21 februari 2013

Wijzigingsblad BRL 0505 per 29 mei 2013 bindend verklaard

Wijzigingsblad op BRL 0505 “wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton” is per 29 mei 2013 bindend verklaard.

Met wijzigingsblad op BRL 0505 ”Wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton” d.d. 29-05-2012 is een nadere omschrijving gegeven van RVS betonstaal. Tevens is het woord “Drukelement” gewijzigd in “Druk-of druk+dwarskrachtelementen”.

Meer informatie

Kiwa Nederland B.V. 
Peter Vester 
Unit Bouwconstructies 
Tel.: +31 (0)88 998 46 08 
E-mail: peter.vester@kiwa.nl

Downloads

Download hier de BRL met Wijzigingsblad