17 januari 2013

Herziene BRL 4101 deel 1 per 15 oktober 2012 vastgesteld

Herziene BRL 4101 deel 1 “Gevelbekleding met panelen: algemene eisen” is per 15 oktober 2012 vastgesteld.

Naar aanleiding van het van kracht worden van Bouwbesluit 2012, is een herziene BRL 4101 deel 1 gepubliceerd met de daarin onder andere de aanpassingen op de aan het Bouwbesluit gerelateerde prestatie-eisen. De BRL is op 15 oktober 2012 aanvaard door de HCB. BRL 4101 deel 1 d.d. 22 september 2011 komt hiermee te vervallen.

De kwaliteitsverklaringen die op basis van de vervallen beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven, verliezen hun geldigheid per 1 april 2013. Neem voor de herverlening contact op met Kiwa.

Kijk hier voor meer informatie over de BRL of downloads.

Voor eventueel meer informatie kunt u ook contact opnemen met: 
Kiwa Nederland
Eric Hendriks
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
T +31 (0)88 998 44 35 / F + 31 (0)+31 (0)88 998 44 20 
E-mail: eric.hendriks@kiwa.nl