• BRL-K656 gepubliceerd ter kritiek

  21 december 2020

  Met ingang van 21 december 2020 is een herziene versie van BRL-K656 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K656 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Warmtewisselaars bestemd voor het indirect verwarmen van drinkwater’.

  Lees meer
 • BRL 1411 ter kritiek gepubliceerd

  17 december 2020

  Bijgevoegd vindt u concept KOMO proces BRL 1411 “Buisdrainage en Veenweideinfiltratie” dd 2020-12-17. Deze BRL is uitgebreid met specifieke eisen voor de toepassing van infiltratiesystemen in veenweidegebieden.

  Lees meer
 • BRL K17701 gepubliceerd ter commentaar

  10 december 2020

  BRL K17701 “verdelers voor verwarming” is aangepast voor een levensduur van 50 jaar op verzoek van een vraag uit de markt.

  Lees meer
 • Keuringseis 70 gepubliceerd ter kritiek

  4 december 2020

  Met ingang van 4 december is een herziene versie van keuringseis 70 “Mechanical fittings for plastic piping systems” ter kritiek gestuurd. De keuringseis is volledig herzien.

  Lees meer
 • BRL-K580/02 bindend verklaard

  30 november 2020

  De BRL-K580/02 "Tanks made from moulded polyethylene (PE), with an integrated steel spill container, for the mobile storage of diesel fuels, domestic heating oils, waste oils and lubricants” is bindend verklaard op 20 November 2020. Deze BRL beschrijft de eisen voor de productie van kunststof opslagtanks met een stalen opvangbak voor niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties.

  Lees meer
 • BRL5061 gepubliceerd ter kritiek

  10 november 2020

  Met ingang van 10 November 2020 is de BRL5061 'Staalvezels voor in beton en mortelster' ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Gewijzigde Algemene keuringseis gepubliceerd ter commentaar

  1 oktober 2020

  In 2017 is de Algemene keuringseis opgesteld voor de procedure voor het verkrijgen van het certificaat, het behouden van het certificaat en de eisen aan de certificatie instelling zijn vastgelegd.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad toevoegen aan BRL K17702 bindend verklaard

  31 augustus 2020

  Aan BRL K17702 is de optie voor een warmte wisselaar toegevoegd middels een wijzigingsblad. Het wijzigingsblad is bindend verklaard op 17 augustus 2020.

  Lees meer
 • BRL 9600 delen 1, 6 en 7 ter kritiek gepubliceerd

  21 augustus 2020

  Op 21 juli 2020 zijn door Kiwa de beoordelingsrichtlijnen BRL 9600 delen 1, 6 en 7 ter kritiek gepubliceerd. De daarbij vermelde einddatum voor inzending van de commentaren is verplaatst.

  Lees meer
 • Gewijzigde BRL 5078 gepubliceerd ter commentaar

  3 augustus 2020

  In 2019 is de beoordelingsrichtlijn (BRL) 5078 opgesteld voor het certificeren van groutmengsels voor het afdichten van boorgaten. De BRL is gewijzigd op basis van ervaringen uit de praktijk en vanuit de wens om het toepassingsgebied uit te breiden met kleiproducten en toepassingen in de bodem in bredere zin.

  Lees meer
 • BRL 9600 delen 1, 6 en 7 voor afbouwwerkzaamheden zijn ter kritiek gepubliceerd

  21 juli 2020

  BRL 9600-01 bevat de algemene eisen en bepalingsmethoden geldend voor diverse afbouwwerkzaamheden. In relatie tot BRL 9600-01 bestaan momenteel zowel uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) als deel-BRL-en; 9600-02 en opvolgend. In de loop van de tijd zullen alle bestaande Uitvoeringsrichtlijnen worden vervangen door Beoordelingsrichtlijnen.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL K17701 bindend verklaard

  25 juni 2020

  Aan BRL K17701 is de optie voor een warmte wisselaar toegevoegd middels een wijzigingsblad. Het wijzigingsblad is bindend verklaard op 15 juni 2020.

  Lees meer
 • BRL 9331 in werking getreden

  18 juni 2020

  Er is in 2019 een nieuwe Nationale beoordelingsrichtlijn opgesteld voor: “Geblazen glasgranulaat”.

  Lees meer
 • BRL 5078 in werking getreden

  18 juni 2020

  Er is in 2019 een nieuwe beoordelingsrichtlijn opgesteld voor: Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten.

  Lees meer
 • BRL 2017 bindend verklaard

  16 juni 2020

  Met ingang van 09-06-2020  is BRL 2017 “Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels’’ incl WB 09-06-2020 bindend verklaard.

  Lees meer
 • Nieuwe BRL 9313 in werking getreden

  16 juni 2020

  De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9313 “Zand uit dynamische wingebieden” is in 2019 volledig herzien en m.i.v. 9 juni 2020 in werking getreden. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de BRL 9313 versie uit 2012 met wijzigingsblad van 2015.

  Lees meer
 • Herziene versie van BRL 2307-2 in werking getreden

  16 juni 2020

  De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 2307-2 “AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken” is in 2017 herzien en m.i.v. 9 juni 2020 in werking getreden. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de BRL 2307-2 versie uit 2015.

  Lees meer
 • Keuringseis 197 gepubliceerd ter kritiek

  11 juni 2020

  Met ingang van 25 Mei 2020 is een herziene versie van keuringseis 197 “Corrugated stainless steel piping systems for indoor gas installations” ter kritiek gestuurd.

  Lees meer
 • BRL K264 bindend verklaard

  15 mei 2020

  Met ingang van 15 mei 2020 is een herziene versie van BRL K264 bindend verklaard. BRL K264 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Filterzand voor milieukundig grondwateronderzoek’.

  Lees meer
 • BRL 2801 ter kritiek gepubliceerd

  11 mei 2020

  BRL 2801 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor kitproducten voor toepassing in afdichtingen tussen glas en de sponning in deuren, ramen, kozijnen of andere kaders van hout, aluminium of kunststof conform NPR 3577.

  Lees meer