• BRL 2803 ter kritiek gepubliceerd

  20 april 2021

  BRL 2803 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor kitproducten ten behoeve van voegafdichting tussen gevelelementen (binnen of buiten), gevelelementen (enkelvoudige voeg) of delen van een bouwwerk.

  Lees meer
 • BRL 2367 ter kritiek gepubliceerd

  7 april 2021

  Per 7 april 2021 is BRL 2367 gepubliceerd ter kritiek. De BRL beschrijft eisen en bepalingsmethoden voor bestratingsproducten (straatstenen, tegels, banden, daktegels en grastegels) vervaardigd van geopolymeerbeton of alkalisch geactiveerd beton.

  Lees meer
 • BRL K22007 ter kritiek gepubliceerd

  29 maart 2021

  BRL K22007 bevat de eisen en bepalingsmethoden voor de productie van prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase en de plaatsing van de prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase.

  Lees meer
 • Overgangstermijn op nieuwe BRL 9313 is verlengd tot 1 april 2021

  4 februari 2021

  De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9313 “Zand uit dynamische wingebieden” is in 2019 volledig herzien en m.i.v. 9 juni 2020 in werking getreden. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de BRL 9313 versie uit 2012 met wijzigingsblad van 2015.

  Lees meer
 • Montagevoorschriften van BRL’s GASTEC QA 19, 72, 83-1, 83-3, -4 en -5, 138, 166 en 199 zijn bindend verklaard

  3 februari 2021

  Met ingang van 1/2/2021 zijn de montagevoorschriften van de BRL’s GASTEC QA 19, 83-1, 83-3, -4 en -5, 138, 166 en 199 bindend verklaard. Voor 6 mei 2021 moeten de huidige certificaten zijn omgezet.

  Lees meer
 • BRL’s GASTEC QA 174, 175 en 195 zijn bindend verklaard

  3 februari 2021

  Met ingang van 1/2/2021 zijn de BRL’s GASTEC QA 174, 175 en 195 bindend verklaard. Voor 6 mei 2021 moeten de huidige certificaten zijn omgezet.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad bij BRL 1015 Gevelsysteem met droog gestapelde baksteen gepubliceerd

  1 februari 2021

  Per 2 december 2020 is een wijzigingsblad bij BRL 1015 gepubliceerd. Er geldt een overgangstermijn tot 1 juni 2021. Certificaten welke op de vorige versie van de BRL zijn afgegeven verliezen per 1-6-2021 hun geldigheid.

  Lees meer
 • Herziene BRL 2360 Straatbaksteen gepubliceerd

  1 februari 2021

  Per 20 november 2020 is de herziene versie van BRL 2360 gepubliceerd. Bekijk hier de belangrijkste wijzigingen.

  Lees meer
 • Wijzigingsbladen betonnen bestratingsproducten gepubliceerd

  1 februari 2021

  Per 15 januari 2021 zijn wijzigingsbladen gepubliceerd bij de BRL-en 2312 (betonstraatstenen), BRL 2313 (betontegels), BRL 2314 (betonbanden), BRL 2315 (daktegels van beton), BRL 2317 (waterdoorlatende bestratingselementen) en BRL K11001 (grasbetontegels).

  Lees meer
 • BRL-K14016 is ingetrokken

  29 januari 2021

  BRL-K14016 is ingetrokken per 1 januari 2021. De HC is ingebouwd in sanitaire badmengkranen en wordt daar getest. Voor de andere modellen zijn oplossingen die praktischer zijn.

  Lees meer
 • BRL-K656 gepubliceerd ter kritiek

  21 december 2020

  Met ingang van 21 december 2020 is een herziene versie van BRL-K656 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K656 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Warmtewisselaars bestemd voor het indirect verwarmen van drinkwater’.

  Lees meer
 • BRL 1411 ter kritiek gepubliceerd

  17 december 2020

  Bijgevoegd vindt u concept KOMO proces BRL 1411 “Buisdrainage en Veenweideinfiltratie” dd 2020-12-17. Deze BRL is uitgebreid met specifieke eisen voor de toepassing van infiltratiesystemen in veenweidegebieden.

  Lees meer
 • BRL K17701 gepubliceerd ter commentaar

  10 december 2020

  BRL K17701 “verdelers voor verwarming” is aangepast voor een levensduur van 50 jaar op verzoek van een vraag uit de markt.

  Lees meer
 • Keuringseis 70 gepubliceerd ter kritiek

  4 december 2020

  Met ingang van 4 december is een herziene versie van keuringseis 70 “Mechanical fittings for plastic piping systems” ter kritiek gestuurd. De keuringseis is volledig herzien.

  Lees meer
 • BRL-K580/02 bindend verklaard

  30 november 2020

  De BRL-K580/02 "Tanks made from moulded polyethylene (PE), with an integrated steel spill container, for the mobile storage of diesel fuels, domestic heating oils, waste oils and lubricants” is bindend verklaard op 20 November 2020. Deze BRL beschrijft de eisen voor de productie van kunststof opslagtanks met een stalen opvangbak voor niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties.

  Lees meer
 • BRL5061 gepubliceerd ter kritiek

  10 november 2020

  Met ingang van 10 November 2020 is de BRL5061 'Staalvezels voor in beton en mortelster' ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Gewijzigde Algemene keuringseis gepubliceerd ter commentaar

  1 oktober 2020

  In 2017 is de Algemene keuringseis opgesteld voor de procedure voor het verkrijgen van het certificaat, het behouden van het certificaat en de eisen aan de certificatie instelling zijn vastgelegd.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad toevoegen aan BRL K17702 bindend verklaard

  31 augustus 2020

  Aan BRL K17702 is de optie voor een warmte wisselaar toegevoegd middels een wijzigingsblad. Het wijzigingsblad is bindend verklaard op 17 augustus 2020.

  Lees meer
 • BRL 9600 delen 1, 6 en 7 ter kritiek gepubliceerd

  21 augustus 2020

  Op 21 juli 2020 zijn door Kiwa de beoordelingsrichtlijnen BRL 9600 delen 1, 6 en 7 ter kritiek gepubliceerd. De daarbij vermelde einddatum voor inzending van de commentaren is verplaatst.

  Lees meer
 • Gewijzigde BRL 5078 gepubliceerd ter commentaar

  3 augustus 2020

  In 2019 is de beoordelingsrichtlijn (BRL) 5078 opgesteld voor het certificeren van groutmengsels voor het afdichten van boorgaten. De BRL is gewijzigd op basis van ervaringen uit de praktijk en vanuit de wens om het toepassingsgebied uit te breiden met kleiproducten en toepassingen in de bodem in bredere zin.

  Lees meer