17 januari 2013

Gewijzigde BRL 4321 per 2 januari 20123 vastgesteld

Gewijzigde BRL 4321 “Droge afwerkvloeren met geprefabriceerde vloerelementen” is vastgesteld.

Naar aanleiding van het van kracht worden van Bouwbesluit 2012, is een herziene BRL 4321 gepubliceerd met de daarin onder andere de aanpassingen op de aan het Bouwbesluit gerelateerde prestatie-eisen. Het wijzigingsblad is op 2 januari 2013 aanvaard door de HCB. BRL 4321 d.d. 12 december 2003 en wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2006 komen hiermee te vervallen. De kwaliteitsverklaringen die op basis van de vervallen beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven, verliezen hun geldigheid per 01-07-2013. Neem voor de herverlening contact op met Kiwa.

Kijk hier voor meer informatie over de BRL of download de nieuwe BRL.

Informatie

Voor eventueel meer informatie kunt u ook contact opnemen met: 
Kiwa Nederland
Eric Hendriks 
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk 
T +31 (0)88 998 44 35 / F + 31 (0)+31 (0)88 998 44 20 
E-mail: eric.hendriks@kiwa.nl