• BRL 2003 bindend verklaard

  24 december 2019

  Met ingang van 16 december 2019  is BRL 2003 “Speciale producten voor kunststof binnenrioleringssystemen” bindend verklaard.

  Lees meer
 • Montagevoorschriften van BRL’s GASTEC QA 19, 83-1, 83-3, -4 en -5, 138, 166 en 199 ter kritiek gepubliceerd.

  9 december 2019

  Met ingang van 9/12/2019 zijn de montagevoorschriften van de BRL’s GASTEC QA 19, 83-1, 83-3, -4 en -5, 138, 166 en 199 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Kiwa komt met eigen richtlijn gasverbrandingsinstallaties

  5 december 2019

  Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 2021 alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. Kiwa ontwikkelt daarvoor de beoordelingsrichtlijn ‘Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide’. De conceptversie van deze BRL ligt vanaf nu tot 15 januari 2020 ter openbare kritiek.

  Lees meer
 • BRL K264 gepubliceerd ter kritiek

  12 november 2019

  Met ingang van 12/11/2019 is een herziene versie van BRL K264 ter kritiek gepubliceerd. BRL K264 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Filterzand voor milieukundig grondwateronderzoek’.

  Lees meer
 • BRL 5078 bindend verklaard

  6 november 2019

  Er is een nieuwe beoordelingsrichtlijn opgesteld voor: Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten.

  Lees meer
 • BRL 9331 bindend verklaard

  6 november 2019

  De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van “geblazen glasgranulaat” in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

  Lees meer
 • BRL-K21013/01 bindend verklaard

  5 november 2019

  Met ingang van 1 november 2019 is Beoordelingsrichtlijn BRL-K21013/01 bindend verklaard. BRL-K21013 bevat de eisen voor een productcertificaat voor “Containertanks”.

  Lees meer
 • BRL-K744/04 bindend verklaard

  5 november 2019

  Met ingang van 1 november 2019 is Beoordelingsrichtlijn BRL-K744/04 bindend verklaard. BRL-K744 bevat de eisen voor een productcertificaat voor “Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties / tankcontainers voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen”.

  Lees meer
 • BRL 52203 bindend verklaard

  30 oktober 2019

  Met ingang van 28 oktober 2019 is BRL 52203 ‘’Buizen voor drukleidingsystemen voor buitenriolering – PE 80 en PE 100’’ bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL-K14020 bindend verklaard

  23 oktober 2019

  Met ingang van 7 oktober 2019 is voor de verlening van het Kiwa keur bindend verklaard het certificatieschema BRL-K14020. Dit certificatieschema bevat de eisen voor een procescertificaat voor ‘Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen‘.

  Lees meer
 • BRL-K17702 bindend verklaard

  7 oktober 2019

  In navolging van de BRL K17701 voor de complete verdelers van vloerverwarmingssystemen is nu ook de beoordelingsrichtlijn BRL K17702 voor verdelers van drinkwatersystemen bindend verklaard op 24 september 2019.

  Lees meer
 • BRL-K14015 ter kritiek

  2 oktober 2019

  Met ingang van 1 oktober 2019 is voor de verlening van het Kiwa keur ter kritiek gepubliceerd Beoordelingsrichtlijn: BRL-K14015 “Veiligheidsbeoordeling van voorzieningen in gebouwen”.

  Lees meer
 • BRL 2816 ter commentaar gepubliceerd

  9 september 2019

  Op 9 september 2019 publiceert Kiwa het ontwerp van BRL 2816 “Kunststof afstandhouders in betonconstructies” ter commentaar. De commentaarperiode loopt tot 5 oktober 2019.

  Lees meer
 • Keuringseis 165 gepubliceerd ter kritiek

  25 juli 2019

  Met ingang van 25 juli 2019 is een herziene versie van keuringseis 165 “Metalen gasmeterbeugels” ter kritiek gestuurd.

  Lees meer
 • Keuringseis 87 gepubliceerd ter kritiek

  22 juli 2019

  Met ingang van 22 juli 2019 is een herziene versie van keuringseis 186 “Persfittingen voor het verbinden van koperen buizen” ter kritiek gestuurd.

  Lees meer
 • Keuringseis 186 gepubliceerd ter kritiek

  22 juli 2019

  Met ingang van 22 juli 2019 is een herziene versie van keuringseis 186 “Persfittingen voor het verbinden van koperen buizen” ter kritiek gestuurd.

  Lees meer
 • BRL-K773 bindend verklaard

  10 juli 2019

  Met ingang van 1 april 2019 is voor de verlening van het Kiwa keur bindend verklaard de Beoordelingsrichtlijn BRL-K773. BRL-K773 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen PVC-U, PVC-O en PE voor het transport van drinkwater’.

  Lees meer
 • BRL-K14040 bindend verklaard

  8 juli 2019

  Bindend verklaard per 16 april 2019 BRL-K14040 “Taps for delivery of hot or boiling water” Met ingang van 16 april 2019 is voor de verlening van het Kiwa keur bindend verklaard de Beoordelingsrichtlijn: BRL-K14040 “Taps for delivery of hot or boiling water”.

  Lees meer
 • BRL-K14011 bindend verklaard

  8 juli 2019

  BRL-K14011 'Gevaarlijke toestellen' is bindend verklaard. Hier leest u onder andere meer over de verwijzingen, het aansluiten aan de drinkwaterinstallatie en de sancties.

  Lees meer
 • BRL 5217 (deel 1 en 2) gepubliceerd ter kritiek

  1 juli 2019

  Met ingang van  juli 2019 is BRL 5217, delen 1 en 2  ter kritiek gepubliceerd. Belangrijkste wijziging betreft deel 2 van BRL 5217, waarbij de eisen zijn afgestemd op de eisen van het Duitse DIBt. Producenten die een DIBt certificaat voor hun producten hebben, kunnen hierdoor eenvoudiger voor het KOMO keurmerk in aanmerking komen.

  Lees meer