12 juli 2013

BRL 3121 tot en met 30 augustus 2013 ter kritiek

De BRL 3121 Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies is geheel herzien om te voldoen aan de nieuwste eisen voor beoordelingsrichtlijnen. Daarnaast is voorzien in de vereiste aansluiting op Bouwbesluit 2012 en is het vigerende wijzigingsblad (bindend verklaard op 30-01-2013) geïntegreerd. Alle onderdelen uit de vigerende BRL en dit wijzigingsblad zijn eveneens tegen het licht van de laatste technische inzichten gehouden en waar nodig daar op aangepast.

De sluitingsdatum voor deze kritiekronde is 30 augustus 2013.

Downloads

Download hier de kritiekversie van de BRL