25 juli 2013

BRL 2307 tot en met 10 september 2013 ter kritiek

De herziene beoordelingsrichtlijn BRL 2307 " AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken" ligt ter kritiek tot 10 september 2013.

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 2307 AVI-bodemas d.d. 2008-05-27.

De BRL 2307 is geactualiseerd op de huidige wet- en regelgeving en uitgebreid met de mogelijkheid tot afgifte van een NL BSB- productcertificaat naast het KOMO-productcertificaat. Omdat alle Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) ook energie terugwinnen, hanteert de sector tegenwoordig de benaming “afvalenergiecentrale” (AEC) in plaats van AVI. Deze beoordelingsrichtlijn sluit hierop aan.

Meer informatie en kritiek

U kunt uw schriftelijk commentaar tot 10 september 2013 richten aan

Kiwa Nederland
Robert Haarsma 
E-mail: robert.haarsma@kiwa.nl
Tel.: +31 (0)88 998 44 18

Download

Download hier de BRL

Voor meer informatie over BRL2307 klik hier.