30 september 2013

Concept BRL K21002-03 ter kritiek

Concept-BRL-K21002/03 "Tanks equipped with a spill container made from rotational moulded polyethylene (PE) for the above ground storage of kerosene, (bio) diesel fuels, heating oil, waste oil and lubricants" ter kritiek.

Tot 12 november 2013 ligt concept-BRL-K21002/03 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

In concept-BRL-K21002/03 zijn de eisen ten aanzien van stationaire, drukloze, rotatie gegoten polyethyleen (PE) tanks met bijbehorende opvangbak opgenomen. Deze tanks zijn geschikt voor de opslag van kerosine, (bio)diesels, gasolie, huisbrandolie, afgewerkte olie en smeerolie.

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie is de uitbreiding met stalen opvangbakken. Hierdoor kunnen de PE tanks worden voorzien van een geïntegreerde stalen opvangbak naast de huidige mogelijkheid voor een geïntegreerde kunststof opvangbak.

Commentaar

Uw eventuele commentaar op concept-BRL-K21008/01 kunt u voor 12 november 2013 schriftelijk indienen bij Kiwa ter attentie van de heer A.R. Ramchandani (arr@kiwa.nl, tel. +31 (0)88 998 46 07).

Kiwa Nederland B.V. 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk

Downloads

Download the draft BRL