3 juni 2024

Keuringseis 31-3 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 3 juni 2024 is een herziene versie van keuringseis 31-3“ Afdichtmateriaal voor metalen schroefdraad verbindingen. Deel 3: : Niet-gesinteerde banden van PTFE pijpenl” ter kritiek gestuurd. De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Uitsplitsing in de KE (en onderliggende EN norm) tussen tape en strings
  • Tekstuele wijzigingen
  • De lijst van referentiedocumenten is bijgewerkt

De product eisen zijn niet gewijzigd.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 15-07-2024 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads