18 maart 2013

BRL 4101 deel 10 per 18 december 2012 bindend verklaard

Herziene BRL 4101 deel 10 “Gevelbekleding met panelen: aanvullende eisen voor gevelpanelen vervaardigd uit Polymeer Composiet voorzien van een deklaag” is gepubliceerd.

Naar aanleiding van het van kracht worden van Bouwbesluit 2012, is een herziene BRL 4101 deel 1 gepubliceerd met de daarin onder andere de aanpassingen op de aan het Bouwbesluit gerelateerde prestatie-eisen. Dientengevolge is BRL 4101 deel 10 redactioneel aangepast. De BRL is op 18 december 2012 aanvaard door de HCB. BRL 4101 deel 10 d.d. 5 januari 2012 komt hiermee te vervallen. De kwaliteitsverklaringen die op basis van de vervallen beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven, verliezen hun geldigheid per 1 oktober 2013. Neem voor de herverlening contact op met Kiwa.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V. 
Eric Hendriks
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
T +31 (0)88 998 44 35 / F +31 (0)88 998 44 20 
E-mail: eric.hendriks@kiwa.nl

Download de BRL via onze Serviceportal