• Gewijzigde BRL 4321 per 2 januari 20123 vastgesteld

  17 januari 2013

  Gewijzigde BRL 4321 “Droge afwerkvloeren met geprefabriceerde vloerelementen” is vastgesteld.

  Lees meer
 • Herziene BRL 4101 deel 1 per 15 oktober 2012 vastgesteld

  17 januari 2013

  Herziene BRL 4101 deel 1 “Gevelbekleding met panelen: algemene eisen” is per 15 oktober 2012 vastgesteld.

  Lees meer
 • Herziene BRL 4101 deel 4 per 18 december 2012 vastgesteld

  17 januari 2013

  Herziene BRL 4101 deel 4 “Gevelbekleding met panelen: eisen voor decoratieve platen met thermohardende harsen” is per 18 december 2012 vastgesteld.

  Lees meer
 • Herziene BRL 4101 deel 9 per 13 november 2012 vastgesteld

  17 januari 2013

  Herziene BRL 4101 deel 9 “Vlakke vezelcementplaten voor gevelbekleding” is per 13 november 2012 vastgesteld.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL K901-03 vastgesteld en opgenomen in de BRL

  17 januari 2013

  Op 14 september 2012 is wijzigingsblad BRL-K901/03 definitief gesteld. Het wijzigingsblad is opgenomen in de BRL-K901/03 van 15 oktober 2011.

  Lees meer
 • BRL KQ 567 tot en met 28 februari 2013 ter kritiek gepubliceerd

  18 januari 2014

  De nieuwe Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL KQ-567 voor het KiwaQuality productcertificaat voor “Peilbuizen van biologisch materiaal voor kortdurend milieukundig grondwateronderzoek” is tot en met 28 februari 2013 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL 2320 tot en met 15 maart 2013 ter kritiek

  25 januari 2013

  Het College van Deskundigen Ongewapende betonproducten van Kiwa heeft de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2320 Grasbetontegels (KOMO Productcertificatie) per 8 november 2012 vrijgegeven ter kritiek.

  Lees meer
 • 2013-01-29 BRL 1504 binded verklaard

  29 januari 2013

  BRL 1504 is onlangs aangepast aan het T33 document + Bouwbesluit 2012 en aanvaard door de HCB.

  Lees meer
 • BRL 1003 is per 24 januari 2013 bindend verklaard

  12 februari 2013

  Naar aanleiding van het van kracht worden van Bouwbesluit 2012, is BRL 1003 “Niet-dragende binnenwanden” herzien met daarin de aanpassingen op de aan het Bouwbesluit gerelateerde prestatie-eisen. De herziene BRL 1003 is op 24 januari 2013 aanvaard door de HCB. BRL 1003 d.d. 16-12-2003 en Wijzigingsblad BRL 1003 d.d. 01-04-2006 komen hiermee te vervallen. De kwaliteitsverklaringen die op basis van de vervallen beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven, verliezen hun geldigheid per 1 oktober 2013. Neem voor de herverlening contact op met Kiwa.

  Lees meer
 • BRL 2812 tot en met 29 maart 2013 ter kritiek

  14 februari 2013

  Het College van Deskundigen Constructief Beton van Kiwa heeft de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2812 Agrarische Betonproducten vrijgegeven voor publicatie ter kritiek. In de nieuwe versie van de BRL 2812 Agrarische Betonproducten zijn de belangrijkste wijzigingen:

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 0505 per 29 mei 2013 bindend verklaard

  21 februari 2013

  Wijzigingsblad op BRL 0505 “wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton” is per 29 mei 2013 bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 4101 deel 6 bindend verklaard per 2 januari 2013

  18 maart 2013

  Herziene BRL 4101 deel 6 “Gevelbekleding met panelen: aanvullende eisen voor profielen en platen vervaardigd uit geschuimd PVC-UE al dan niet voorzien van een PVC-U deklaag” is gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL 4101 deel 10 per 18 december 2012 bindend verklaard

  18 maart 2013

  Herziene BRL 4101 deel 10 “Gevelbekleding met panelen: aanvullende eisen voor gevelpanelen vervaardigd uit Polymeer Composiet voorzien van een deklaag” is gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL 2317 ter kritiek gepubliceerd tot en met 24 april 2013

  18 maart 2013

  Het College van Deskundigen Ongewapende betonproducten van Kiwa heeft de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2317 Waterdoorlatende bestratingselementen (KOMO Productcertificatie) vrijgegeven ter kritiek.

  Lees meer
 • Concept wijzigingsblad KOMO BRL 2013 tot en met 1 mei 2013 ter kritiek

  27 maart 2013

  Concept wijzigingsblad voor KOMO BRL 2013 “vulcanised rubber products for cold and hot non-drinking water applications” is tot en met 1 mei 2013 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Concept wijzigingsblad KOMO BRL 2020 tot en met 1 mei 2013 ter kritiek gepubliceerd

  27 maart 2013

  Concept wijzigingsblad voor KOMO BRL 2020 “TPE joint seals for non-pressure waste water” is tot en met 1 mei 2013 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 0505 bindend verklaard per 6 maart 2013

  29 maart 2013

  Het wijzigingsblad BRL 0505 is per 6 maart 2013 vastgesteld. Het wijzigingsblad is opgesteld om aansluiting te vinden met het Bouwbesluit 2012.

  Lees meer
 • BRL K567 per 8 maart 2013 bindend verklaard

  8 april 2013

  BRL K567 "peilbuizen van biologisch materiaal voor kortdurend milieukundig grondwateronderzoek" is per 8 maart 2013 bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 2342 bindend verklaard

  19 april 2013

  Per 30 maart 2013 is Kiwa de Beoordelingsrichtlijn BRL 2342 “Mestbassins en Afdekkingen voor mestbassins” bindend verklaard. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 2342 d.d. 01-11-2006.

  Lees meer
 • BRL 1148 en BRL 1153 ter kritiek gepubliceerd tot en met 30 mei 2013

  18 april 2013

  Het College van Deskundigen Kunststoffen in de GWW van Kiwa heeft de: BRL 1148 “Aanleg van afdichtingslagen met zand-bentonietpolymeergel mengsel inclusief combinatieafdichtingen” en BRL 1153 “Productie van zand-bentonietpolymeergel mengsel” Vrijgegeven ter kritiek.

  Lees meer