19 april 2013

BRL 2342 bindend verklaard

Per 30 maart 2013 is Kiwa de Beoordelingsrichtlijn BRL 2342 “Mestbassins en Afdekkingen voor mestbassins” bindend verklaard. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 2342 d.d. 01-11-2006.

BRL 2342 betreft een uitbreiding/wijziging op de versie d.d. 1 november 2006 en is in 2012 opgesteld in commissieverband onder de verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen “Agrotechniek”. BRL 2342 is aangepast aan het Bouwbesluit 2012 en Activiteitenbesluit Landbouw (o.a. integratie van de Richtlijnen Mestbassins 1992, RM 1992). De relevante onderdelen van de Richtlijnen Mestbassins (RM 1992) zijn opgenomen onder hoofdstuk 4 t/m 7 van BRL 2342.

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn kunnen leveranciers en aannemers in de agrarische sector zich kwalificeren middels het KOMO® attest.

Ombouw kwaliteitsverklaringen

Een bestaande kwaliteitsverklaring afgegeven op basis van genoemde BRL verliest haar geldigheid 9 maanden na vaststelling van deze beoordelingsrichtlijn. De bestaande certificaten dienen dus vóór deze datum te worden omgebouwd.

Meer informatie

De heer ing. M.I.H. Habieb 
Postbus 70
2280 AB Rijswijk 
Telefoonnummer +31 (0)88 998 45 29 
E-mail: mh@kiwa.nl

Of kijk hier voor meer informatie over of de download van de BRL.