25 januari 2013

2013-01-25 BRL 2320 tot en met 15 maart 2013 ter kritiek

Het College van Deskundigen Ongewapende betonproducten van Kiwa heeft de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2320 Grasbetontegels (KOMO Productcertificatie) per 8 november 2012 vrijgegeven ter kritiek.

Het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op grasbetontegels voorzien van drainage openingen en eventueel aanwezige (diepe) uitsparingen in het bovenvlak. De geprefabriceerde grasbetontegels en hulpstukken zijn bestemd om te worden toegepast als bekleding en drainering van grondoppervlakten, die aan licht, normaal en zwaar voertuigenverkeer worden onderworpen en die grasgroei mogelijk maken.

Voorbeelden van grondoppervlakken zijn (weg)taluds, parkeerplaatsen, oeverbescherming, vluchtstroken, recreatieterreinen en wegbermen.

Verder geldt bij de certificering van de fabricage van de grasbetontegels dat de grasbetontegels vervaardigd mogen worden uit één enkele soort beton of uit verschillende dek- en onderlaag beton. Als onderdeel van de certificering van grasbetontegels geldt in het kader van de wetgeving Besluit bodemkwaliteit dat voor de grasbetontegels dat ook BRL 5070 Elementen van beton van toepassing is.

Meer informatie en kritiek

Neem voor meer informatie of voor uw kritiek contact op met:

Kiwa Nederland B.V. 
Unit Infrastructuur 
t.a.v. Jan-Willem Bosma
E-mail: jwb@kiwa.nl  

Downloads

Download hier de BRL