloads

KE 120 ter kritiek

Commentaartabel - Table for comment KE 120