11 september 2013

BRL 1720 tot en met 7 oktober 2013 ter kritiek

In navolging van de BRL 2401 “voorspanstaal” is nu ook de BRL 1720 “voorspanstaal; FeP2060 voor heipalen”, herzien. Dit was nodig aangezien de vigerende beoordelingsrichtlijn niet meer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan beoordelingsrichtlijnen. E.e.a. betekent dat de BRL niet meer slechts naar een norm verwijst maar expliciet vermeldt aan welke eisen moet worden voldaan en met welke bepalingsmethoden dat kan worden aangetoonde. Daarnaast sluit deze BRL beter aan op de internationale normen voor bepalingsmethoden en op de in ontwikkeling zijnde Europese productnorm voor voorpanstaal de FprEN10138 delen 1 t/m 4.

Meer informatie of kritiek

Neem voor meer informatie contact op met of stuur uw kritiek naar:

Kiwa Nederland
Evert Smit
E-mail: evert.smit@kiwa.nl

Download

Download hier de BRL