1 juli 2019

BRL 5217 (deel 1 en 2) gepubliceerd ter kritiek

For English version, see below.

Met ingang van  juli 2019 is BRL 5217, delen 1 en 2  ter kritiek gepubliceerd. De kritiekversie kunt u vinden onder ‘Downloads’.

Belangrijkste wijziging betreft deel 2 van BRL 5217, waarbij de eisen zijn afgestemd op de eisen van het Duitse DIBt. Producenten die een DIBt certificaat voor hun producten hebben, kunnen hierdoor eenvoudiger voor het KOMO keurmerk in aanmerking komen.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Kunststof Leidingsystemen (LSK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.P. den Boer
Hans.den.Boer@kiwa.nl

Downloads

BRL 5217 - deel 1.pdf
BRL 5217 - deel 2.pdf

BRL 5217, parts 1 and 2 are published for comments

From 8 July 2019 BRL 5217, parts 1 and 2 are published for comments. The draft version you can find under ‘Downloads’.

The most important change concerns part 2 of BRL 5217. Hereby the requirements are aligned with the requirements of the German DIBt. In this way, it will be much easier to obtain the KOMO quality mark for manufacturers having already a DIBt certificate for their products.  

Forwarding of comments

The Board of Experts Plastics Piping Systems takes into account a commenting period of 6 weeks. You can forward your comments till the 19th of August 2019 to the contact person mentioned below.

Information

For further information you can contact:
Kiwa Nederland B.V.
Mr. J.P. den Boer
Hans.den.Boer@kiwa.nl

Downloads

BRL 5217 - deel 1.pdf
BRL 5217 - deel 2.pdf