14 februari 2013

BRL 2812 tot en met 29 maart 2013 ter kritiek

Het College van Deskundigen Constructief Beton van Kiwa heeft de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2812 Agrarische Betonproducten vrijgegeven voor publicatie ter kritiek. In de nieuwe versie van de BRL 2812 Agrarische Betonproducten zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Aanpassing hoofdstuk 4 – Berekening volgens Eurocodes (dit volgt uit Bouwbesluit 2012);
  • Aanpassing hoofdstuk 6 – Producteisen aangepast op basis van Europese productnormen; 
  • Opname van bijlage 2 Toelichting stroefheidsmeting zoals vermeld in maatlat duurzame veehouderij; 
  • Opname van bijlage 3 – Toelichting Belastingen – aangezien de richtlijnen RBOB, RBOV , RBRV en HBRM zijn vervallen (deze sluiten niet aan op de Eurocodes) – is hier een toelichting gegeven hoe om te gaan met de belastingen t.b.v. de berekeningen. 
  • Opname van bijlage 4 – Vaste afstandhouders in de mal – Er was hiervoor al een separate instructie gemaakt en deze is integraal toegevoegd aan de BRL.

Tevens is er een onderbouwing opgesteld waarin de toepassing van milieuklasse XA3 in de nieuwe versie van de BRL 2812 i.p.v. milieuklasse XA1 met een watercementfactor van maximaal 0,45 nader wordt toegelicht.

Kritiek en meer informatie

De kritiektermijn sluit op 29 maart 2013. 
Uw kritiek kunt u per email versturen naar: machiel.van.der.veen@kiwa.nl

Voor meer informatie: 

Kiwa Nederland B.V. 
Machiel van der Veen 
Tel.: +31 (0)88 998 44 61

Download hier de BRL

Download hier de onderbouwing XA3