• Keuringseis 198 ter kritiek gepubliceerd

  6 november 2023

  Met ingang van 7 November 2023 is een herziene versie van keuringseis 198 “Meerlaagse kunststofleidingsystemen voor gasinstallaties binnenshuis” ter kritiek gestuurd.

  Lees meer
 • BRL 2017 bindend verklaard

  23 oktober 2023

  Met ingang van 20 September 2023 is aangepaste BRL 2017 “Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels” bindend verklaard.

  Lees meer
 • Keuringseis 137 vastgesteld

  6 oktober 2023

  Met ingang van 28 Juli 2023 is een herziene versie van keuringseis  137 “POM-schuifafsluiters voor ondergrondse leidingen van PE” vast gesteld. De keuringseis is volledig herzien.

  Lees meer
 • BRL 52200 bindend verklaard

  21 september 2023

  BRL 52200 “Buizen en hulpstukken voor kunststofleidingsystemen gebaseerd op - vrij verval - buitenriolering - vervaardigd van PVC-U” bindend verklaard

  Lees meer
 • BRL 5219 van kracht verklaard

  31 augustus 2023

  Per 1 september 2023 is de nieuwe versie van BRL5219 van kracht verklaard en gepubliceerd. Lees hier op welke onderdelen de BRL is gewijzigd.

  Lees meer
 • BRL 1808 Lavameel voor gebruik in beton, mortel en grout ter kritiek gepubliceerd

  18 augustus 2023

  Read more
 • Ontwerp BRL Producten voor kunststofleidingsystemen ter kritiek gepubliceerd

  24 juli 2023

  Er is gewerkt aan een nieuwe BRL “Producten voor kunststofleidingsystemen – Algemene bepalingen”. Hierin zijn de algemene bepalingen zoals deze reeds gebruikt worden binnen de verschillende toepassingsgebieden van kunsstofleidingsystemen gebundeld.

  Read more
 • BRL K538 bindend verklaard

  20 juli 2023

  Met ingang van 9 juni 2023 is een wijzigingsblad bij BRL K538 “Kiwa productcertificaat voor Polyetheen afdichtingsfolies zonder versterking voor hoog risico toepassingen’” bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL K17105 binded verklaard

  4 mei 2023

  Met ingang van 21 April 2023 is een wijziginsblad bij BRL K17105 “Plastics piping systems of polyethylene for the transport of drinking water and raw water” bindend verklaard.

  Lees meer
 • Ontwerp K538 ter kritiek gepubliceerd

  2 mei 2023

  Er is gewerkt aan een nieuw wijzigingsblad voor K 519 of K 538 of K546. Het College van Deskundigen KGWW rekent een kritiektermijn van 5 weken vanaf de datum van deze publicatie.

  Lees meer
 • BRL K11008-2 ter kritiek gepubliceerd

  24 april 2023

  Kiwa heeft zijn aanbod uitgebreid op het gebied van procescertificering rondom systemen voor zonne-energie. De beoordelingsrichtlijn BRL K11008-2 / Grootschalige zonne-energiesystemen op platte en hellende daken (> 3 x 80A) is onlangs ter kritiek gepubliceerd. De commentaarperiode loopt tot 22 mei 2023.

  Lees meer
 • BRL 4101-08 ter kritiek gepubliceerd

  17 april 2023

  BRL 4101-08 bevat de specifieke eisen en bepalingsmethoden voor PVC-U profielen, voorzien van een deklaag.

  Lees meer
 • WB BRL 9321 gepubliceerd ter kritiek

  28 maart 2023

  Met ingang van 27/03/2023 is een wijzigingsblad voor BRL 9321 ‘Industriezand en/of (gebroken) industriegrind’ ter kritiek gepubliceerd, lees hier meer.

  Lees meer
 • BRL 4702 ter kritiek gepubliceerd

  15 maart 2023

  Naar aanleiding van de wens om de huidige BRL 4702 te verduidelijken, heeft de Begeleidings Commisie BRL 4702, met goedkeuring van het CvD Isolatie en Dakbedekkingsmaterialen, de beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het ‘Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen’ aangepast.

  Lees meer
 • Ontwerp Wijzigingsblad BRL K519 / K538 / K546 ter kritiek gepubliceerd

  3 maart 2023

  Er is gewerkt aan een nieuw Wijzigingsblad voor BRL K519 of K 538 of K546. Belangstellenden worden uitgenodigd om kritiek in te dienen voor 3-4-2023.

  Lees meer
 • BRL K17301 WB ter kritiek gepubliceerd

  13 februari 2023

  Er is gewerkt aan de revisie van BRL K17301 WB toegevoegen van POM hulpstukken “Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water”.  

  Read more
 • Gewijzigde BRL 2307-2 gepubliceerd ter commentaar

  18 januari 2023

  De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 2307-2 AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken is herzien.

  Lees meer
 • BRL 0505 ter kritiek gepubliceerd

  9 januari 2023

  Lees meer
 • BRL 5219 ter kritiek gepubliceerd

  4 januari 2023

  De herziene ontwerp-beoordelingsrichtlijn BRL 5219 (KOMO) voor kunststofleidingsystemen bestemd voor gesloten bodemenergiesystemen is ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Wijzigingen in BRL'en 2023

  4 januari 2023

  Lees meer