• BRL's K561, K562 en K563 tot en met 7 juni 2013 ter kritiek

  21 april 2013

  De volgende herziene ontwerp-beoordelingsrichtlijnen zijn tot en met 7 juni 2013 ter kritiek gepubliceerd: BRL K561 "Kunststof peilbuizen voor milieukundig grondwater onderzoek" BRL K562 "Kunststof filterkousen voor milieukundig grondwater onderzoek" BRL K563 "Kunststof slangen voor milieukundig grondwater onderzoek"

  Lees meer
 • Ter kritiek tot en met 14 juni 2013: BRL-K17201 deel A en B

  12 mei 2013

  De volgende BRL's zijn tot en met 14 juni ter kritiek gepubliceerd: BRL-K17201, deel A “Renovatie van drinkwaterleidingen Deel A – Ontwerpen en installeren van ter plaatse uithardende buis (CIPP) – fabrieksmatig geïmpregneerde linersystemen” BRL-K17201, deel B “Renovatie van drinkwaterleidingen Deel B – Producten voor ter plaatse uithardende buis (CIPP) – fabrieksmatig geïmpregneerde linersystemen”

  Lees meer
 • BRL 0206 bindend verklaard

  22 mei 2014

  BRL0206 “vloerconstructies met zwaluwstaartplaat” is volledig bijgewerkt naar het nieuwe Bouwbesluit, de laatste stand der techniek en de nieuwste regels en eisen voor certificatie schema’s.

  Lees meer
 • BRL 52204 ter kritiek tot en met 1 augustus 2013

  11 juni 2013

  BRL 52204 is tot en met 1 augustus 2013 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL 2401 bindend verklaard

  11 juni 2013

  De BRL2401 voor voorspanstaal is geheel gereviseerd en bindend verklaard op 4 juni 2013. De bijgewerkte BRL sluit beter aan op de Europese normen voor bepalingsmethoden en is aangepast aan de laatste eisen voor beoordelingsrichtlijnen. Dit laatste laat zich met name zien in de nu specifiekere aanwijzing van bepalingsmethoden en de daarbij vereiste bemonstering. De basis voor de vereiste en gecontroleerde prestaties van het staal is nog steeds de NEN3868 Voorspanstaal.

  Lees meer
 • BRL-K744/03 bindend verklaard

  1 juli 2013

  De BRL-K744/03 "Metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties van ten hoogste 3 m³ voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen" is bindend verklaard op 1 juli 2013. Deze BRL is uitgebreid met eisen voor controle en onderhoud van metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties. De uitbreiding was nodig om beter aan te kunnen sluiten bij de geactualiseerde PGS 30. De eisen voor controle en onderhoud zijn aangegeven in toepassingsgebied 2. Toepassingsgebied 1 is een voortzetting van de productie van metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties.

  Lees meer
 • BRL 3121 tot en met 30 augustus 2013 ter kritiek

  11 juli 2013

  De BRL 3121 Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies is geheel herzien om te voldoen aan de nieuwste eisen voor beoordelingsrichtlijnen. Daarnaast is voorzien in de vereiste aansluiting op Bouwbesluit 2012 en is het vigerende wijzigingsblad (bindend verklaard op 30-01-2013) geïntegreerd. Alle onderdelen uit de vigerende BRL en dit wijzigingsblad zijn eveneens tegen het licht van de laatste technische inzichten gehouden en waar nodig daar op aangepast.

  Lees meer
 • BRL 2307 tot en met 10 september 2013 ter kritiek

  24 juli 2013

  De herziene beoordelingsrichtlijn BRL 2307 " AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken" ligt ter kritiek tot 10 september 2013.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad voor BRL 5061

  24 juli 2013

  Het wijzigingsblad voor BRL 5061 “Staalvezels voor toepassing in beton, mortels en grout” betreft een uitbreiding van de tabellen, t.b.v. het verificatieonderzoek, onder artikel 8.2.2. De tabellen zijn uitgebreid van 25 naar 30 monsters.

