2 juli 2013

BRL-K744/03 bindend verklaard

De BRL-K744/03 "Metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties van ten hoogste 3 m³ voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen" is bindend verklaard op 1 juli 2013. Deze BRL is uitgebreid met eisen voor controle en onderhoud van metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties. De uitbreiding was nodig om beter aan te kunnen sluiten bij de geactualiseerde PGS 30. De eisen voor controle en onderhoud zijn aangegeven in toepassingsgebied 2. Toepassingsgebied 1 is een voortzetting van de productie van metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties.

Meer informatie

Kiwa Nederland B.V. 
Bas van Dalen 
Tel.: +31(0)+31 (0)88 998 46 05 
E-mail: bda@kiwa.nl

Download hier de BRL