15 mei 2020

BRL K264 bindend verklaard

Met ingang van 15 mei 2020 is een herziene versie van BRL K264 bindend verklaard.

BRL K264 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Filterzand voor milieukundig grondwateronderzoek’.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Uitvoering van samenstellingsonderzoek i.p.v. uitloogtesten;
  • Aanpassing van het onderzoekspakket incl. bepaling op PFAS stoffen
  • Hantering van achtergrondwaarden als grenswaarden en declaratie van meetbare concentraties van micro-verontreinigingen
  • Toevoeging van zandtype indeling cf. de Basis Registratie Ondergrond (BRO), alsmede eisen aan de korrelmaat en het stofgehalte.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
Robert.Haarsma@kiwa.nl

Downloads

BRL K264: ‘Filterzand voor milieukundig grondwateronderzoek’.pdf