  Lees meer
 • BRL 5609 ter kritiek tot en met 26 september 2013

  6 augustus 2013

  BRL 5609 is tot en met 26 september 2013 ter kritiek gepubliceerd. BRL 5609 is een richtlijn voor het KOMO® attest-met-productcertificaat voor fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststof leidingsystemen voor warm waterdistributie buiten gebouwen.

  Lees meer
 • BRL 9343 tot en met 30 september 2013 ter kritiek

  19 augustus 2013

  Er is een nationale beoordelingsrichtlijn opgesteld voor Koperslak voor toepassing in GWW-werken. Koperslak komt vrij als steenachtig restproduct bij de pyrometallurgische productie van koper. De koperslak moet bij toepassing op of in de bodem aantoonbaar voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.

  Lees meer
 • BRL 1720 tot en met 7 oktober 2013 ter kritiek

  10 september 2013

  In navolging van de BRL 2401 “voorspanstaal” is nu ook de BRL 1720 “voorspanstaal; FeP2060 voor heipalen”, herzien. Dit was nodig aangezien de vigerende beoordelingsrichtlijn niet meer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan beoordelingsrichtlijnen. E.e.a. betekent dat de BRL niet meer slechts naar een norm verwijst maar expliciet vermeldt aan welke eisen moet worden voldaan en met welke bepalingsmethoden dat kan worden aangetoonde. Daarnaast sluit deze BRL beter aan op de internationale normen voor bepalingsmethoden en op de in ontwikkeling zijnde Europese productnorm voor voorpanstaal de FprEN10138 delen 1 t/m 4.

  Lees meer
 • Concept BRL K21011-02 ter kritiek

  29 september 2013

  Concept BRL K21011/02 "Glass reinforced plastic (GRP) tanks, with or without spill containers, for the above ground storage of chemicals" ter kritiek.

  Lees meer
 • Concept BRL K21002-03 ter kritiek

  29 september 2013

  Concept-BRL-K21002/03 "Tanks equipped with a spill container made from rotational moulded polyethylene (PE) for the above ground storage of kerosene, (bio) diesel fuels, heating oil, waste oil and lubricants" ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL 5604 en 5605 tot en met 18 november ter kritiek

  8 oktober 2013

  BRL 5604 "Kunststof leidingsystemen van PB bestemd voor vloerverwarming" en BRL 5605 “Kunststof leidingsystemen van PB bestemd voor radiatoraansluitingen” d.d. 2013-09-18 liggen tot 18 november 2013 ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL 1410 per 9 oktober 2013 bindend verklaard

  9 oktober 2013

  BRL 1410 "Geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en eindbuizen van PE, PP en mengels daarvan" is per 9 oktober 2013 bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 1409 bindend verklaard

  17 oktober 2013

  BRL1409 "Omhullingsmateriaal van kunststofvezels voor draineerbuizen" is redactioneel aangepast aan de huidige eisen voor de lay out van KOMO BRL’s.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 1308 ter kritiek tot en met 17 december 2013

  5 november 2013

  Wijzigingsblad BRL 1308 Platen en dekens van minerale wol voor thermische isolatie is tot en met 17 december 2013 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL K17201 delen 1 en 2 bindend verklaard

  11 november 2013

  Met ingang van 2 september 2013 zijn voor de verlening van het Kiwa keur BRL 17201 deel 1 en deel 2 bindend verklaard verklaard.

  Lees meer
 • BRL K21002-03 per 1 december 2013 vastgesteld

  27 november 2013

  Vaststelling BRL-K21002/03 "Tanks made from rotational moulded polyethylene (PE), equipped with an integrated spill container, for the above ground storage of kerosene, (bio) diesel fuels, heating oil, waste oil and lubricants" per 01 december 2013.

  Lees meer